Przejdź do treści

Uczelniana Komisja Wyborcza UAP (UKW) na kadencję 2024 – 2028

Skład UKW

 • dr Tomasz Jurek – Przewodniczący;
 • dr Tomasz Olejnik – Zastępca Przewodniczącego;
 • dr Agnieszka Sowisło – Przybył – członkini;
 • dr Dawid Szafrański – członek;
 • Joanna Gronkiewicz – Zielińska – członkini.

Kontakt:

Budynek A pok. 223, Al. Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznań
Dyżur: poniedziałki: 9:00 – 11:00, czwartki: 12:30 – 14:30
adres mailowy: wybory2024@uap.edu.pl
tel. 61 855 25 21 (Biuro Rektora)

Uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej UAP

Kalendarz czynności wyborczych (uchwała z dnia 16.01.2024)

 • 22.01-02.02.2024 r. zgłaszanie kandydatów do Kolegium Elektorów UAP do wyboru Rektora UAP do Uczelnianej Komisji Wyborczej UAP
 • 05-14.02.2024 r. zgłaszanie kandydatów na Rektora UAP do Rady Uczelni UAP za pośrednictwem Uczelnianej Komisji Wyborczej UAP
 • do 28.02.2024 r. posiedzenie Rady Uczelni UAP mające na celu badanie złożonych zgłoszeń kandydatów na Rektora UAP
 • do 01.03.2024 r. opinia Senatu UAP dot. kandydatów na Rektora UAP
 • 04.03.2024 r. ogłoszenie listy kandydatów do Kolegium Elektorów UAP
 • do 04.03.2024 r. ogłoszenie listy do Kolegium Elektorów UAP studentów i doktorantów
 • 07.03.2024 r. wybory elektorów do Kolegium Elektorów UAP w godz. od 10.00 do 18.00
 • do 08.03.2024 r. ogłoszenie listy elektorów – składu Kolegium Elektorów UAP do wyboru Rektora UAP
 • 14.03.2024 r. ewentualna II tura wyborów elektorów do Kolegium Elektorów UAP – aż do wyłonienia pełnego składu Kolegium Elektorów UAP
 • 04-20.03.2024 r. posiedzenie Rady Uczelni UAP w sprawie wskazania kandydatów na Rektora UAP
 • do 20.03.2024 r. ogłoszenie listy kandydatów na Rektora UAP 
 • 08.04.2024 r. zebranie Kolegium Elektorów UAP – wybory Rektora i Prorektorów UAP (zgodnie z § 181 ust. 3 Statutu UAP, powołanie prorektora do spraw studenckich musi zostać pozytywnie zaopiniowany przez samorząd studencki. Niewyrażenie opinii  w terminie dwóch dni uważa się za wyrażenie zgody).
 • do 10.04.2024 r. ogłoszenie wyników wyborów na Rektora i Prorektorów UAP 
 • 11-16.04.2024 r. ewentualna II tura wyborów na Rektora i Prorektorów UAP
 • do 17.04.2024 r. ogłoszenie wyników wyborów na Rektora i Prorektorów UAP po ewentualnej II turze wyborów
 • do 28.05.2024 r. zgłaszanie kandydatów do Senatu UAP do Uczelnianej Komisji Wyborczej UAP
 • do 29.05.2024 r. ogłoszenie listy kandydatów do Senatu UAP
 • do 13.06.2024 r. wybory do Senatu UAP
 • do 14.06.2024 r. ogłoszenie wyników wyborów do Senatu UAP
 • do 27.06.2024 r. ewentualna II tura wyborów do Senatu UAP w grupach w których nie wybrano wymaganej liczby przedstawicieli
 • do 28.06.2024 r. ogłoszenie listy senatorów UAP

Uchwała Nr 1/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych

Wzór formularza zgłoszenia kandydata do Kolegium Elektorów (uchwała z dnia 18.01.24)

Wzór formularza zgłoszenia kandydata do Kolegium Elektorów stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała Nr 2/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia wzoru formularza zgłoszenia kandydata do Kolegium Elektorów

Wzór formularza zgłoszenia kandydata na Rektora UAP (Uchwała z dnia 1.02.2024)

