Przejdź do treści

Mgr Marta Gębska

Zawiadomienie o terminie publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Marty Gębskiej

Zawiadomienie o publicznej obronie


mgr Marta Urbańska

Temat rozprawy doktorskiej: Przestrzenie wspólne. Badania nad przestrzeniami w mieście i kich rola.

Promotor: dr hab. Sławoj Dreszer – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Promotor pomocniczy: dr Piotr Kęska – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Recenzenci: 
– prof. Jacek Siwczyński – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
– dr hab. Beata Gawryszewska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 1. Streszczenie
 2. Rrecenzja – dr hab. B. Gawryszewska
 3. Recenzja – prof. J. Siwczyński

mgr Radosław Sirko

Temat rozprawy doktorskiej: Pozaaudialne manifestacje i epifenomeny dźwięku. Intermedialność i multisensoryczność sygnałów audio.

Promotor: dr hab. Piotr Bosacki, prof. UAP
Promotor pomocniczy:   dr Daniel Koniusz – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Recenzenci:
prof. Andrzej Wasilewski – Akademia Sztuki w Szczecinie
prof. Ryszard Ługowski – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Zawiadomienie o terminie publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Radosława Sirko

Zawiadomienie o publicznej obronie

 1. Streszczenie
 2. Recenzja – prof. A. Wasilewski
 3. Recenzja – prof. R. Ługowski

mgr Filip Żuchowski

Temat rozprawy doktorskiej: Znak przestrzenny w przestrzeni kulturowej, jako instrument identyfikacji miejsca.

Promotor: dr hab. inż. arch. Stanisław Sipiński, prof. UAP
Promotor pomocniczy:   dr Michał Ankiersztajn – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Recenzenci:
dr hab. inż. arch. Joanna Walendzik-Stefańska, prof. ASP Warszawa
dr hab. inż. arch. Robert Sobański, prof. ASP Łódź

Zawiadomienie o terminie publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Filipa Żuchowskiego

Zawiadomienie o publicznej obronie

1. Streszczenie
2. Recenzja – dr hab. J. Walendzik-Stefańska
3. Recenzja – dr hab. R. Sobański


mgr Ewa Boguszewska

Temat rozprawy doktorskiej: Światło i blask złota wobec popiołu. Obrazy a obraz transcendentny.

Promotor: prof. Włodzimierz Dudkowiak – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Promotor pomocniczy: dr Paweł Kaszczyński – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Recenzenci: prof. Andrzej Bednarczyk – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
dr hab. Dominika Krechowicz – Politechnika Gdańska

Zawiadomienie o terminie publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Ewy Boguszewskiej

Zawiadomienie o publicznej obronie

 1. 1. streszczenie
 2. 2. recenzja – prof. A. Bednarczyk
 3. 3. recenzja – dr hab. D. Krechowicz

mgr Bartosz Mamak

Temat rozprawy doktorskiej: Żywy plakat! Redefinicja plakatu w kontekście nowych mediów.
Promotor: prof. Grzegorz Marszałek – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Promotor pomocniczy: dr Marcin Markowski – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Recenzenci: prof. Tomasz Bogusławski – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
prof. Lech Majewski – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Zawiadomienie o terminie publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Mamaka

Zawiadomienie o publicznej obronie

 1. 1. streszczenie
 2. 2. recenzja – prof. T. Bogusławski
 3. 3. recenzja – prof. L. Majewski

mgr JULIA LEWANDOWSKA

Temat rozprawy doktorskiej: Interdyscyplinarność w projektowaniu graficznym na przykładzie działań z zakresu dyrekcji artystycznej.

Promotor: dr hab. Lucyna Talejko-Kwiatkowska, prof. UAP
Promotor pomocniczy: dr hab. Wojciech Janicki, ad.
Recenzenci: prof. Janusz Górski – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer prof. ASP w Katowicach

 1. 1. streszczenie
 2. 2. recenzja – prof. J. Górski
 3. 3. recenzja – dr hab. J. Szklarczyk-Lauer
 4. 4. Zawiadomienie-o-publicznej-obronie  

mgr AGNIESZKA TOMALCZYK

Temat rozprawy doktorskiej: Funkcjonalność i estetyka akcesoriów dziecięcych – wpływ na rozszerzenie diety w okresie niemowlęcym.

Promotor –  prof. dr hab. Marzena Wolińska,
Promotor pomocniczy – dr hab. Marcin Konicki, prof. UAP
Recenzent – dr hab. Mariusz Włodarczyk – ASP Łódź
Recenzent – prof. dr hab. Wojciech Małolepszy – ASP Warszawa

 1. 1. streszczenie
 2. 2. recenzja – prof. W. Małolepszy
 3. 3. recenzja – prof. M. Włodarczyk
 4. 4. Zawiadomienie-o-publicznej-obronie-A.-Tomalczyk

mgr NATALIA CZARCIŃSKA

Temat rozprawy doktorskiej: Rama i antyrama obrazu

Promotor: prof. Andrzej Pepłoński – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Recenzenci: prof. Wojciech Leder – Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
dr hab. Agata Michowska – Akademia Sztuki w Szczecinie

 1. 1. streszczenie
 2. 2. recenzja – prof. W. Leder
 3. 3. recenzja – dr hab. A. Michowska
 4. 4. Zawiadomienie-o-publicznej-obronie

mgr MATEUSZ SIPIORA

Temat rozprawy doktorskiej: Wpływ wzornictwa – dziedziny opartej o nauki humanistyczne na jakość badań oraz komfort osób z dysfunkcjami neurologicznymi. Projekt urządzenia wspierającego osoby dotknięte afazją.

