Przejdź do treści

 


Maj 2024


„Wdrożenie, dzierżawa, serwis urządzeń wielofunkcyjnych z oprogramowaniem oraz świadczenie usługi wsparcia serwisowego na system YSoft SafeQ” UAP/ZO/5/2024


Kwiecień 2024


„Świadczenie usługi audytu wewnętrznego dla Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu”  UAP/ZO/4/2024


„Wykonanie usługi przeniesienia tymczasowej hali namiotowej na teren nieruchomości przy ul. Zamkowej nr 1 w Skokach”

UAP/PN/3/2024

Identyfikator postępowania: ocds-148610-c4c24a0c-009c-11ef-885b-8267c0608453

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania – adres elektronicznej platformy zakupowej:

https://ezamowienia.gov.pl/pl


„Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych dla Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu”

UAP/PN/2/2024

Identyfikator postępowania: ocds-148610-27632908-f7e7-11ee-b016-82aaee56c84c

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania – adres elektronicznej platformy zakupowej:

https://ezamowienia.gov.pl/pl


„Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych oraz środków czystości dla Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu”

UAP/ZO/3/2024


Marzec 2024


„Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu”

UAP/ZO/2/2024


Luty 2024


Świadczenie usług medycznych obejmujących profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu i kandydatów do pracy”

UAP/ZO/1/2024


Styczeń 2024


„Dostawa licencji oprogramowania” UAP/PN/1/2024

Identyfikator postępowania: ocds-148610-9f54e023-bc27-11ee-b7da-22bd761ba7f3

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania – adres elektronicznej platformy zakupowej:

https://ezamowienia.gov.pl/pl


PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ 2024 rok


2024 ROK


Grudzień 2023


„Zakup i dostawa 2 szt. krzeseł ewakuacyjnych z napędem elektrycznym oraz 6 szt. materacy ewakuacyjnych wraz z przeprowadzeniem szkolenia z obsługi”

UAP/ZO/17/2023


„Zakup i dostawa 2 szt. krzeseł ewakuacyjnych z napędem elektrycznym oraz 6 szt. materacy ewakuacyjnych wraz z przeprowadzeniem szkolenia z obsługi”

UAP/ZO/16/2023


„Dostawa sprzętu, akcesoriów komputerowych oraz drukarek 3D dla Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu” UAP/PN/17/2023

Identyfikator postępowania: ocds-148610-bec84842-903f-11ee-b55a-a22b2d7f700e

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania – adres elektronicznej platformy zakupowej:

https://ezamowienia.gov.pl/pl


Listopad 2023


„Zakup aparatury i wyposażenia do laboratorium tapicerskiego jako wyposażenia prototypowni UAP w ramach projektu RPWP.01.01.00-30- 0006/19 z podziałem na części – powtórka”

Numer postępowania: UAP/WRPO_17/2023

Identyfikator postępowania: ocds-148610-6c1d0164-89da-11ee-b55a-a22b2d7f700e

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6c1d0164-89da-11ee-b55a-a22b2d7f700e


„Przedłużenie rocznej subskrypcji Office 365 APPS for faculty” UAP/PN/16/2023

Identyfikator postępowania: ocds-148610-44ee7b7c-8868-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania – adres elektronicznej platformy zakupowej:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/


„Świadczenie usług monitoringu oraz ochrony mienia, obiektów i terenów Uniwersytetu Artystycznego
im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych”

Numer postępowania: UAP/ZO/15/2023


„Dostawa energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Artystycznego                                                  im. M. Abakanowicz w Poznaniu”

Numer postępowania: UAP/ZO/14/2023


„Zakup wyposażenia do laboratorium badań intuicyjności funkcjonalnej do prototypowni UAP w ramach projektu RPWP.01.01.00-30-0006/19”

Numer postępowania: UAP/WRPO_16/2023

Identyfikator postępowania: ocds-148610-a28630ab-7338-11ee-a60c-9ec5599dddc1 

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a28630ab-7338-11ee-a60c-9ec5599dddc1


Październik 2023


„Zakup wyposażenia laboratorium biotworzyw i nowych materiałów jako wyposażenia prototypowni UAP w ramach projektu RPWP.01.01.00-30-0006/19” Numer postępowania: UAP/WRPO_14/2023