Załącznik do uchwały UKW nr 3

Uchwała UKW nr 3 w sprawie formularza na kandydata na Rektora UAP

Określenia wzorów kart do głosowania w wyborach w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na kadencję 2024 – 2028 (Uchwała z dnia 15.02.2024)

Uchwała nr 4.2024 UKW

Uchwała Nr 5/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie uszczegółowienia kalendarza czynności wyborczych w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na kadencję 2024 – 2028

Uchwała Nr 6/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy zgłoszenia kandydatów na członków Senatu Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Uchwała Nr 7/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 5/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie uszczegółowienia kalendarza czynności wyborczych w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na kadencję 2024 – 2028

Formularz zgłoszeniowy na kandydata członka Senatu Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na kadencję 2024-2028

Przedstawiciele osób studiujących w Senacie Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na kadencję 2024-2028


Komunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej UAP

Komunikat Nr 1/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej
Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
z dnia 29 stycznia 2024 r.

Uczelniana Komisja Wyborcza Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na podstawie § 166 ust. 4 pkt. 5 oraz w nawiązaniu do Uchwały UKW Nr 1/2024 w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych ustala, że wydrukowane i wypełnione formularze zgłoszeń kandydata do kolegium elektorów należy dostarczyć do dnia 2 lutego 2024 r. do godz. 15:00 do UKW UAP. Zgłoszenia można również zostawić w Biurze Rektora członkini UKW Pani Joannie Gronkiewicz-Zielińskiej.

Komunikat nr 1 2024 UKW

Komunikat nr 2 (z dnia 1.02.2024)

Komunikat UKW nr 2

Komunikat nr 3 (z dnia 1.02.2024)

Komunikat UKW nr 3

Komunikat nr 4 (z dnia 16.02.2024)

Komunikat UKW nr 4

Komunikat nr 5 (z dnia 29.02.2024)

Komunikat UKW nr 5

Komunikat nr 6 (z dnia 4.03.2024)

Lista kandydatów i kandydatek na elektorów Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na kadencję 2024 – 2028

Komunikat nr 6 UKW

Kandydaci z grupy przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora uczelni lub mających stopień naukowy doktora habilitowanego:
1. prof. dr hab. Mirosław Adamczyk
2. dr hab. Krzysztof Balcerowiak
3. dr hab. Piotr Bosacki
4. dr hab. Natalia Brandt
5. prof. dr hab. Sławomir Brzoska
6. prof. dr hab. Bohdan Cieślak
7. dr hab. Diana Fiedler
8. dr hab. Michał Filipiak
9. dr hab. Paweł Flieger
10. prof. dr hab. Jerzy Hejnowicz
11. prof. dr hab. Marek Jakuszewski
12. dr hab. Wojciech Janicki
13. dr hab. Tomasz Kalitko
14. dr hab. Katarzyna Klich
15. dr hab. Natalia Kliśko-Walczak
16. dr hab. Jarosław Klupś
17. prof. dr hab. Krzysztof Kochnowicz
18. dr hab. Marcin Konicki
19. prof. dr hab. Wiesław Koronowski
20. dr hab. Rafał Kotwis
21. dr hab. Katarzyna Kujawska-Murphy
22. prof. dr hab. Konrad Kuzyszyn
23. prof. dr hab. Dariusz Kuźma
24. dr hab. Rafał Łubowski
25. prof. dr hab. Hanna Łuczak
26. prof. dr hab. Piotr Machowiak
27. prof. dr hab. Janusz Marciniak
28. dr hab. Joanna Marcinkowska
29. dr hab. Miłosz Margański
30. dr hab. Igor Mikoda
31. dr hab. Adam Nowaczyk
32. prof. dr hab. Marek Przybył
33. dr hab. Elżbieta Raszeja
34. dr hab. Maksymilian Skorwider
35. prof. dr hab. Marta Smolińska
36. dr hab. Mikołaj Stankowski
37. dr hab. Łukasz Stawarski
38. dr hab. Piotr Sudak
39. prof. dr hab. Piotr Szurek
40. dr hab. Lucyna Talejko-Kwiatkowska
41. prof. dr hab. Zbigniew Taszycki
42. dr hab. Jan Wasiewicz
43. prof. dr hab. Marek Wasilewski
44. prof. dr hab. Marta Węcławska – Lipowicz
45. prof. dr hab. Piotr Wołyński
46. dr hab. Mateusz Wróblewski

