Czerwiec 2021


Przedłużenie wsparcia technicznego i licencji dla jednego urządzenia FortiGate 201E

Adres strony www postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

ID postępowania


Dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe

Adres strony www postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

ID postępowania


Wybór Przedsiębiorcy współfinansującego realizację inwestycji B+R

UAP_ZO-KC_01_2021_Zapytanie ofertowe-sig

UAP_ZO-KC_01_2021_Zal_1_Formularz ofertowy

UAP_ZO-KC_01_2021_Zal_2_Opis Infrastruktury Badawczej

UAP_ZO-KC_01_2021_Zal_3_Projekt umowy

UAP_ZO-KC_01_2021_Zal_4_Opis planowanych prac B+R

UAP_ZO-KC_01_2021_Zal_5_Harmonogram wplat

UAP_ZO-KC_01_2021_Zal_6_Wykaz projektow

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o unieważnieniu postępowania


Maj 2021


Wdrożenie, dzierżawa, serwis urządzeń wielofunkcyjnych z oprogramowaniem oraz świadczenie usługi wsparcia serwisowego na system YSoft SafeQ 

Zawiadomienie o wyborze oferty 31.05.2021


Plan zamówień publicznych 2021 r.

Plan zamówień publicznych 2021 r.


Marzec 2021


Najem samochodu na okres 24 miesięcy z limitem rocznym 30000 km


Styczeń 2021


Udzielenie czasowego dostępu do Aplikacji Akademus i jej Aktualizacji UAP/WR/3/2020


Dostawa kart graficznych UAP/WR/2/2020


Grudzień 2020


Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa  zespołu budynków przy ul. Szyperskiej 8 w Poznaniu UAP/PN/12/2020


Dostawa licencji oprogramowania UAP/PN/11/2020


Listopad 2020


Dostawa kart graficznych UAP/PN/10/2020

Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu UAP/WR/1/2020

Przedłużenie rocznej subskrypcji Microsoft Office 365 APPS for faculty

Październik 2020


Dostawa licencji oprogramowania 


Zakup i dostawa komputerów przenośnych  poleasingowych do nauki zdalnej


Dostawa licencji oprogramowania 


Dostawa licencji oprogramowania 


Wrzesień 2020


ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYH OBEJMUJĄCE PROFILAKTYCZNE BADANIA LEKARSKIE (WSTĘPNE, OKRESOWE, KONTROLNE) PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU I KANDYDATÓW DO PRACY


Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu UAP_PN_5_2020

SIWZ_UAP_PN_5_2020

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1a do SIWZ – formularz cenowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oswiadczenie

Załącznik nr 3 do SIWZ – Informacja grupa kapitalowa

Załącznik nr 4 do SIWZ – Zastrzeżenie

Załącznik nr 5a do SIWZ – wzór umowy_sprzęt nowy

Załącznik nr 5b do SIWZ – wzór umowy_sprzęt poleasingowy

Załącznik nr 6 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

Unieważnienie postępowania 28-09-2020


Sukcesywna dostawa rękawiczek nitrylowych dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ – zgodnie z art. 13a Pzp –  MODYFIKACJA


Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania 


Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Sierpień 2020


Usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe,kontrolne) pracowników Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i kandydatów do pracy


Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych i środków czystości dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe,kontrolne) pracowników Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i kandydatów do pracy


Sukcesywna dostawa art. biurowych dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Sukcesywna dostawa worków na odpady dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Sukcesywna dostawa rękawiczek nitrylowych dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych i środków czystości dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Czerwiec 2020


Przedłużenie wsparcia technicznego i licencji dla jednego urządzenia FortiGate 201E


Maj 2020


Przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe Symantec Endpoint Protection o 1 rok dla 300 komputerów lub równoważne


Kwiecień 2020


Świadczenie usługi audytu wewnętrznego dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu UAP/ZO/6/2020


PLAN   POSTĘPOWAŃ   UAP   2020 r.


Marzec 2020


Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu UAP/ZO/5/2020


Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu UAP/PN/1/2020


Luty 2020


Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu UAP/ZO/4/2020


Styczeń 2020


Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu UAP/ZO/2/2020


Dostawa modułu Business Intelligence do systemu Sage Symfonia ERP 

UAP/ZO/1/2020


PRZETARGI 2019–2017