Październik 2020


Dostawa licencji oprogramowania 

 


Wrzesień 2020


ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYH OBEJMUJĄCE PROFILAKTYCZNE BADANIA LEKARSKIE (WSTĘPNE, OKRESOWE, KONTROLNE) PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU I KANDYDATÓW DO PRACY


Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu UAP_PN_5_2020

SIWZ_UAP_PN_5_2020

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1a do SIWZ – formularz cenowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oswiadczenie

Załącznik nr 3 do SIWZ – Informacja grupa kapitalowa

Załącznik nr 4 do SIWZ – Zastrzeżenie

Załącznik nr 5a do SIWZ – wzór umowy_sprzęt nowy

Załącznik nr 5b do SIWZ – wzór umowy_sprzęt poleasingowy

Załącznik nr 6 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

 

Unieważnienie postępowania 28-09-2020


Sukcesywna dostawa rękawiczek nitrylowych dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ – zgodnie z art. 13a Pzp –  MODYFIKACJA


Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania 


Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

 

 


Sierpień 2020


Usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe,kontrolne) pracowników Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i kandydatów do pracy


Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych i środków czystości dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe,kontrolne) pracowników Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i kandydatów do pracy


Sukcesywna dostawa art. biurowych dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Sukcesywna dostawa worków na odpady dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Sukcesywna dostawa rękawiczek nitrylowych dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych i środków czystości dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Czerwiec 2020


Przedłużenie wsparcia technicznego i licencji dla jednego urządzenia FortiGate 201E


Maj 2020


Przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe Symantec Endpoint Protection o 1 rok dla 300 komputerów lub równoważne


Kwiecień 2020


Świadczenie usługi audytu wewnętrznego dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu UAP/ZO/6/2020


PLAN   POSTĘPOWAŃ   UAP   2020 r.


Marzec 2020


Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu UAP/ZO/5/2020


Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu UAP/PN/1/2020

 

 

 


Luty 2020


Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu UAP/ZO/4/2020


Styczeń 2020


Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu UAP/ZO/2/2020


Dostawa modułu Business Intelligence do systemu Sage Symfonia ERP 

UAP/ZO/1/2020


PRZETARGI 2019–2017