Kandydaci z grupy przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich:
1. dr Natalia Czarcińska
2. dr Magdalena Grenda
3. dr Robert Gruszewski
4. dr Robert Jarzec
5. dr Witold Kanicki
6. dr Mateusz Kokot
7. dr Daniel Koniusz
8. mgr Julia Królikowska
9. dr Marcin Markowski
10. mgr Piotr Marzol
11. dr Piotr Mastalerz
12. mgr Krzysztof Mętel
13. mgr Maja Michalska
14. dr Witold Modrzejewski
15. dr Janusz Oleksa
16. mgr Tomasz Osięgłowski
17. dr Magdalena Parnasow-Kujawa
18. dr Bartłomiej Pawlak
19. dr Tomasz Piwiński
20. dr Paweł Polus
21. mgr Aleksander Radziszewski
22. dr Justyna Ryczek
23. dr Monika Shaded
24. mgr Łukasz Spychaj
25. dr Magdalena Starska
26. dr Szymon Szymankiewicz
27. dr Michał Wielopolski
28. dr Filip Wierzbicki-Nowak

Kandydaci z grupy przedstawicieli pozostałych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
Pakulska Joanna

Komunikat nr 7 (z dnia 4.03.2024)

Elektorzy i elektorki reprezentujące osoby studenckie Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, w wyborach rektorskich na kadencję 2024 – 2028

Komunikat nr 7 UKW

Student Wojciech Drzewiecki;
Studentka Anna Kulik;
Student Marcin Pietrucin;
Studentka Ewa Kralewska;
Studentka Daniela Domagalska-Nowak;
Studentka Aleksandra Rybowska;
Studentka Anna Brzostek;
Studentka Ewa Greszta.

Komunikat nr 8 (z dnia 8.03.2024)

Komunikat UKW nr 8

Uczelniana Komisja Wyborcza Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, po przeprowadzonych wyborach w dniu 07 marca 2024 r. w godzinach od 10:00 do 18:00, w sali 02, w budynku B UAP, przedstawia pełne wyniki głosowania w wyborach na elektorów w Kolegium Elektorów do wyboru Rektora i Prorektorów Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na kadencję 2024 – 2028.

Uprawnionych do głosowania w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych w UAP, jako podstawowym miejscu pracy było 268 osób. W niniejszej grupie:

 • wydano 232 kart do głosowania,
 • oddano 230 ważnych głosów,
 • oddano 2 nieważne głosy.

Uprawnionych do głosowania w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi było 148 osób. W niniejszej grupie:  

 • wydano 67 kart do głosowania,
 • oddano 63 ważnych głosów,
 • oddano 4 nieważne głosy.

Wyniki głosowania w wyborach na elektorów w Kolegium Elektorów do wyboru Rektora i Prorektorów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na kadencję 2024 – 2028, przedstawiają się następująco:

 • Kandydaci na elektorów z grupy przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora uczelni lub mających stopień naukowy doktora habilitowanego:
 1. 1. prof. dr hab. Mirosław Adamczyk – ilość uzyskanych głosów 7
 2. 2. dr hab. Krzysztof Balcerowiak – ilość uzyskanych głosów 10
 3. 3. dr hab. Piotr  Bosacki – ilość uzyskanych głosów 5
 4. 4. dr hab. Natalia Brandt – ilość uzyskanych głosów 102
 5. 5. prof. dr hab. Sławomir Brzoska – ilość uzyskanych głosów 7
 6. 6. prof. dr hab. Bohdan Cieślak – ilość uzyskanych głosów 113
 7. 7. dr hab. Diana Fiedler – ilość uzyskanych głosów 109
 8. 8. dr hab. Michał Filipiak – ilość uzyskanych głosów 101
 9. 9. dr hab. Paweł Flieger – ilość uzyskanych głosów 105
 10. 10. prof. dr hab. Jerzy Hejnowicz – ilość uzyskanych głosów 9
 11. 11. prof. dr hab. Marek Jakuszewski – ilość uzyskanych głosów 101
 12. 12. dr hab. Wojciech Janicki – ilość uzyskanych głosów 8
 13. 13. dr hab. Tomasz Kalitko – ilość uzyskanych głosów 112
 14. 14. dr hab. Katarzyna Klich – ilość uzyskanych głosów 8
 15. 15. dr hab. Natalia Kliśko-Walczak – ilość uzyskanych głosów 112
 16. 16. dr hab. Jarosław Klupś – ilość uzyskanych głosów 113
 17. 17. prof. dr hab. Krzysztof Kochnowicz – ilość uzyskanych głosów 102
 18. 18. dr hab. Marcin Konicki – ilość uzyskanych głosów 103
 19. 19. prof. dr hab. Wiesław Koronowski – ilość uzyskanych głosów 106
 20. 20. dr hab. Rafał Kotwis – ilość uzyskanych głosów 113
 21. 21. dr hab. Katarzyna Kujawska-Murphy – ilość uzyskanych głosów 112
 22. 22. prof. dr hab. Konrad Kuzyszyn – ilość uzyskanych głosów 4
 23. 23. prof. dr hab. Dariusz Kuźma – ilość uzyskanych głosów 111
 24. 24. dr hab. Rafał Łubowski – ilość uzyskanych głosów 119
 25. 25. prof. dr hab. Hanna Łuczak – ilość uzyskanych głosów 100
 26. 26. prof. dr hab. Piotr Machowiak – ilość uzyskanych głosów 107
 27. 27. prof. dr hab. Janusz Marciniak – ilość uzyskanych głosów 107
 28. 28. dr hab. Joanna Marcinkowska – ilość uzyskanych głosów 110
 29. 29. dr hab. Miłosz Margański – ilość uzyskanych głosów 101
 30. 30. dr hab. Igor Mikoda – ilość uzyskanych głosów 118
 31. 31. dr hab. Adam Nowaczyk – ilość uzyskanych głosów 106
 32. 32. prof. dr hab. Marek Przybył – ilość uzyskanych głosów 110
 33. 33. dr hab. Elżbieta Raszeja – ilość uzyskanych głosów 97
 34. 34. dr hab. Maksymilian Skorwider – ilość uzyskanych głosów 113
 35. 35. prof. dr hab. Marta Smolińska – ilość uzyskanych głosów 11
 36. 36. dr hab. Mikołaj Stankowski – ilość uzyskanych głosów 98
 37. 37. dr hab. Łukasz Stawarski – ilość uzyskanych głosów 103
 38. 38. dr hab. Piotr Sudak – ilość uzyskanych głosów 105
 39. 39. prof. dr hab. Piotr Szurek – ilość uzyskanych głosów 111
 40. 40. dr hab. Lucyna Talejko-Kwiatkowska – ilość uzyskanych głosów 102
 41. 41. prof. dr hab. Zbigniew Taszycki – ilość uzyskanych głosów 112
 42. 42. dr hab. Jan Wasiewicz – ilość uzyskany – ilość uzyskanych głosów 118
 43. 43. prof. dr hab. Marek Wasilewski – ilość uzyskanych głosów 112
 44. 44. prof. dr hab. Marta Węcławska – Lipowicz – ilość uzyskanych głosów 98
 45. 45. prof. dr hab. Piotr Wołyński – ilość uzyskanych głosów 8
 46. 46. dr hab. Mateusz Wróblewski – ilość uzyskanych głosów 117
 • Kandydaci na elektorów z grupy przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich:
 1. 1. dr Natalia Czarcińska – ilość uzyskanych głosów 8
 2. 2. dr Magdalena Grenda – ilość uzyskanych głosów 104
 3. 3. dr Robert Gruszewski – ilość uzyskanych głosów 101
 4. 4. dr Robert Jarzec – ilość uzyskanych głosów 99
 5. 5. dr Witold Kanicki – ilość uzyskanych głosów 108
 6. 6. dr Mateusz Kokot – ilość uzyskanych głosów 10
 7. 7. dr Daniel Koniusz – ilość uzyskanych głosów 118
 8. 8. mgr Julia Królikowska – ilość uzyskanych głosów 103
 9. 9. dr Marcin Markowski – ilość uzyskanych głosów 5
 10. 10. mgr Piotr Marzol – ilość uzyskanych głosów 5
 11. 11. dr Piotr Mastalerz – ilość uzyskanych głosów 4
 12. 12. mgr Krzysztof Mętel – ilość uzyskanych głosów 118
 13. 13. mgr Maja Michalska – ilość uzyskanych głosów 113
 14. 14. dr Witold Modrzejewski – ilość uzyskanych głosów 110
 15. 15. dr Janusz Oleksa – ilość uzyskanych głosów 114
 16. 16. mgr Tomasz Osięgłowski – ilość uzyskanych głosów 105
 17. 17. dr Magdalena Parnasow-Kujawa – ilość uzyskanych głosów 108
 18. 18. dr Bartłomiej Pawlak – ilość uzyskanych głosów 100
 19. 19. dr Tomasz Piwiński – ilość uzyskanych głosów 110
 20. 20. dr Paweł Polus – ilość uzyskanych głosów 105
 21. 21. mgr Aleksander Radziszewski – ilość uzyskanych głosów 110
 22. 22. dr Justyna Ryczek – ilość uzyskanych głosów 105
 23. 23. dr Monika Shaded – ilość uzyskanych głosów 5
 24. 24. mgr Łukasz Spychaj – ilość uzyskanych głosów 117
 25. 25. dr Magdalena Starska – ilość uzyskanych głosów 5
 26. 26. dr Szymon Szymankiewicz – ilość uzyskanych głosów 107
 27. 27. dr Michał Wielopolski – ilość uzyskanych głosów 7
 28. 28. dr Filip Wierzbicki-Nowak – ilość uzyskanych głosów 116
 • Kandydat na elektora z grupy przedstawicieli pozostałych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
 1. 1. Pakulska Joanna – ilość uzyskanych głosów 63

