ŁUKASZ GIERLAK

Temat rozprawy doktorskiej:
„PRZE(O)CZENIE”

Promotor: prof. dr hab. Jarosław Kozłowski prof. zw. UAP

Promotor pomocniczy:   dr Ewa Kulesza

Recenzenci: 

prof. dr hab. Piotr Szurek prof. zw. UAP Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej

dr hab. Zbigniew Taszycki Akademia Sztuki w Szczecinie


JOANNA LEWANDOWSKA

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„MUZEUM XXI W. IDEA WYSTAWY W DOBIE NOWYCH TECHNOLOGII MULTIMEDIALNYCH I WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI”

Miejsce wystawy: ATRIUM Budynek B Uniwersytetu Artystycznego

ul. 23 lutego 20, Poznań
Promotor: dr hab. Dariusz Kuźma prof. nadzw. UAP
Recenzenci: dr hab. Beata Szymańska prof. nadzw. ASP w Gdańsku
prof. dr hab. Krzysztof Wołowski prof. zw. ASP we Wrocławiu

Rozprawa doktorska do wglądu w Bibliotece Głównej UAP w Poznaniu, Pl. Wielkopolski 9. Poznań.


ADAM JASTRZĘBSKI

Temat rozprawy doktorskiej:
TRANSKULTURA HOMINIDÓW + GIBONÓW

Promotor:         prof. dr hab. Marek Wasilewski prof. zw. UAP

Recenzenci      dr hab. Joanna Hoffmann-Dietrich prof. nadzw. UAP (WEAiK UAP)

                       dr hab. Hubert Czerepok prof. nadzw. Akademii Sztuki w Szczecinie


MICHAŁ BARTKOWIAK

Temat rozprawy doktorskiej:
„MODUŁ JAKO PODSTAWA TWORZENIA FORM UŻYTKOWYCH W PRZESTRZENI MIEJSKIJ”

Promotor:         dr hab. Konstancja Pleskaczyńska prof. nadzw. UAP

Recenzenci      prof. dr hab. Wacław Kowalski ASP we Wrocław

                        prof. dr hab. Roman Kurzawski ASP w Krakowie


IZABELLA RYBACKA          

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej oraz nadanie stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych,

w dyscyplinie artystycznej – sztuki projektowe, odbędzie się 29 października 2018 r.

Temat rozprawy doktorskiej:
PROPOZYCJA SCENOGRAFII I KOSTIUMÓW DO SZTUKI MICHELA DE GHELDERODE ESKURIAL – SCENOGRAFIA KULISOWA I SYSTEM PERIAKTOI A PRZESTRZEŃ I MATERIA

Promotor:         dr hab. Weronika Węcławska-Lipowic prof. nadzw. UAP

Recenzenci      prof. dr hab. Ireneusz Domagała prof. zw. UAP

                       prof. dr hab. Michał Jędrzejewski prof. zw. ASP we Wrocławiu


MATEUSZ SADOWSKI

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej oraz nadanie stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne w dniu 9 października 2018 r.

Temat rozprawy doktorskiej:
ZWIĄZKI FILMU, RZEŹBY I FOTOGRAFII NA PODSTAWIE PRACY „KSZTAŁT CHWILI”

Promotor: prof. dr hab. Konrad Kuzyszyn prof. zw. UAP

Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk Akademia Sztuki w Szczecinie, dr hab. Dominik Lejman prof. nadzw. UAP


MARYNA MAZUR

Temat rozprawy doktorskiej:
TEREN PRYWATNY

Promotor: prof. dr hab. Piotr Szurek
Recenzenci:
dr hab. Daria Milecka (ASP Wrocław)
dr hab. Agnieszka Różnowska-Jasiewicz (ASP Warszawa)

 Publiczna obrona rozprawy doktorskiej oraz nadanie stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych,
w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne w dniu 3 lipca 2018 r.


MICHAŁ SMANDEK

Temat rozprawy doktorskiej:
DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA W RELACJI DO NATURY W KONTEKŚCIE WŁASNYCH PODRÓŻY

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej oraz nadanie stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne w dniu 8 listopada 2018 r.

Promotor: prof. dr hab. Sławomir Brzoska
Recenzenci:
dr hab. Aleksander Zyśko, prof. nadzw. ASP we Wrocławiu
dr hab. Jan Gryka, prof. nadzw. UMCS w Lublinie


MAGDALENA STARSKA

Temat rozprawy doktorskiej:
PRZEPROWADZKA OŻYWIONEGO W NIEOŻYWIONE

Promotor: prof. dr hab. Piotr Kurka
Recenzenci:
dr hab. Agata Michowska (Akademia Sztuki w Szczecinie)
dr hab. Grzegorz Sztwiertnia (ASP Kraków)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej oraz nadanie stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne w dniu 12 czerwca 2018 r.


FILIP WIERZBICKI-NOWAK

Temat rozprawy doktorskiej:
NAWARSTWIANIE I ROZWARSTWIANIE. KONTEKSTY PRZENIKANIA PRZESTRZENI W OBRAZIE

Promotor: dr hab. Katarzyna Kujawska-Murphy, prof. nadzw. UAP
Recenzenci:
prof. dr hab. Zbigniew Romańczuk (Akademia Sztuki w Szczecinie)
dr hab. Piotr Korzeniowski, prof. nadzw. ASP w Krakowie

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej oraz nadanie stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne w dniu 21 czerwca 2018 r., o godzinie 11.00 w Galerii AT w Poznaniu.