Identyfikator postępowania: ocds-148610-f7ea56cb-74b0-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania – adres elektronicznej platformy zakupowej:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/


„Zakup urządzeń jako wyposażenia prototypowni UAP w ramach projektu RPWP.01.01.00-30-0006/19” Numer postępowania: UAP/WRPO_15/2023

Identyfikator postępowania: ocds-148610-551f0d2a-6f4c-11ee-9aa3-96d3b4440790

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania – adres elektronicznej platformy zakupowej:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/


Dostawa komputerów przenośnych dla Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu”

Numer postępowania: UAP/PN/15/2023

Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1c5eded-7310-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania – adres elektronicznej platformy zakupowej:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/


„Zakup drukarek 3D oraz skanerów wielkogabarytowych jako wyposażenia prototypowni UAP w ramach projektu RPWP.01.01.00-30-0006/19”

Numer postępowania: UAP/WRPO_13/2023

Identyfikator postępowania: ocds-148610-05592f40-6df5-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Adres strony internetowej -prowadzonego postępowania – adres elektronicznej platformy zakupowej:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/


„Zakup aparatury i wyposażenia do laboratorium tapicerskiego jako wyposażenia prototypowni UAP w ramach projektu RPWP.01.01.00-30- 0006/19”

Numer postępowania: UAP/WRPO_12/2023

Identyfikator postępowania: ocds-148610-5328e981-6c1f-11ee-9aa3-96d3b4440790

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania – adres elektronicznej platformy zakupowej:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5328e981-6c1f-11ee-9aa3-96d3b4440790


„Zakup aparatury i sprzętu do studia fotograficznego jako wyposażenia prototypowni UAP w ramach projektu RPWP.01.01.00-30-0006/19”

Numer postępowania: UAP/WRPO_11/2023

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania – adres elektronicznej platformy zakupowej:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-f9e8f0a9-6b81-11ee-a60c-9ec5599dddc1


„Dostawa licencji oprogramowania”

UAP/PN/14/2023

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania – adres elektronicznej platformy zakupowej:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-150b031f-6c0a-11ee-9aa3-96d3b4440790


„Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych dla Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu”

UAP/PN/13/2023

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania – adres elektronicznej platformy zakupowej:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-a56ab307-6811-11ee-9aa3-96d3b4440790


„Dostawa systemu wystawienniczego, wyposażenia pomieszczeń technicznych oraz sprzętu specjalistycznego do budynku Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 28”

UAP/PN/12/2023

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania – adres elektronicznej platformy zakupowej:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-6518cfec-6691-11ee-9aa3-96d3b4440790


Sprzedaż pojazdu marki Melex

Zarządzenie nr 117_2022_2023

Załączniki do Zarządzenia 117_2022_2023

Informacja o unieważnieniu postępowania -sig


Sukcesywna dostawa art. biurowych dla Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu

UAP/ZO/13/2023

Zapytanie ofertowe-sig

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -sig


Wrzesień 2023


„Zakup aparatury i wyposażenia do laboratorium obróbki metalu jako wyposażenia prototypowni UAP w ramach projektu RPWP.01.01.00-30-0006/19” z podziałem na części. 

Numer postępowania: UAP/WRPO_10/2023

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania – adres elektronicznej platformy zakupowej:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-1452d0c9-50d2-11ee-a60c-9ec5599dddc1


„Zakup licencji Windows Server 2022 dla projektu pt. UAP w Poznaniu dostępny dla wszystkich”

UAP/PN/11/2023

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania – adres elektronicznej platformy zakupowej:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-3b9f33d4-55fd-11ee-a60c-9ec5599dddc1


„Dostawa sprzętu komputerowego, specjalistycznego sprzętu audio-video oraz urządzeń do modelowania 3D do budynku Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu przy Al.  Marcinkowskiego 28”

UAP/PN/10/2023

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania – adres elektronicznej platformy zakupowej:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-26c10b37-4e36-11ee-a60c-9ec5599dddc1


„Rozbudowa klimatyzacji w serwerowni”

UAP/ZO/11/2023

UAP_ZO_11_2023 Zapytanie ofertowe-sig

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załącznik nr 1 do OPZ – dokumentacja fotograficzna

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -sig


„Zakup układu kompensacji mocy biernej pojemnościowej”

UAP/ZO/10/2023

UAP_ZO_10_2023 Zapytanie ofertowe-sig

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załącznik nr 1 do opz – fotografia rozdzielni