Promotor:  prof. dr hab. Bogumiła Jung – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Promotor pomocniczy: dr Monika Rosińska – SWPS
Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Szymański – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
prof. dr hab. Marek Liskiewicz – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

 1. streszczenie
 2. recenzja – prof. J. Szymański
 3. recenzja – dr hab. M. Liskiewicz
 4. Zawiadomienie-o-publicznej-obronie-M.-Sipiora

 mgr KONSTANTINOS KIRITSIS
Temat rozprawy doktorskiej: Księga Księżyca

Promotor: prof. dr hab. Piotr Wołyński – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Recenzenci: dr hab. Łukasz Skąpski prof. Akademii Sztuki w Szczecinie
dr hab. Agata Pankiewicz prof. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej:  streszczenie
 2. Recenzja dr hab. Łukasz Skąpski prof. Akademii Sztuki w Szczecinie: recenzja – dr hab. Ł. Skąpski
 3. Recenzja: dr hab. Agata Pankiewicz prof. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie: recenzja- dr hab. A. Pankiewicz

mgr ANNA JOCHYMEK

Temat rozprawy doktorskiej: Kryształ masy. Przestrzeń strachu w społeczeństwie współczesnym.

Promotor: prof. dr hab. Piotr Kurka
Promotor pomocniczy: dr Aleksandra Kubiak
Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Kozłowski – UAP
prof. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz – ASP Warszawa

 1. 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej : streszczenie
 2. 2. Recenzja prof. J. Kozłowski : recenzja – prof. J. Kozłowski
 3. 3. Recenzja prof. P. Jarnuszkiewicz : recenzja – prof. P. Jarnuszkiewicz

 mgr VERONIKA MOSHNIKOVA
Temat rozprawy doktorskiej: Asymilacja. Granice wewnętrzne artysty

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Szot
Promotor pomocniczy: dr hab. Diana Fiedler prof. UAP
Recenzenci:  prof. dr hab. Grzegorz Chojnacki – ASP Łódź
prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński – ASP Gdańsk

 1. 1. Rozprawa doktorska streszczenie streszczenie
 2.  2. Recenzja prof. G. Chojnacki recenzja – prof. G. Chojnacki
 3.  3. Recenzja prof. K. Gliszczyński recenzja – prof. K. Gliszczyński
 4. 4. Zawiadomienie-o-publicznej-obronie

 mgr JUSTYNA MIKLASIEWICZ
Temat rozprawy doktorskiej:
Karuzela Wenecka. Ikonografia motywu karuzeli weneckiej i Wenecji w kulturze współczesnej.

Promotor: prof. Janusz Marciniak – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Recenzenci:  prof. Tomasz Milanowski – ASP Warszawa
prof. Piotr C. Kowalski – Wydział Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


mgr PAULINA PANKIEWICZ

Temat rozprawy doktorskiej:
Być jak Paul Cezanne. Doświadczenie przestrzeni w procesie powstawania dzieła sztuki.

Promotor: dr hab. Hubert Czerepok prof. Akademii Sztuki w Szczecinie
Promotor pomocniczy: dr Marta Bosowska
Recenzenci: dr hab. Jadwiga Sawicka prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
prof. dr Janusz Bałdyga – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu


mgr EWA BOBROWSKA

Temat rozprawy doktorskiej:
Derridiański dyskurs śmierci i sztuki.

Promotor: prof. Sławomir Ratajski – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzenci: prof. Andrzej Bator – Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
prof. Paweł Nowak – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie


mgr JUSTYNA GÓROWSKA

Temat rozprawy doktorskiej:
WetMeWild in Augmented Reality

Promotor:  prof. Izabela Gustowska – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Recenzenci: dr hab. Agata Michowska prof. Akademii Sztuki w Szczecinie
dr hab. Bogna Burska prof. Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku


mgr JAKUB CZYSZCZOŃ

Przewodniczący Uczelnianej Rady ds. Nauki i Jakości Kształcenia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, dr hab. Piotr Szwiec prof. UAP zawiadamia, że w dniu 9 lipca 2020 r. ok godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Miejsce publicznej obrony: GALERIA SKALA, ul. św. Marcin 49a, Poznań 

Temat rozprawy doktorskiej: Objętość wysiłku. Analiza procesu twórczego poprzez kategorię nieprzewidywalności i nieoczekiwanego.