Uczelniana Komisja Wyborcza Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, po przeprowadzonych wyborach w dniu 07 marca 2024 r. przedstawia pełny skład Kolegium Elektorów do wyboru Rektora i Prorektorów Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na kadencję 2024 – 2028:

 • Elektorzy z grupy przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora uczelni lub mających stopień naukowy doktora habilitowanego:
 1. 1. dr hab. Rafał Łubowski
 2. 2. dr hab. Igor Mikoda
 3. 3. dr hab. Jan Wasiewicz
 4. 4. dr hab. Mateusz Wróblewski
 5. 5. prof. dr hab. Bohdan Cieślak
 6. 6. dr hab. Jarosław Klupś
 7. 7. dr hab. Rafał Kotwis
 8. 8. dr hab. Maksymilian Skorwider
 9. 9. dr hab. Tomasz Kalitko
 10. 10. dr hab. Natalia Kliśko-Walczak
 11. 11. dr hab. Katarzyna Kujawska-Murphy
 12. 12. prof. dr hab. Zbigniew Taszycki
 13. 13. prof. dr hab. Marek Wasilewski
 14. 14. prof. dr hab. Dariusz Kuźma
 15. 15. prof. dr hab. Piotr Szurek
 16. 16. dr hab. Joanna Marcinkowska
 17. 17. prof. dr hab. Marek Przybył
 18. 18. dr hab. Diana Fiedler
 • Elektorzy z grupy przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich:
 1. 1. dr Daniel Koniusz
 2. 2. mgr Krzysztof Mętel
 3. 3. mgr Łukasz Spychaj
 4. 4. dr Filip Wierzbicki-Nowak
 5. 5. dr Janusz Oleksa
 6. 6. mgr Maja Michalska
 7. 7. dr Witold Modrzejewski
 8. 8. dr Tomasz Piwiński
 9. 9. mgr Aleksander Radziszewski
 10. 10. dr Witold Kanicki – ta sama ilość oddanych ważnych głosów
 11. 11. dr Magdalena Parnasow-Kujawa – ta sama ilość oddanych ważnych głosów

W niniejszej grupie planowana jest II tura wyborów do Kolegium Elektorów do wyboru Rektora i Prorektorów Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na kadencję 2024 – 2028 z uwagi na fakt, że dwie ostatnie osoby (tj. poz. 10 i 11) otrzymały tą samą liczbę ważnie oddanych głosów. 

 • Elektor z grupy przedstawicieli pozostałych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
 1. 1. Pakulska Joanna.