Załącznik nr 2 do opz – dane z analizatora sieciowego

Załącznik nr 3 do opz – charakterystyka przyłącza

Załącznik nr 4 do opz – raport od operatora systemu dystrybuującego w cyklach 15 min

Odpowiedzi na pytania-sig

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -sig


„Sukcesywna dostawę artykułów przemysłowych oraz środków czystości dla Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu”

UAP/ZO/9/2023

Zapytanie ofertowe-sig

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo – cenowy

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Odpowiedzi na pytania-sig

Odpowiedzi na pytania 12_09_2023-sig

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -sig


Sierpień 2023


„Wykonanie usługi przeniesienia tymczasowej hali namiotowej na teren nieruchomości przy ul. Zamkowej nr 1 w Skokach” 

UAP/PN/9/2023

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania – adres elektronicznej platformy zakupowej:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-c2fb275f-4727-11ee-a60c-9ec5599dddc1


Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej w branży sanitarnej dla
zadania pn.: „Przebudowa i termomodernizacja budynku pałacu plenerowego w Skokach”

UAP_ZO_12_2023_Zaproszenie do złożenia oferty cenowej-sig

UAP_ZO_12_2023_Załącznik nr 1_KPP

UAP_ZO_12_2023_Załącznik nr 2_Ekspertyza ppoż_rysunki

UAP_ZO_12_2023_Załącznik nr 2_Ekspertyza ppoż_tekst

UAP_ZO_12_2023_Załącznik nr 2_Odstępstwo

UAP_ZO_12_2023_Załącznik nr 3_Wstępne wytyczne branżowe

UAP_ZO_12_2023_Załącznik nr 4_Projekt przegłębienia

UAP_ZO_12_2023_Załącznik nr 5_Wzór umowy

UAP_ZO_12_2023_Załącznik nr 6 – Formularz oferty

UAP_ZO_12_2023_Załącznik nr 7_Klauzula RODO

Odpowiedzi do zapytania ofertowego 01.09.2023-sig

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej UAP_ZO_12_2023


Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do laboratorium badań intuicyjności funkcjonalnej oraz studia projektowego i laboratorium analiz wirtualnych jako wyposażenia prototypowni UAP

Numer postępowania: UAP/WRPO_9/2023

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania – adres eleOdpowiedzi do zapytania ofertowego 01.09.2023-sigktronicznej platformy zakupowej:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Identyfikator postępowania: 

ocds-148610-0f44ba81-36a5-11ee-a60c-9ec5599dddc1


Dostawa i montaż umeblowania dla nowopowstającej prototypowni UAP w ramach projektu RPWP.01.01.00-30-0006/19”

Numer postępowania: UAP/WRPO_8/2023

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania – adres elektronicznej platformy zakupowej:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Identyfikator postępowania: 

ocds-148610-fde35a2a-2f6d-11ee-9aa3-96d3b4440790


Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej w branży sanitarnej dla
zadania pn.: „Przebudowa i termomodernizacja budynku pałacu plenerowego w Skokach”

UAP_ZO_7_2023_Zaproszenie do złożenia oferty cenowej-sig

UAP_ZO_7_2023_Załącznik nr 1_KPP

UAP_ZO_7_2023_Załącznik nr 2_Ekspertyza ppoż_rysunki

UAP_ZO_7_2023_Załącznik nr 2_Ekspertyza ppoż_tekst

UAP_ZO_7_2023_Załącznik nr 2_Odstępstwo

UAP_ZO_7_2023_Załącznik nr 3_Wstępne wytyczne branżowe

UAP_ZO_7_2023_Załącznik nr 4_Projekt przegłębienia

UAP_ZO_7_2023_Załącznik nr 5_Wzór umowy

UAP_ZO_7_2023_Załącznik nr 6 – Formularz oferty

UAP_ZO_7_2023_Załącznik nr 7_Klauzula RODO

Informacja o unieważnieniu postępowania-sig


„Wykonanie usługi przeniesienia tymczasowej hali namiotowej na teren nieruchomości przy ul. Zamkowej 1 w Skokach”

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania – adres elektronicznej platformy zakupowej:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Identyfikator postepowania:

ocds-148610-f0980fc5-35c9-11ee-a60c-9ec5599dddc1


„Zakup zestawu komór do badań starzeniowych i klimatycznych oraz komory do badań palności materiałów do laboratorium badań parametrycznych jako wyposażenia prototypowni UAP w ramach projektu RPWP.01.01.00-30-0006/19” z podziałem na części

Numer postępowania: UAP/WRPO_7/2023

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania – adres elektronicznej platformy zakupowej:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-f817e489-2f6d-11ee-9aa3-96d3b4440790


Zakup maszyn do laboratorium obróbki drewna jako wyposażenia prototypowni UAP w ramach projektu RPWP.01.01.00-30-0006/19” z podziałem na części.