Publiczna obrona odbędzie się w formie hybrydowej w GALERII SKALA, ul. św. Marcin 49a, Poznań oraz wideokonferencji przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku: meet.google.com/sqg-dmer-yze


Promotor:  prof. Wojciech Łazarczyk – Akademia Sztuki w Szczecinie
Recenzenci: prof. Grzegorz Sztwiertnia ASP Kraków
prof. Wojciech Leder – ASP Łódź


mgr MAREK KUCHARSKI

Przewodniczący Uczelnianej Rady ds. Nauki i Jakości Kształcenia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, dr hab. Piotr Szwiec prof. UAP zawiadamia, że w dniu 28 stycznia 2020 r. ok godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Miejsce publicznej obrony: DOMIE, Święty Marcin 53A, Poznań

Temat rozprawy doktorskiej:
STAŁEM SIĘ ŻYCIEM, TWÓRCĄ ŚWIATÓW. O ANIMIZMIE, RZECZACH I DUCHACH KRÓLÓW

Promotor:  prof. Piotr Kurka
Recenzenci: prof. Grzegorz Sztwiertnia ASP Kraków
prof. Grzegorz Klaman – ASP Gdańsk


mgr ANNA RÓŻA KOŁACKA

Dziekan Wydziału Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, dr Tomasz Kalitko ad. zawiadamia, że w dniu 11 grudnia 2019 r. ok godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;

Temat rozprawy doktorskiej:
OBRAZY DIALEKTYCZNE, CZYLI MIĘDZY PRZECIWIEŃSTWAMI W SZTUCE

Promotor:  prof. Janusz Marciniak – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Recenzenci:  prof. Wojciech Leder – Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
prof. Roman Kubicki – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 Miejsce publicznej obrony: Galeria OKO/UCHO, ul. Masztalarska 8, Poznań


mgr DAWID MARSZEWSKI

Dziekan Wydziału Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, dr Tomasz Kalitko ad. zawiadamia, że w dniu 16 grudnia 2019 r. ok godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;

Tytuł rozprawy doktorskiej:
FIGURY WSPÓŁCZUCIA

Miejsce publicznej obrony: Galeria Curators’LAB ul. Nowowiejskiego 12, Poznań

Promotor:  prof. Janusz Marciniak
Recenzenci: prof. Krzysztof Gliszczyński – ASP Gdańsk
prof. Andrzej Bednarczyk – ASP Kraków


mgr AGNIESZKA SOWISŁO-PRZYBYŁ

Dziekan Wydziału Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, dr Tomasz Kalitko ad. zawiadamia, że w dniu 16 grudnia 2019 r. ok godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;

Temat rozprawy doktorskiej:
PRZEJAWY ZWYCZAJNEGO OBRAZU

Promotor: dr hab. Wojciech Haładuda prof. UAP
Recenzenci: prof. Dariusz Kaca – Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
dr hab. Jacek Jarczewski prof. Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Miejsce publicznej obrony: Galeria Szewska, ul. Szewska 16, Poznań


mgr JOANNA GRYZIŃSKA-JASIŃSKA

Temat rozprawy doktorskiej:
ZDĄŻYĆ PRZED NIEPAMIĘCIĄ. NOTATKI NA PŁÓTNIE

Promotor:  prof. Józef Walczak
Recenzenci:  prof. Andrzej Bednarczyk ASP Kraków
dr hab. Zbigniew Taszycki prof. AS Szczecin


mgr PIOTR AMBROZIAK

Dziekan Wydziału Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, dr Tomasz Kalitko zawiadamia, że w dniu 16 stycznia 2020  r. ok godz. 12.00, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;

Temat rozprawy doktorskiej:
SIŁA WYCZERPANEGO GESTU

Miejsce publicznej obrony: Galeria Piekary, ul. św. Marcin 80/82, Poznań

Promotor: dr hab. Dominik Lejman prof. UAP
Recenzenci:  prof. Tomasz Milanowski – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
dr hab. Aleksandra Gieraga – Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi


mgr PAWEŁ NAPIERAŁA

Dziekan Wydziału Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, dr Tomasz Kalitko ad. zawiadamia, że w dniu 4 listopada 2019 r. ok godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne;

Tytuł rozprawy doktorskiej:
NIEJASNOŚĆ. NAPIĘCIE WOBEC NIEPEŁNEGO KOMUNIKATU WIZUALNEGO

Miejsce publicznej obrony: Muzeum Narodowe w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9, Poznań. Uwaga: Wejście przez stary gmach

Promotor: dr hab. Dominik Lejman, prof. UAP – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Recenzenci: prof. Wojciech Leder – Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
prof. Zbigniew Gliszczyński – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku


mgr PRZEMYSŁAW BRANAS

Dziekan Wydziału Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, dr hab. Piotr Chojnacki, prof. UAP zawiadamia, że w dniu  15 października 2019 r. ok godz. 13.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne:

Tytuł rozprawy doktorskiej:

PROSZĘ, TYLKO NIE MÓW MI, ŻE NIE WIESZ KIM JESTEŚ

Miejsce publicznej obrony: Scena Robocza, ul. Grunwaldzka 22, 60-785 Poznań
Promotor: prof. Piotr Kurka – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Recenzenci: prof. Grzegorz Klaman– Akademia Sztuk Pięknych Gdańsk
                           dr hab. Hubert Czerepok – Akademia Sztuki w Szczecinie


mgr MARIUSZ NAPIERAŁA

Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, prof. dr hab. Józef Jurek zawiadamia, że w dniu 27 września 2019r. ok. godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki  projektowe:

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Groteska i jej formy w scenografii przedstawienia teatralnego Pippin- Rogera O. Hirsona i Stephena Schwartza

Miejsce wystawy: Teatr Muzyczny w Poznaniu, ul. Niezłomnych 1e, Poznań

Promotor: dr hab. Piotr Tetlak prof. UAP
Recenzenci: dr hab. Paweł Dobrzycki ASP w Warszawie
dr hab. Marek Braun ASP w Krakowie


mgr TOMASZ JUREK

Dziekan Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, prof. dr hab. Andrzej Bobrowski zawiadamia, że w dniu  30 września 2019 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne:

 Tytuł rozprawy doktorskiej:
Ramowanie – grafika w kontekście konstruowania komunikatu wizualnego

 Miejsce publicznej obrony: Dom Książki, ul. Gwarna 13 a, Poznań

Promotor: dr hab. Maciej Kurak, prof. UAP – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Promotor pomocniczy: dr hab. Wojciech Janicki, prof. UAP – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Recenzenci: dr hab. Andrzej Kalina – PJATK Warszawa,
Dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła – Uniwersytet Zielonogórski


mgr MARTA WYSZYŃSKA

Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, prof. dr hab. Józef Jurek zawiadamia, że w dniu 09 lipca 2019r. ok. godz. 10.00/ 10.30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki projektowe:
Miejsce wystawy: Teatr Nowy, Duża Scena, ul. Dąbrowskiego 5 w Poznaniu

Tytuł rozprawy:

Dialog Światów. Przeistoczenia formy scenograficznej jako czynnik kreujący narrację spektaklu teatralnego

Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Podgórska-Glonti
Promotor pomocniczy: dr Tomasz Ryszczyński
Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Wernio ASP we Wrocławiu
dr hab. Alicja Duzel- Bilińska ASP w Krakowie


mgr KLAUDIA ZAWADA

Dziekan Wydziału Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, dr Tomasz Kalitko zawiadamia, że w dniu  28 czerwca 2019 r. ok godz. 11.30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne:

Tytuł rozprawy doktorskiej:

PAMIĘĆ OBRAZU

 Miejsce publicznej obrony: Galeria Scena Duża UAP, ul. Wodna 24, Poznań

Promotor: prof. Hanna Łuczak – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Promotor pomocniczy: dr Paweł Polus – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Recenzenci: prof. Mariusz Kruk – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
dr hab. Zbigniew Taszycki – Akademia Sztuki w Szczecinie


 mgr DIANA LELONEK

Dziekan Wydziału Sztuki Mediów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, dr hab. Piotr Chojnacki zawiadamia, że w dniu  25 czerwca 2019 r. ok. godz.15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne:

Tytuł rozprawy doktorskiej:

OD LUDZKIE FORMY PRZYRODNICZE- NOWE ZJAWISKA W EPOCE ANTROPOCENU NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI CENTRUM ŻYWYCH RZECZY

 Miejsce publicznej obrony: Ogród Botaniczny przy UAM Poznań, ul. Dąbrowskiego 165

Promotor: prof. Marek Wasilewski – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Promotor pomocniczy: dr Anna Kędziora
Recenzenci: prof. Grzegorz Klaman – Akademia Sztuk Pięknych Gdańsk
dr hab. Zofia Wolny – Akademia Sztuki w Szczecinie


mgr AGNIESZKA RAYSS

Dziekan Wydziału Sztuki Mediów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, dr hab. Piotr Chojnacki zawiadamia, że w dniu 25 czerwca 2019 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne:

Tytuł rozprawy doktorskiej:

DO BRONI. CZY MOŻNA ODTWORZYĆ HISTORIĘ

Miejsce publicznej obrony: Galeria Centrala, Plac Cyryla Ratajskiego 6a, Poznań

Promotor: prof. Piotr Wołyński – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Promotor pomocniczy: dr Jarosław Klupś
Recenzenci: dr hab. Zbigniew Tomaszczuk – Akademia Sztuk Pięknych Warszawa
Prof. Stefan Czyżewski – Uniwersytet Łódzki


mgr Martyna Stachowczyk

Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, prof. dr hab. Józef Jurek zawiadamia, że w dniu 09 lipca 2019 r. o godz. 9.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki projektowe:

Tytuł rozprawy doktorskiej:
LALKA WE WSPÓŁCZESNYM ZJAWISKU TEATRALNYM WOBEC TEKSTU JORGE LUISA BORGESA  ,”25 sierpnia 1983
Miejsce wystawy: Scena Robocza – Centrum Rezydencji Teatralnej, ul. Grunwaldzka 22 w Poznaniu

Promotor: dr hab. Piotr Tetlak UAP
Promotor pomocniczy: dr Zyta Kaleta UAP
Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Wernio ASP we Wrocławiu
prof. dr hab. Andrzej Markiewicz UTH w Radomiu


mgr Dominika Zawojska

Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, prof. dr hab. Józef Jurek zawiadamia, że w dniu 25 czerwca 2019r. ok. godz. 12.00 odbędzie się publiczna  obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki projektowe:

Tytuł rozprawy doktorskiej: MOŻLIWOŚĆ ADAPTACJI WNĘTRZ DWORCÓW KOLEJOWYCH NA PRZYKŁADZIE SZCZECIŃSKIEJ  KOLEI METROPOLITALNEJ
Miejsce wystawy: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, ATRIUM Budynek B

Promotor: prof. dr hab. Józef Jurek UAP
Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Utecht Akademia Sztuki w Szczecinie
Recenzenci:  prof. dr hab. Jerzy Stiller Politechnika Śląska w Gliwicacach
dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz ASP w Gdańsku


 mgr ŁUKASZ GRUSZCZYŃSKI

Temat rozprawy doktorskiej:

Dendro- performance. Procesy naturalne i technologiczne w działaniach artystycznych

Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Raba – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Promotor pomocniczy: dr Rafał Górczyński – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Recenzenci: dr hab. Robert Kaja – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
prof. dr hab. Jan Gryka – Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

Rozprawa doktorska w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.


mgr Sylwia Mucha

Tytuł rozprawy doktorskiej: PARKI LINEARNE W PRZESTRZENI ZURBANIZOWANEJ – UWARUNKOWANIA I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU. PROJEKT DLA MIASTA POZNANIA.
Promotor: dr hab. Sławoj Dreszer, prof. UAP
Promotor pomocniczy: dr Miron Regulski
Recenzenci: dr hab. inz. arch. Robert Sobański  ASP Łódź
                     prof. dr hab. Urszula Smaza – Gralak ASP Wrocław
 

Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, dr hab. Dariusz Kuźma zawiadamia, że w dniu 24 czerwca 2019 r. ok godz. 12.30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe:

mgr SYLWII MUCHY

Miejsce wystawy: Bud. E, sala 14, ul. Wolnica 9, Poznań
Promotor: dr hab. Sławoj Dreszer, prof. UAP Promotor pomocniczy: dr Miron Regulski Recenzenci: dr hab. Robert Sobański – Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi , prof. Urszula Smaza – Gralak – Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Rozprawa doktorska do wglądu w Bibliotece Głównej UAP w Poznaniu, Pl. Wielkopolski 9, Poznań. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje – na stronie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu http://uap.edu.pl/uczelnia/rozwoj-kadry/rozprawy-doktorskiel

 


mgr Jerzy Muszyński

Dziekan Wydziału Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, dr Tomasz Kalitko zawiadamia, że w dniu 19 czerwca 2019 r. ok godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne:

Tytuł rozprawy doktorskiej:

POMIĘDZY PŁASZCZYZNĄ A PRZESTRZENIĄ- WYBRANE ZAGADNIENIA KREACJI ARTYSTYCZNEJ W KONTEKŚCIE WŁASNYCH POSZUKIWAŃ TWÓRCZYCH

Miejsce publicznej obrony: Rodriguez Gallery, ul. Wodna 13, 61-782 Poznań

Promotor: prof. Marek Jakuszewski – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Pomocniczy: dr Paweł Polus- Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Recenzenci: dr hab. Lesław Tetla
dr hab. dr hab. Robert Kaja


mgr ROBERT GRUSZEWSKI

Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, prof. dr hab. Józef Jurek zawiadamia, że w dniu 25 czerwca 2019 r. ok. godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki projektowe:
mgr. ROBERTA GRUSZEWSKIEGO. Tytuł rozprawy doktorskiej:
ZAMIESZKIWANIE NA WSI – TRADYCJA, A WSPÓŁCZESNOŚĆ. PROJEKT WNĘTRZ ZABUDOWY
WIEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU FOLWARCZNEGO WE WSI DZIAŁOSZE

Promotor: dr hab. Piotr Sudak prof. UAP
Promotor pomocniczy: dr Natalia Kliśko- Walczak
Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Stiller Politechnika Śląska w Gliwicach
prof. dr hab. Krzysztof Wołowski ASP we Wrocławiu


mgr Bartłomiej Bieńkowski

Tytuł rozprawy doktorskiej: „ADAPTACYJNY PANEL ARCHITEKTONICZNY”
Promotor: prof.dr hab. Marek Owsian
Promotor pomocniczy: dr inż. arch. Tomasz Piwiński
Recenzenci: dr hab. inż. arch. Joanna Walendzik-Stefańskia ASP Warszawa
dr hab. inż. arch. Rafał Lamorski ASP Łódź

Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, dr hab. Dariusz Kuźma prof. UAP zawiadamia, że w dniu 24 czerwca 2019 r. ok godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki projektowe:

mgr BARTŁOMIEJA BIEŃKOWSKIEGO

Tytuł rozprawy doktorskiej:

ADAPTACYJNY PANEL ARCHITEKTONICZNY

Miejsce wystawy: SARP – Stary Rynek 56, 61-772 Poznań

Promotor: prof. Marek Owsian
Promotor pomocniczy: dr inż. arch. Tomasz Piwiński
Recenzenci: dr hab. Joanna Walendziak – Stefańska – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
dr hab. inż. arch. Rafał Lamorski – Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Rozprawa doktorska do wglądu w Bibliotece Głównej UAP w Poznaniu, Pl. Wielkopolski 9, Poznań. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje – na stronie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu http://uap.edu.pl/uczelnia/rozwoj-kadry/rozprawy-doktorskie/


mgr EWELINA MĄKOSA

Dziekan Wydziału Sztuki Mediów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, dr hab. Piotr Chojnacki, prof. UAP zawiadamia, że w dniu 11 czerwca 2019 r. ok godz. 9.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki pięknemgr EWELINY MĄKOSY


mgr Dariusz Fodczuk

Dziekan Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, dr hab. Karolina Komasa prof. UAP zawiadamia, że w dniu 13 czerwca 2019 r. ok. godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki:

mgr. DARIUSZA FODCZUKA

Tytuł rozprawy doktorskiej: THE TINY THERAPEUTIC THEATRE INTERNATIONAL – METODY SPRZECIWU WOBEC ZASAD KONTROLI  W SZTUCE I JEJ INSTYTUCJACH

Miejsce publicznej obrony: UL. RATAJCZAKA 22, POZNAŃ

Zawiadomienie o publicznej obronie mgr Dariusz Fodczuk


Szymon Zwoliński

Temat rozprawy doktorskiej:

„RE/INTERPRETACJE ZŁA NA PODSTAWIE REALIZACJI WYBRANYCH ARTYSTÓW I WŁASNEGO DOŚWIADCZENIA”

Promotor:           dr hab. Karolina Komasa prof. UAP – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Recenzenci:         dr hab. Robert Kaja – Akademia Sztuk Pięknych w  Gdańsku
prof. dr hab. Christos Mandzios – Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu


mgr Monika Okupniak – Cebulska

Rozprawa doktorska w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

 
Tytuł rozprawy doktorskiej: PROBLEMATYKA MEBLA INDYWIDUALNEGO DLA SIECIOWEJ MARKI RETAILOWEJ W KONTEKŚCIE SYSTEMOWYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH
Promotor: dr hab. Dariusz Kuźma, prof. UAP
Recenzenci: dr hab. Marzena Wolińska, prof. UAP,
                     prof. dr hab. Jarosław Szymański – ASP w Gdańsku
 

URSZULA KLUZ-KNOPEK

Dziekan Wydziału Sztuki Mediów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, dr hab. Piotr Chojnacki, prof. UAP zawiadamia, że w dniu 11 czerwca 2019 r, ok godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne:
mgr URSZULI KLUZ-KNOPEK

mgr Urszula Kluz_Knopek_obrona

Temat rozprawy doktorskiej:

„ŚMIERĆ/NIEŚMIERTELNOŚĆ JAKO POJĘCIA Z POZORU PRZECIWSTAWNE W KULTURZE WSPÓŁCZESNEJ”

Promotor: prof. dr hab. Marcin Berdyszak, UAP

Recenzenci: dr hab. Iwona Demko ASP Kraków

                         dr hab. Andrzej Wasilewski AS Szczecin

Rozprawa doktorska w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne.


DARIUSZ FODCZUK

Temat rozprawy doktorskiej:

„The Tiny Therapeutic Theatre International, metody sprzeciwu wobec zasad kontroli w sztuce i jej instytucjach”

Promotor: prof. dr Janusz Bałdyga, UAP

Promotor pomocniczy: dr Marta Bosowska

Recenzenci:  prof. dr hab. Artur Tajber – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

                       prof.  dr hab. Jan Gryka UMCS w Lublinie

Rozprawa doktorska w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne.


WITOLD MODRZEJEWSKI

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Grafika cyfrowa a współczesne formy archiwów

Promotor: dr hab. Maciej Kurak prof. UAP
Promotor pomocniczy: dr Agata Kulczyk ad.
Recenzenci: dr hab. Zbigniew Taszycki prof. nadzw. Akademii Sztuki w Szczecinie
dr hab. Sławomir Toman prof. nadzw. UMCS w Lublinie

Rozprawa doktorska do wglądu w Bibliotece Głównej UAP w Poznaniu, Pl. Wielkopolski 9, Poznań.
Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje – na stronie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu http://uap.edu.pl/uczelnia/rozwoj-kadry/rozprawy-doktorskie/
Miejsce publicznej obrony: GALERIA DUŻA SCENA UAP, ul. Wodna 24, Poznań


PIOTR SONNEWEND

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„RYSUNEK MONOCHROMATYCZNY JAKO PODSTAWA WYRAŻANIA TREŚCI TWÓRCZEJ. BARWNOŚĆ
GRAFITU I ZŁUDNE EFEKTY NIEZNANYCH STRUKTUR ORAZ ZAGUBIENIA W RYSUNKOWYM SAMOSPEŁNIENIU”

Miejsce publicznej obrony: 17.04.2019, godz. 11.00, ATRIUM, Bud. B, ul. 23 Lutego 20, Poznań

Promotor: prof. dr hab. Jacek Strzelecki – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Recenzenci prof. dr hab. Mirosław Pawłowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Zbigniew Gorlak – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Zawiadomienie o publicznej obronie Piotr Sonnewend


ŁUKASZ GIERLAK

Temat rozprawy doktorskiej:
„PRZE(O)CZENIE”

Promotor: prof. dr hab. Jarosław Kozłowski prof. zw. UAP
Promotor pomocniczy:   dr Ewa Kulesza
Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Szurek prof. zw. UAP Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej
                     dr hab. Zbigniew Taszycki Akademia Sztuki w Szczecinie