Elektorzy z grupy przedstawicieli osób studiujących i doktoranta (zgodnie ze statutem UAP 7 mandatów dla przedstawicieli osób studiujących i jeden mandat dla przedstawicieli doktorantów). W związku z brakiem doktorantów kształcących się w szkole doktorskiej mandat doktoranta obejmuje osoba studiująca. Uchwałą Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu Nr 1/2023/2024 z dnia 21 lutego 2024 r. na elektorów reprezentujących osoby studenckie Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, w wyborach rektorskich na kadencję 2024 – 2028 powołano następujące osoby:

 1. 1. studenta Wojciecha Drzewieckiego;
 2. 2. studentkę Annę Kulik;
 3. 3. studenta Marcina Pietrucina;
 4. 4. studentkę Ewę Kralewską;
 5. 5. studentkę Danielę Domagalską Nowak;
 6. 6. studentkę Aleksandrę Rybowską;
 7. 7. studentkę Annę Brzostek;
 8. 8. studentkę Ewę Gresztę.

Komunikat nr 9 (z dnia 8.03.2024)

Komunikat UKW nr 9

Uczelniana Komisja Wyborcza Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, po przeprowadzonych wyborach w dniu 07 marca 2024 r. przedstawiła pełne wyniki głosowania w wyborach na elektorów w Kolegium Elektorów do wyboru Rektora i Prorektorów Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na kadencję 2024 – 2028 (komunikat nr 8 UKW). Z uwagi, że w grupie elektorów przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich dwie ostatnie osoby tj. dr Witold Kanicki oraz dr Magdalena Parnasow-Kujawa, otrzymały tą samą liczbę ważnie oddanych głosów, odbędzie się II tura wyborów. Uczelniana Komisja Wyborcza Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu informuje, że II tura wyborów do Kolegium Elektorów do wyboru Rektora i Prorektorów Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na kadencję 2024 – 2028 odbędzie się w dniu 14 marca 2024 roku w godzinach od 9:00 do 15:00 w Sali 02 w budynku B UAP.

Komunikat nr 10 (z dnia 15.03.2024)

Komunikat UKW nr 10

Komunikat nr 11 (z dnia 19.03.2024)

Komunikat nr 11 UKW

Uczelniana Komisja Wyborcza Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, zgodnie z podjętą przez Radę Uczelni Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu uchwałą Nr 2/II/2024 z dnia 19 marca 2024 r. w spawie wskazania kandydatów na rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na kadencję 2024 – 2028, podaje do wiadomości wspólnoty Uczelni listę następujących kandydatów na rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na kadencję 2024 –2028:

– dr hab. Rafał Górczyński, prof. UAP;

– dr hab. Mikołaj Poliński, prof. UAP;

– prof. dr hab. Maciej Kurak.

Komunikat nr 12 (z dnia 27.03.2024)

Komunikat nr 12 UKW

Komunikat nr 13 (z dnia 27.03.2024)

Komunikat nr 13 UKW

Komunikat nr 14 (z dnia 27.03.2024)

Komunikat nr 14 UKW

Komunikat nr 15 w sprawie wyników wyborów na Rektora i Prorektorów UAP (z dnia 08.04.2024)

Komunikat nr 15 w sprawie wyników wyborów na Rektora i Prorektorów UAP UKW

Komunikat nr 16 (z dnia 10.04.2024)

Komunikat nr 16 UKW

Komunikat nr 17 (z dnia 29.04.2024)

Komunikat nr 17 UKW

Komunikat nr 18 (z dnia 29.04.2024)

Komunikat nr 18 UKW

Komunikat nr 19 (z dnia 06.05.2024)

Komunikat nr 19 UKW

Komunikat nr 20 (z dnia 08.05.2024)

Komunikat nr 20 UKW

Komunikat nr 21 w sprawie wyników głosowania w wyborach do Senatu Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na kadencję 2024 – 2028 (z dnia 10.05.2024)

Komunikat nr 21 UKW w sprawie wyników głosowania w wyborach do Senatu Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na kadencję 2024 – 2028 (z dnia 10.05.2024)

Komunikat nr 22 (z dnia 15.05.2024)

Komunikat nr 22 UKW

Komunikat nr 23 (z dnia 06.06.2024)

Komunikat nr 23 UKW

W dniu 05 czerwca 2024 r. w godzinach od 10:00 do 15:00 w Sali 02 w budynku B UAP, odbyły się wybory uzupełniające na członków Senatu Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na kadencję 2024 – 2028 w grupie przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora uczelni lub mających stopień naukowy doktora habilitowanego.