Numer postępowania: UAP/WRPO_6/2023

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania – adres elektronicznej platformy zakupowej:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-f76c01d3-2c5f-11ee-9aa3-96d3b4440790


Sprzedaż pojazdu marki Melex

Zarządzenie nr 93_2022_2023 z dnia 2 sierpnia 2023 roku

Regulamin

Informacja o unieważnieniu postępowania -sig


Lipiec 2023


„Dostawa i montaż umeblowania do budynku Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 28” UAP/PN/7/2023

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania – adres elektronicznej platformy zakupowej:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-5a86e871-2f94-11ee-9aa3-96d3b4440790


„Zakup robotów CNC jako wyposażenia laboratorium drewna oraz laboratorium badań parametrycznych prototypowni UAP w ramach projektu RPWP.01.01.00-30-0006/19”

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania – adres elektronicznej platformy zakupowej:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Identyfikator postepowania:

ocds-148610-6d0e867a-26f7-11ee-9aa3-96d3b4440790 


„Wykonanie usługi w zakresie oznakowania poziomego i pionowego dla osób z niepełnosprawnością w budynku A i B uczelni” UAP/ZO/8/2023

Zapytanie ofertowe-sig

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia – Budynek A i B

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załącznik nr 4 – wykaz uslug

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -sig


„Wykonanie usługi przeniesienia tymczasowej hali namiotowej na teren nieruchomości przy ul. Zamkowej 1 w Skokach”

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania – adres elektronicznej platformy zakupowej:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Identyfikator postepowania:

ocds-148610-914704fe-1ef7-11ee-a60c-9ec5599dddc1


„Przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection lub dostawa innego równoważnego systemu antywirusowego wraz ze wsparciem technicznym dla UAP”

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania – adres elektronicznej platformy zakupowej:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Identyfikator postepowania:

ocds-148610-925570e3-1b15-11ee-a60c-9ec5599dddc1


Czerwiec 2023


„Zakup drukarki 3D drukującej w proszku metalowym wraz z modułem pre-processingu w postaci atomizera do metalu do laboratorium obróbki metalu jako wyposażenia prototypowni UAP”

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c0f0ce52-1450-11ee-9aa3-96d3b4440790

Identyfikator postępowania

ocds-148610-c0f0ce52-1450-11ee-9aa3-96d3b4440790


„Wykonanie usługi dostawy, montażu i uruchomienia automatycznego systemu otwierającego istniejące drzwi przeciwpożarowe – 2 kpl.”

w ramach projektu pn. „Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu dostępny dla wszystkich”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A039/21-00


„Zakup 6 urządzeń oraz zestawu szkła laboratoryjnego do laboratorium biotworzyw i nowych materiałów jako wyposażenia prototypowni UAP w ramach projektu RPWP.01.01.00-30-0006/19”

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e28d0aae-0903-11ee-9355-06954b8c6cb9

Identyfikator postępowania

ocds-148610-e28d0aae-0903-11ee-9355-06954b8c6cb9


Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych dla Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu”

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania – adres elektronicznej platformy zakupowej:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Identyfikator postepowania:

ocds-148610-f0dfb922-0c1e-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b


„Przedłużenie wsparcia technicznego i licencji dla jednego urządzenia FortiGate 201E”

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania – adres elektronicznej platformy zakupowej:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Identyfikator postepowania:

ocds-148610-3b902944-0b70-11ee-9355-06954b8c6cb9


Maj 2023


„Dostawa i montaż umeblowania oraz wyposażenia specjalistycznego do budynku Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 28”

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania – adres elektronicznej platformy zakupowej:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Identyfikator postepowania:

ocds-148610-2d0bfab5-f572-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b


Zakup 5 maszyn do laboratorium obróbki drewna jako wyposażenia prototypowni UAP w ramach projektu RPWP.01.01.00-30-0006/19