AGNIESZKA SPIEGELHALTER

Temat rozprawy doktorskiej:
PO-WIĄZANIA

Promotor: dr hab. Sławomira Chorążyczewska, prof. nadzw. UAP
Recenzenci:  
prof. dr hab. Ewa Latkowska-Żychska (ASP Łódż)
prof. dr hab. Anna Bem-Borucka (ASP Gdańsk)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej oraz nadanie stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych,w dyscyplinie artystycznej – sztuki projektowe w dniu 15 maja 2018 r.


MAŁGORZATA JABŁOŃSKA

Temat rozprawy doktorskiej:
ZNACZENIE NEURONAUKI W REALIZACJI CYKLU PRAC GRAFICZNYCH NEURO W OPARCIU O MOTYWY AUTOBIOGRAFICZNE I METAFORYCZNE

Promotor: dr hab. Jacek Joostberens (Politechnika Śląska w Gliwicach)
Recenzenci:
dr hab. Aleksandra Janik (ASP Wrocław)
dr hab. Agnieszka Półrola (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej oraz nadanie stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne w dniu 23 kwietnia 2018 r.


AGNIESZKA JANKIEWICZ

Temat rozprawy doktorskiej:
W niepamięci…

Promotor: dr hab. Maciej Kurak, prof. nadzw. UAP
Recenzenci:
prof. dr hab. Krzysztof Szymanowicz (UMCS Lublin)
dr hab. Dariusz Syrkowski (ASP Gdańsk)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej oraz nadanie stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne w dniu 23 kwietnia 2018 r.


EWA MRÓZ

Temat rozprawy doktorskiej:
Łączenie płaszczyzn jako czynnik kształtujący formę ubioru

Promotor: dr hab. Anna Regimowicz-Korytowska
Recenzenci:
prof. dr hab. Irmina Aksamitowska-Szadkowska (Uniwersytet Humanistyczno-Technologiczny w Radomiu)
prof. dr hab. Urszula Smaza-Gralak  (ASP Wrocław)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej oraz nadanie stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej – sztuki projektowe, odbędzie się  w dniu 20 marca 2018 roku.


WOJCIECH BĄKOWSKI

Temat rozprawy doktorskiej:
Analiza wzruszeń i rozdrażnień. Poetyka filmu mówionego

Promotor: dr hab. Piotr Bosacki
Recenzenci:
prof. dr hab. Wojciech  Łazarczyk (Akademia Sztuki w Szczecinie)
dr hab. Andrzej Tobis (ASP Katowice)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej oraz nadanie stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne w dniu 10 kwietnia 2018 r.

 zawiadomienie o publicznej obronie


PATRYK SŁOWIŃSKI

Temat rozprawy doktorskiej:
Moja wrażliwość społeczna. Cykl plakatów

Promotor: dr hab. Arkadiusz Marcinkowski (Zachodni Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Recenzenci:
dr hab. Ewa Satalecka (Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie)
prof. Marian Oslislo (ASP Katowice)


 EMILIA CIEŚLA
Temat rozprawy doktorskiej:
Transformacja przestrzeni w aspekcie wnętrz widowiskowych

Promotor: dr hab. Piotr Machowiak prof. UAP
Recenzenci:
prof. dr hab. Krzysztof Wołowski, prof. zw. ASP we Wrocławiu
dr hab. Beata Gibała-Kapecka, prof. ASP w Krakowie
Promotor pomocniczy: dr Szymon Nawój


ARTUR MALEWSKI
Temat rozprawy doktorskiej:
Living dead w perspektywie posthumanizmu

Promotor: dr hab. Zbigniew Taszycki
Recenzenci:
prof. dr hab. Sławomir Brzoska (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
prof. dr hab. Wiesław Karolak (ASP Łódź)
Promotor pomocniczy: dr Aleksandra Knaflewska


MAGDALENA KLESZYŃSKA
Temat rozprawy doktorskiej:
Subiektywne rozważania o roli intuicji w tworzeniu rzeźby miękkiej (tkaniny unikatowej)

Promotor: dr hab. Paweł Kiełpiński, prof. nadzw. UAP
Recenzenci:
dr hab. Dominika Krechowicz (Politechnika Gdańska)
dr hab. Jarosław Dzięcielewski (Uniwersytet Zielonogórski)
Promotor pomocniczy: dr Rafał Kotwis
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej oraz nadanie stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne w dniu 13 kwietnia 2017 r.


MARC TOBIAS WINTERHAGEN
Temat rozprawy doktorskiej:
W poszukiwaniu ukrytego piękna. Ograniczenia ciała jako wyznacznik nowej definicji normalności – reinterpretacja kanonu

Promotor: prof. dr Janusz Bałdyga, prof. zw. UAP
Recenzenci:
prof. dr hab. Katarzyna Józefowicz (ASP Gdańsk)
dr hab. Jarosław Kozakiewicz (ASP Warszawa)
Promotor pomocniczy: dr Paweł Flieger
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej oraz nadanie stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne w dniu 1 grudnia 2016 r.