Uprawnionych do głosowania było 124 nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora uczelni lub mających stopień naukowy doktora habilitowanego. W dniu 05 czerwca 2024 r. w głosowaniu udział wzięło 74 nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora uczelni lub mających stopień naukowy doktora habilitowanego. W niniejszej grupie:

 • wydano 74 karty do głosowania,
 • oddano 74 ważnych głosów,
 • oddano 0 nieważnych głosów.

W II turze wyborów o 15 i 16 mandat na członka Senatu Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na kadencję 2024 – 2028 w grupie przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora uczelni lub mających stopień naukowy doktora habilitowanego, wyboru można było dokonać spośród niżej wymienionych kandydatów, którzy w I turze wyborów otrzymali taką samą liczbę ważnych głosów:

 1. dr hab. Katarzyna Klich;
 2. dr hab. Natalia Kliśko – Walczak;
 3. prof. dr hab. Zbigniew Taszycki.

Wyniki głosowania w wyborach uzupełniających na członków Senatu Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na kadencję 2024 – 2028 w grupie przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora uczelni lub mających stopień naukowy doktora habilitowanego, przedstawiają się następująco:

1.         dr hab. Katarzyna Klich – ilość uzyskanych głosów 32;

2.         dr hab. Natalia Kliśko – Walczak – ilość uzyskanych głosów 43;

3.         prof. dr hab. Zbigniew Taszycki – ilość uzyskanych głosów 65.

W wyniku przeprowadzonych w dniu 05 czerwca 2024 r. wyborów uzupełniających na członków Senatu Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na kadencję 2024 – 2028 w grupie przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora uczelni lub mających stopień naukowy doktora habilitowanego, senatorami zostali:

1.         dr hab. Natalia Kliśko – Walczak 

2.         prof. dr hab. Zbigniew Taszycki 


Uchwały Senatu UAP

Uchwały Senatu Uniwersytetu im. Magdaleny Abakanowiczw Poznaniu z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie wyrażenie opinii o kandydatach, którzy zgłosili swoją kandydaturę na funkcję rektora Uniwersytetu Artystycznego 
im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na kadencję 2024-2028

UCHWAŁA SENATU NR 29 2023 2024

UCHWAŁA SENATU NR 30 2023 2024

UCHWAŁA SENATU NR 31 2023 2024


W dniu 14 grudnia 2023 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu powołał niżej wymienionych członków Uczelnianej Komisji Wyborczej w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu do przeprowadzenia wyborów na kadencję 2024 – 2028:

 • dr Tomasz Jurek – Przewodniczący;
 • dr Tomasz Olejnik – Zastępca Przewodniczącego;
 • dr Agnieszka Sowisło – Przybył – członkini;
 • dr Dawid Szafrański – członek;
 • Joanna Gronkiewicz – Zielińska – członkini.

Uchwała 24/2023/2024 Senatu Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2023 r – Pobierz PLIK PDF – UCHWALA-SENATU-NR-24-2023-2024


Uchwała Senatu Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu nr 25/2023/2024 z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie zarządzenia wyborów w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na kadencję 2024-2028

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023.742 t.j. z późn. zm.) oraz § 164 ust. 1 Statutu UAP uchwala się w głosowaniu jawnym, co następuje: 

§ 1. Zarządza się w roku akademickim 2023/2024 wybory kolegium elektorów, rektora, prorektorów oraz członków senatu w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na kadencję 2024-2028.

§ 2. Szczegółowe terminy wyborów, o których mowa w § 1 określone zostaną przez Uczelnianą Komisję Wyborczą, z uwzględnieniem terminów, o których mowa w treści § 164 ust. 2-4 Statutu UAP.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Uczelnianej Komisji Wyborczej, której członkowie wybrani zostali uchwałą Senatu Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu nr 24/2023/2024 z dnia 14 grudnia 2023 roku. 

Pobierz PLIK PDFUCHWAŁA SENATU NR 25 2023 2024


Ogłoszenia

Debata kandydatów na Rektora na kadencję 2024-2028


Archiwum

 • Autor: Michał Żerdzicki
 • Opublikowano: 08.01.2024, 12:36
 • Ostatnia edycja: 06.06.2024, 14:43