Adres strony www postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-cd6f94d3-efc9-11ed-9355-06954b8c6cb9

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-cd6f94d3-efc9-11ed-9355-06954b8c6cb9


Zakup prasy hydraulicznej półkowej z dzielonym stołem jako wyposażenia prototypowni UAP w ramach projektu RPWP.01.01.00-30-0006/19

UAP/WRPO_1/2023

Adres strony www postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8b30392f-ee6e-11ed-9355-06954b8c6cb9

Identyfikator postępowania


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

PLAN POSTĘPOWAŃ_09_05_2023-sig

Plan postępowań 2023_wersja_2-sig

Plan postępowań 2023_wersja_3-sig

Plan postępowań 2023_wersja 4_z dnia 12_07_2023-sig

Plan postępowań 2023_BZP 00206932_05_P (1)-sig

Plan postępowań_wersja 6_04_08_2023_-sig

PLAN POSTĘPOWAŃ UAP_wersja_7-sig

Plan postępowań 2023_wersja_8-sig

Plan postepowań 2023_wersja_9-sig

Plan postępowań_wersja_nr_10-sig

Plan postępowań wersja 11-sig

Plan postępowań UAP wersja nr 12-sig


Wdrożenie, dzierżawa, serwis urządzeń wielofunkcyjnych z oprogramowaniem oraz świadczenie usługi wsparcia serwisowego na system YSoft SafeQ UAP/ZO/5/2023

Zapytanie ofertowe-sig

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – OPZ

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załącznik nr 4 – wykaz usług

Załącznik nr 5 – wykaz osób

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -sig


Kwiecień 2023


Usługa stałej konserwacji urządzeń dźwigowych UAP/ZO/3/2023

Zapytanie ofertowe-sig

Zalacznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Wykaz urządzeń

Odpowiedzi do ZO 27.04.2023-sig

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -sig


Wybór Przedsiębiorcy współfinansującego realizację inwestycji B + R UAP/ZO/4/2023

Zapytanie ofertowe-sig

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Opis Infrastruktury Badawczej

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Opis planowanych prac B+R

Załącznik nr 5 – Harmonogram wpłat

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -sig


Marzec 2023


Wybór Przedsiębiorcy współfinansującego realizację inwestycji B + R UAP/ZO/2/2023

Zapytanie ofertowe-sig

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Opis Infrastruktury Badawczej

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załącznik nr 4 – Opis planowanych prac B+R

Załącznik nr 5 – Harmonogram wpłat

Zmiana treści zapytania ofertowego 22-03-2023-sig

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -sig


Luty 2023


2-dniowe szkolenie dla dydaktyków, kadry zarządzającej i administracyjnej z tematyki ogólnej + symulacje + niepełnosprawności wzroku, słuchu, ruchowe, autyzm UAP/ZO/1/2023

Zapytanie ofertowe-sig

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załącznik nr 4 – wykaz osób

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -sig


„Zakup urządzeń i usług do przechowywania i odczytu danych, licencji e-laboratoriów
wraz z integracją, wdrożeniem i szkoleniem” 

UAP/PN/1/2023

Adres strony www postępowania:


Styczeń 2023


Usługa drukowania monografii

Zapytanie ofertowe-sig

Formularz oferty

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -sig

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 10.02.2023-sig


Grudzień 2022


Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa zespołu budynków przy ul. Szyperskiej 8 w Poznaniu”

UAP/PN/16/2022

Adres strony www postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

ID postępowania


Wymiana dźwigu osobowego w Budynku C
Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

UAP/PN/8/2022

Adres strony www postępowania:


Dostawa licencji oprogramowania UAP/PN/15/2022

Adres strony www postępowania:


Usługa drukowania monografii

Zapytanie ofertowe-sig

Formularz oferty

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Informacja o unieważnieniu postępowania-sig


Listopad 2022


Wybór Przedsiębiorcy współfinansującego realizację inwestycji B + R UAP/ZO/16/2022

Zapytanie ofertowe-sig

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Opis Infrastruktury Badawczej

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załącznik nr 4 – Opis planowanych prac B+R

Załącznik nr 5 – Harmonogram wpłat

Zmiana terminu składania ofert-sig

Informacja o wyborze oferty-sig


Dostawa licencji oprogramowania UAP/PN/14/2022

Adres strony www postępowania:


ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH OBEJMUJĄCYCH PROFILAKTYCZNE BADANIA LEKARSKIE (WSTĘPNE, OKRESOWE,KONTROLNE) PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO
IM. MAGDALENY ABAKANOWICZ W POZNANIU I KANDYDATÓW DO PRACY

UAP/ZO/12/2022


Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych
dla Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

UAP/PN/12/2022

Adres strony www postępowania:


Szkolenie podnoszące świadomość niepełnosprawności – 2-dniowe szkolenie online dla kadry dydaktycznej oraz kadry administracyjnej i zarządzającej z edukacji włączającej pn.: “Praca ze studentem z niepełnosprawnością” UAP/ZO/15/2022

Zapytanie ofertowe-sig

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załącznik nr 4 – wykaz osób

Odpowiedzi dot. postępowania-sig

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -sig


Przedłużenie rocznej subskrypcji Microsoft Office 365 APPS for faculty UAP/PN/11/2022

Adres strony www postępowania:


Usługa oznakowania poziomego i pionowego dla osób z niepełnosprawnością w budynkach UAP UAP/ZO/14/2022

Zapytanie ofertowe-sig

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2a – Opis Przedmiotu Zamówienia – Budynek C

Załącznik nr 2b – Opis Przedmiotu Zamówienia – Budynek A i B

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załącznik nr 4 – wykaz uslug

Odpowiedzi na pytania 21_11_2022-sig

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-sig


Zakup energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Artystycznego
im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu UAP/PN/10/2022

Adres strony www postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

ID postępowania


Dostawa  infrastruktury sprzętowej: serwera, macierzy, przełączników
dla Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu   UAP/PN/9/2022

Adres strony www postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

ID postępowania


Szkolenie podnoszące świadomość niepełnosprawności – 2-dniowe szkolenie online dla kadry dydaktycznej oraz kadry administracyjnej i zarządzającej z edukacji włączającej pn.: “Praca ze studentem z niepełnosprawnością” UAP/ZO/13/2022

Zapytanie ofertowe-sig

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – wykaz osób

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -sig

Informacja o unieważnieniu postępowania-sig


Październik 2022


AKTUALIZACJA planu zamówień Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu 2022 r.


Dostawa licencji oprogramowania UAP/PN/7/2022

Adres strony www postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

ID postępowania


Dostawa  infrastruktury sprzętowej: serwera, macierzy, przełączników
dla Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu   UAP/PN/6/2022

Adres strony www postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

ID postępowania


Zakup i dostawa maszyn do szycia UAP/ZO/11/2022

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Zmiana treści zapytania ofertowego 07_10_22

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -sig


Wrzesień 2022


Przebudowa i termomodernizacja budynku pałacu plenerowego w Skokach, wraz z zakupem wyposażenia Etap II – Remont i renowacja elewacji oraz dachu, montaż wybranych urządzeń wyposażenia instalacyjnego, materiałów i elementów wykończenia wnętrz

Adres strony www postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

ID postępowania


AKTUALIZACJA planu zamówień Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu 2022 r.


„Wykonanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej w branży konstrukcyjnej dla zadania pn.: „Przebudowa i termomodernizacja budynku pałacu plenerowego w Skokach”, z wyłączeniem pozostałych opracowań branżowych opracowywanych przez Zamawiającego”  UAP/ZO/10/2022


AKTUALIZACJA planu zamówień Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu 2022 r.


„Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych dla Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu” UAP/ZO/9/2022


„Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu” UAP/ZO/8/2022


Sierpień 2022


Ogłoszenie o pisemnym przetargu publicznym na sprzedaż samochodu marki Volkswagen model Crafter 35 Furgon 2,5TDI nr rej. PO 278KN.

Zarządzenie Rektora UAP nr 97 2021 2022

Załączniki do Zarządzenia Rektora UAP nr 97 2021 2022

Informacja o wyniku postępowaniu-sig


Lipiec 2022


Wybór Przedsiębiorcy współfinansującego realizację inwestycji B+R


Ogłoszenie o pisemnym przetargu publicznym na sprzedaż samochodu marki Volkswagen model Crafter 35 Furgon 2,5TDI nr rej. PO 278KN.