JOANNA LEWANDOWSKA

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„MUZEUM XXI W. IDEA WYSTAWY W DOBIE NOWYCH TECHNOLOGII MULTIMEDIALNYCH I WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI”

Miejsce wystawy: ATRIUM Budynek B Uniwersytetu Artystycznego

ul. 23 lutego 20, Poznań
Promotor: dr hab. Dariusz Kuźma prof. nadzw. UAP
Recenzenci: dr hab. Beata Szymańska prof. nadzw. ASP w Gdańsku
prof. dr hab. Krzysztof Wołowski prof. zw. ASP we Wrocławiu

Rozprawa doktorska do wglądu w Bibliotece Głównej UAP w Poznaniu, Pl. Wielkopolski 9. Poznań.


ADAM JASTRZĘBSKI

Temat rozprawy doktorskiej:
TRANSKULTURA HOMINIDÓW + GIBONÓW

Promotor:         prof. dr hab. Marek Wasilewski prof. zw. UAP

Recenzenci      dr hab. Joanna Hoffmann-Dietrich prof. nadzw. UAP (WEAiK UAP)
dr hab. Hubert Czerepok prof. nadzw. Akademii Sztuki w Szczecinie


MICHAŁ BARTKOWIAK

Temat rozprawy doktorskiej:
„MODUŁ JAKO PODSTAWA TWORZENIA FORM UŻYTKOWYCH W PRZESTRZENI MIEJSKIJ”

Promotor:         dr hab. Konstancja Pleskaczyńska prof. nadzw. UAP

Recenzenci      prof. dr hab. Wacław Kowalski ASP we Wrocław

                        prof. dr hab. Roman Kurzawski ASP w Krakowie


IZABELLA RYBACKA          

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej oraz nadanie stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych,

w dyscyplinie artystycznej – sztuki projektowe, odbędzie się 29 października 2018 r.

Temat rozprawy doktorskiej:
PROPOZYCJA SCENOGRAFII I KOSTIUMÓW DO SZTUKI MICHELA DE GHELDERODE ESKURIAL – SCENOGRAFIA KULISOWA I SYSTEM PERIAKTOI A PRZESTRZEŃ I MATERIA

Promotor:         dr hab. Weronika Węcławska-Lipowic prof. nadzw. UAP

Recenzenci      prof. dr hab. Ireneusz Domagała prof. zw. UAP

                       prof. dr hab. Michał Jędrzejewski prof. zw. ASP we Wrocławiu


MATEUSZ SADOWSKI

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej oraz nadanie stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne w dniu 9 października 2018 r.

Temat rozprawy doktorskiej:
ZWIĄZKI FILMU, RZEŹBY I FOTOGRAFII NA PODSTAWIE PRACY „KSZTAŁT CHWILI”

Promotor: prof. dr hab. Konrad Kuzyszyn prof. zw. UAP

Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk Akademia Sztuki w Szczecinie, dr hab. Dominik Lejman prof. nadzw. UAP


MARYNA MAZUR

Temat rozprawy doktorskiej:
TEREN PRYWATNY

Promotor: prof. dr hab. Piotr Szurek
Recenzenci:
dr hab. Daria Milecka (ASP Wrocław)
dr hab. Agnieszka Różnowska-Jasiewicz (ASP Warszawa)

 Publiczna obrona rozprawy doktorskiej oraz nadanie stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych,
w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne w dniu 3 lipca 2018 r.


MICHAŁ SMANDEK

Temat rozprawy doktorskiej:
DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA W RELACJI DO NATURY W KONTEKŚCIE WŁASNYCH PODRÓŻY

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej oraz nadanie stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne w dniu 8 listopada 2018 r.

Promotor: prof. dr hab. Sławomir Brzoska
Recenzenci:
dr hab. Aleksander Zyśko, prof. nadzw. ASP we Wrocławiu
dr hab. Jan Gryka, prof. nadzw. UMCS w Lublinie


MAGDALENA STARSKA

Temat rozprawy doktorskiej:
PRZEPROWADZKA OŻYWIONEGO W NIEOŻYWIONE

Promotor: prof. dr hab. Piotr Kurka
Recenzenci:
dr hab. Agata Michowska (Akademia Sztuki w Szczecinie)
dr hab. Grzegorz Sztwiertnia (ASP Kraków)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej oraz nadanie stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne w dniu 12 czerwca 2018 r.


FILIP WIERZBICKI-NOWAK

Temat rozprawy doktorskiej:
NAWARSTWIANIE I ROZWARSTWIANIE. KONTEKSTY PRZENIKANIA PRZESTRZENI W OBRAZIE

Promotor: dr hab. Katarzyna Kujawska-Murphy, prof. nadzw. UAP
Recenzenci:
prof. dr hab. Zbigniew Romańczuk (Akademia Sztuki w Szczecinie)
dr hab. Piotr Korzeniowski, prof. nadzw. ASP w Krakowie

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej oraz nadanie stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne w dniu 21 czerwca 2018 r., o godzinie 11.00 w Galerii AT w Poznaniu.


