Przejdź do treści

Aktualna procedura doktoryzowania w UAP:

Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie sztuki w dyscyplinie artystycznej sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki

załączniki do regulaminu:

dodatkowo: kwestionariusz osobowy


Aktualna procedura habilitowania w UAP:

Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie artystycznej sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki

Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego RDN link


Ustawy, rozporządzenia

1.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

2.
Podstawa prawna – 1. Ustawa z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytułach w zakresie sztuki. Dz. U. z 2003r. Nr 65, poz. 595; ze zmian. Dz. U. z 2005r. Nr 164, poz. 1365; Dz. U. z 2010r. Nr 96. poz. 620; Nr 182, poz. 1228; Dz. U. z 2011r. Nr 84, poz. 455 tekst jednolity.

3.
Ustawa z dnia 11.07.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 05.09.2014 r. poz. 1198).


 

Tryb postępowania (obowiązuje od 01.10.2019)

Tryb postępowania (obowiązuje od 01.02.2018)

Tryb postępowania (obowiązuje od 25.11.2015)

Tryb postępowania (obowiązuje od 10.2014)


Dokumenty do pobrania

HABILITACJA

 1. WNIOSEK PRZEWODNI
 2. DANE WNIOSKODAWCY
 3. OŚWIADCZENIA
 4. WYKAZ OSIĄGNIĘĆ
 5. AUTOREFERAT
 6. WSPÓŁAUTORSTWO

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-habilitacyjne.wymagania-dokumentacyjne-wnioskow-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-habilitowanego.html

PROFESURA

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-w-sprawie-nadania-tytulu-profesora.html


KONTAKT

Aniela Perszko
aniela.perszko@uap.edu.pl 
Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
tel. 519 846 343
dni: wtorki i środy
Pl. Wielkopolski 9, IV piętro, pok. 402
W celu umówienia spotkania proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny

Ustawy, rozporządzenia

1.
Podstawa prawna – 1. Ustawa z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytułach w zakresie sztuki. Dz. U. z 2003r. Nr 65, poz. 595; ze zmian. Dz. U. z 2005r. Nr 164, poz. 1365; Dz. U. z 2010r. Nr 96. poz. 620; Nr 182, poz. 1228; Dz. U. z 2011r. Nr 84, poz. 455 tekst jednolity.

2.
Ustawa z dnia 11.07.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 05.09.2014 r. poz. 1198).

Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie sztuki w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu – postępowanie na nowych zasadach


Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu – postępowanie na nowych zasadach


 

Tryb postępowania (obowiązuje od 01.10.2019)

Tryb postępowania (obowiązuje od 01.02.2018)

Tryb postępowania (obowiązuje od 25.11.2015)

Tryb postępowania (obowiązuje od 10.2014)


Dokumenty do pobrania

DOKTORAT

 1. WNIOSEK O WSZCZĘCIE PRZEWODU
 2. KWESTIONARIUSZ-OSOBOWY

HABILITACJA

 1. WNIOSEK PRZEWODNI
 2. DANE WNIOSKODAWCY
 3. OŚWIADCZENIA
 4. WYKAZ OSIĄGNIĘĆ
 5. AUTOREFERAT
 6. WSPÓŁAUTORSTWO

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-habilitacyjne.wymagania-dokumentacyjne-wnioskow-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-habilitowanego.html

PROFESURA

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-w-sprawie-nadania-tytulu-profesora.html


KONTAKT

Aniela Perszko
aniela.perszko@uap.edu.pl 
Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
tel. 519 846 343
dni: wtorki i środy
Pl. Wielkopolski 9, IV piętro, pok. 402
W celu umówienia spotkania proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny
Wydziały: Architektury i Wzornictwa, Grafiki i Komunikacji Wizualnej, Fotografii, Malarstwa i Rysunku

 • Autor: Michał Żerdzicki
 • Opublikowano: 12.11.2016, 18:26
 • Ostatnia edycja: 30.03.2023, 11:24