Regulamin/formularz przetargu

Unieważnienie postępowania 08-08-2022


Przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection lub dostawa innego równoważnego systemu antywirusowego wraz ze wsparciem technicznym
dla Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu UAP/PN/3/2022

Adres strony www postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

ID postępowania


Czerwiec 2022


Wstępne Konsultacje Rynkowe

Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę urządzeń i zakup usługi przechowywania i odczytu danych oraz zakup usługi e-laboratorium, wraz z integracją, wdrożeniem i przeprowadzeniem szkoleń w ramach projektu pn. Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz dostępny dla wszystkich”


Ogłoszenie-sig

Załącznik nr 1 – zgłoszenie

ZARZADZENIE-NR-91-2021-2022

Informacja o zakończeniu Wstępnych Konsultacji Rynkowych-sig


Przedłużenie wsparcia technicznego i licencji dla jednego urządzenia FortiGate 201E

Adres strony www postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

ID postępowania


Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych
dla Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Adres strony www postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

ID postępowania


Maj 2022


Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Artystycznego
im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Adres strony www postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

ID postępowania


„Wynajem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z serwisem i oprogramowaniem do zarządzania wydrukami”  UAP/ZO/6/2022


Plan zamówień Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz  w Poznaniu  2022 r.

Kwiecień 2022


„Usługa serwisu zintegrowanego systemu informatycznego Symfonia ERP” UAP/ZO/4/2022


„Świadczenie usługi audytu wewnętrznego dla Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu”


„Przebudowa i remont niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu” OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY – Roboty budowlane UAP/PN/10/2018

Marzec 2022


Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych UAP/ZO/3/2022


Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo – cenowy

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Unieważnienie postępowania 20_04_22


Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych


Luty 2022


Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych i środków czystości


ROK 2022


Grudzień 2021


Dostawa licencji oprogramowania

Adres strony www postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

ID postępowania


Listopad 2021


Usługa ochrony (całodobowy monitoring budynków wraz z interwencjami) dla Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Zapytanie ofertowe-sig

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załącznik nr 4 – Wykaz usług

Odpowiedzi na pytania 01_12_21

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -sig


Najem powierzchni w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w budynku UAP

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Informacja o zawarciu umowy-sig


Przedłużenie rocznej subskrypcji Microsoft Office 365 APPS for faculty

Adres strony www postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

ID postępowania


Październik 2021


Dostawa licencji oprogramowania 

Adres strony www postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

ID postępowania


Wrzesień 2021


Badanie sprawozdania finansowego za rok 2021,2022  Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu

Rozeznanie cenowe 27_09_2021

Załącznik nr 1 – Formularz rozeznania cenowego

WYJAŚNIENIA

Wyjaśnienia 04_10_21


Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych i środków czystości  UAP/ZO/8/2021

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wzór umowy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 01.10.2021

Odpowiedzi na pytania 01.10.2021

Aktualny Załącznik nr 2 – formularz cenowy 01.10.2021

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 04.10.2021

Odpowiedzi na pytania 04.10.2021

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 28_10_2021

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 18_11_2021


Sierpień 2021


Sukcesywna dostawa rękawiczek nitrylowych  UAP/ZO/6/2021

Zapytanie ofertowe UAP_ZO_6_2021

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty


„Przebudowa i remont niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu” UAP/PN/10/2018
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY – Roboty budowlane

Ogłoszenie o zmianie umowy 17_08_21


Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu UAP/ZO/4/2021

Zapytanie ofertowe UAP_ZO_4_2021

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty 17_08_2021


Sukcesywna dostawa worków na odpady dla Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu UAP/ZO/5/2021

Zapytanie ofertowe UAP_ZO_5_2021

Załącznik_nr_1_formularz_oferty

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi 09-08-2021

Zawiadomienie o wyborze 18_08_2021


Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych i środków czystości dla Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu UAP/ZO/3/2021

Zapytanie ofertowe UAP_ZO_3_2021

Załącznik_nr_1_formularz_oferty

Załącznik_nr_2_formularz_cenowy

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi 09-08-2021

Pytania i odpowiedzi 10-08-2021

Załącznik_nr_2_formularz_cenowy —10.08.2021r

Pytania i odpowiedzi 11-08-2021

Zawiadomienie o wyborze 18_08_2021

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Czerwiec 2021


Przedłużenie wsparcia technicznego i licencji dla jednego urządzenia FortiGate 201E