AGNIESZKA SPIEGELHALTER

Temat rozprawy doktorskiej:
PO-WIĄZANIA

Promotor: dr hab. Sławomira Chorążyczewska, prof. nadzw. UAP
Recenzenci:  
prof. dr hab. Ewa Latkowska-Żychska (ASP Łódż)
prof. dr hab. Anna Bem-Borucka (ASP Gdańsk)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej oraz nadanie stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych,w dyscyplinie artystycznej – sztuki projektowe w dniu 15 maja 2018 r.


MAŁGORZATA JABŁOŃSKA

Temat rozprawy doktorskiej:
ZNACZENIE NEURONAUKI W REALIZACJI CYKLU PRAC GRAFICZNYCH NEURO W OPARCIU O MOTYWY AUTOBIOGRAFICZNE I METAFORYCZNE

Promotor: dr hab. Jacek Joostberens (Politechnika Śląska w Gliwicach)
Recenzenci:
dr hab. Aleksandra Janik (ASP Wrocław)
dr hab. Agnieszka Półrola (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej oraz nadanie stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne w dniu 23 kwietnia 2018 r.


AGNIESZKA JANKIEWICZ

Temat rozprawy doktorskiej:
W niepamięci…

Promotor: dr hab. Maciej Kurak, prof. nadzw. UAP
Recenzenci:
prof. dr hab. Krzysztof Szymanowicz (UMCS Lublin)
dr hab. Dariusz Syrkowski (ASP Gdańsk)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej oraz nadanie stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne w dniu 23 kwietnia 2018 r.


EWA MRÓZ

Temat rozprawy doktorskiej:
Łączenie płaszczyzn jako czynnik kształtujący formę ubioru

Promotor: dr hab. Anna Regimowicz-Korytowska
Recenzenci:
prof. dr hab. Irmina Aksamitowska-Szadkowska (Uniwersytet Humanistyczno-Technologiczny w Radomiu)
prof. dr hab. Urszula Smaza-Gralak  (ASP Wrocław)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej oraz nadanie stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej – sztuki projektowe, odbędzie się  w dniu 20 marca 2018 roku.


WOJCIECH BĄKOWSKI

Temat rozprawy doktorskiej:
Analiza wzruszeń i rozdrażnień. Poetyka filmu mówionego

Promotor: dr hab. Piotr Bosacki
Recenzenci:
prof. dr hab. Wojciech  Łazarczyk (Akademia Sztuki w Szczecinie)
dr hab. Andrzej Tobis (ASP Katowice)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej oraz nadanie stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne w dniu 10 kwietnia 2018 r.

 zawiadomienie o publicznej obronie


PATRYK SŁOWIŃSKI

Temat rozprawy doktorskiej:
Moja wrażliwość społeczna. Cykl plakatów

Promotor: dr hab. Arkadiusz Marcinkowski (Zachodni Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Recenzenci:
dr hab. Ewa Satalecka (Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie)
prof. Marian Oslislo (ASP Katowice)


 EMILIA CIEŚLA
Temat rozprawy doktorskiej:
Transformacja przestrzeni w aspekcie wnętrz widowiskowych

Promotor: dr hab. Piotr Machowiak prof. UAP
Recenzenci:
prof. dr hab. Krzysztof Wołowski, prof. zw. ASP we Wrocławiu
dr hab. Beata Gibała-Kapecka, prof. ASP w Krakowie
Promotor pomocniczy: dr Szymon Nawój


ARTUR MALEWSKI
Temat rozprawy doktorskiej:
Living dead w perspektywie posthumanizmu

Promotor: dr hab. Zbigniew Taszycki
Recenzenci:
prof. dr hab. Sławomir Brzoska (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
prof. dr hab. Wiesław Karolak (ASP Łódź)
Promotor pomocniczy: dr Aleksandra Knaflewska


MAGDALENA KLESZYŃSKA
Temat rozprawy doktorskiej:
Subiektywne rozważania o roli intuicji w tworzeniu rzeźby miękkiej (tkaniny unikatowej)

Promotor: dr hab. Paweł Kiełpiński, prof. nadzw. UAP
Recenzenci:
dr hab. Dominika Krechowicz (Politechnika Gdańska)
dr hab. Jarosław Dzięcielewski (Uniwersytet Zielonogórski)
Promotor pomocniczy: dr Rafał Kotwis
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej oraz nadanie stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne w dniu 13 kwietnia 2017 r.


MARC TOBIAS WINTERHAGEN
Temat rozprawy doktorskiej:
W poszukiwaniu ukrytego piękna. Ograniczenia ciała jako wyznacznik nowej definicji normalności – reinterpretacja kanonu

Promotor: prof. dr Janusz Bałdyga, prof. zw. UAP
Recenzenci:
prof. dr hab. Katarzyna Józefowicz (ASP Gdańsk)
dr hab. Jarosław Kozakiewicz (ASP Warszawa)
Promotor pomocniczy: dr Paweł Flieger
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej oraz nadanie stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne w dniu 1 grudnia 2016 r.


    
        

  
 • Autor: Aleksandra Gaj
 • Opublikowano: 20.04.2017, 10:34
 • Ostatnia edycja: 24.06.2021, 15:24