Ustawy, rozporządzenia

1.
Podstawa prawna – 1. Ustawa z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytułach w zakresie sztuki. Dz. U. z 2003r. Nr 65, poz. 595; ze zmian. Dz. U. z 2005r. Nr 164, poz. 1365; Dz. U. z 2010r. Nr 96. poz. 620; Nr 182, poz. 1228; Dz. U. z 2011r. Nr 84, poz. 455 tekst jednolity.

2.
Ustawa z dnia 11.07.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 05.09.2014 r. poz. 1198).Tryb postępowania
Obowiązuje od 01.10.2019

Tryb postępowania (obowiązuje od 01.02.2018)

Tryb postępowania (obowiązuje od 25.11.2015)

Tryb postępowania (obowiązuje od 10.2014)


Dokumenty do pobrania

DOKTORAT

  1. WNIOSEK O WSZCZĘCIE PRZEWODU
  2. KWESTIONARIUSZ-OSOBOWY

HABILITACJA

  1. WNIOSEK PRZEWODNI
  2. DANE WNIOSKODAWCY
  3. OŚWIADCZENIA
  4. WYKAZ OSIĄGNIĘĆ
  5. AUTOREFERAT
  6. WSPÓŁAUTORSTWO

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-habilitacyjne.wymagania-dokumentacyjne-wnioskow-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-habilitowanego.html

PROFESURA

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-w-sprawie-nadania-tytulu-profesora.html


KONTAKT

Beata Piwecka
beata.piwecka@uap.edu.pl

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Biuro Rektora
Al. Marcinkowskiego 29, II piętro, pok. 223
tel. 61 855 25 21 wew. 376
(poniedziałek – piątek 07.30 – 15.00)