Adres strony www postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

ID postępowania


Dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe

Adres strony www postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

ID postępowania


Wybór Przedsiębiorcy współfinansującego realizację inwestycji B+R

UAP_ZO-KC_01_2021_Zapytanie ofertowe-sig

UAP_ZO-KC_01_2021_Zal_1_Formularz ofertowy

UAP_ZO-KC_01_2021_Zal_2_Opis Infrastruktury Badawczej

UAP_ZO-KC_01_2021_Zal_3_Projekt umowy

UAP_ZO-KC_01_2021_Zal_4_Opis planowanych prac B+R

UAP_ZO-KC_01_2021_Zal_5_Harmonogram wplat

UAP_ZO-KC_01_2021_Zal_6_Wykaz projektow

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o unieważnieniu postępowania


Maj 2021


Wdrożenie, dzierżawa, serwis urządzeń wielofunkcyjnych z oprogramowaniem oraz świadczenie usługi wsparcia serwisowego na system YSoft SafeQ 

Zawiadomienie o wyborze oferty 31.05.2021


Plan zamówień publicznych 2021 r.

Plan zamówień publicznych 2021 r.


Marzec 2021


Najem samochodu na okres 24 miesięcy z limitem rocznym 30000 km


Styczeń 2021


Udzielenie czasowego dostępu do Aplikacji Akademus i jej Aktualizacji UAP/WR/3/2020


Dostawa kart graficznych UAP/WR/2/2020


Grudzień 2020


Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa  zespołu budynków przy ul. Szyperskiej 8 w Poznaniu UAP/PN/12/2020


Dostawa licencji oprogramowania UAP/PN/11/2020


Listopad 2020


Dostawa kart graficznych UAP/PN/10/2020

Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu UAP/WR/1/2020

Przedłużenie rocznej subskrypcji Microsoft Office 365 APPS for faculty

Październik 2020


Dostawa licencji oprogramowania 


Zakup i dostawa komputerów przenośnych  poleasingowych do nauki zdalnej


Dostawa licencji oprogramowania 


Dostawa licencji oprogramowania 


Wrzesień 2020


ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYH OBEJMUJĄCE PROFILAKTYCZNE BADANIA LEKARSKIE (WSTĘPNE, OKRESOWE, KONTROLNE) PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU I KANDYDATÓW DO PRACY


Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu UAP_PN_5_2020

SIWZ_UAP_PN_5_2020

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1a do SIWZ – formularz cenowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oswiadczenie

Załącznik nr 3 do SIWZ – Informacja grupa kapitalowa

Załącznik nr 4 do SIWZ – Zastrzeżenie

Załącznik nr 5a do SIWZ – wzór umowy_sprzęt nowy

Załącznik nr 5b do SIWZ – wzór umowy_sprzęt poleasingowy

Załącznik nr 6 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

Unieważnienie postępowania 28-09-2020


Sukcesywna dostawa rękawiczek nitrylowych dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ – zgodnie z art. 13a Pzp –  MODYFIKACJA


Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania 


Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Sierpień 2020


Usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe,kontrolne) pracowników Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i kandydatów do pracy


Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych i środków czystości dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe,kontrolne) pracowników Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i kandydatów do pracy


Sukcesywna dostawa art. biurowych dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Sukcesywna dostawa worków na odpady dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Sukcesywna dostawa rękawiczek nitrylowych dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych i środków czystości dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Czerwiec 2020


Przedłużenie wsparcia technicznego i licencji dla jednego urządzenia FortiGate 201E


Maj 2020


Przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe Symantec Endpoint Protection o 1 rok dla 300 komputerów lub równoważne


Kwiecień 2020


Świadczenie usługi audytu wewnętrznego dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu UAP/ZO/6/2020


PLAN   POSTĘPOWAŃ   UAP   2020 r.


Marzec 2020


Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu UAP/ZO/5/2020


Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu UAP/PN/1/2020


Luty 2020


Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu UAP/ZO/4/2020


Styczeń 2020


Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu UAP/ZO/2/2020


Dostawa modułu Business Intelligence do systemu Sage Symfonia ERP 

UAP/ZO/1/2020


PRZETARGI 2019–2017

  • Autor: Joanna Pakulska
  • Opublikowano: 22.01.2020, 14:48
  • Ostatnia edycja: 15.05.2024, 13:49