Przejdź do treści

Listopad 2022


Wybór Przedsiębiorcy współfinansującego realizację inwestycji B + R UAP/ZO/16/2022

Zapytanie ofertowe-sig

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Opis Infrastruktury Badawczej

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załącznik nr 4 – Opis planowanych prac B+R

Załącznik nr 5 – Harmonogram wpłat

Zmiana terminu składania ofert-sig


Dostawa licencji oprogramowania UAP/PN/14/2022

Adres strony www postępowania:


ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH OBEJMUJĄCYCH PROFILAKTYCZNE BADANIA LEKARSKIE (WSTĘPNE, OKRESOWE,KONTROLNE) PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO
IM. MAGDALENY ABAKANOWICZ W POZNANIU I KANDYDATÓW DO PRACY

UAP/ZO/12/2022


Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych
dla Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

UAP/PN/12/2022

Adres strony www postępowania:


Szkolenie podnoszące świadomość niepełnosprawności – 2-dniowe szkolenie online dla kadry dydaktycznej oraz kadry administracyjnej i zarządzającej z edukacji włączającej pn.: “Praca ze studentem z niepełnosprawnością” UAP/ZO/15/2022

Zapytanie ofertowe-sig

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załącznik nr 4 – wykaz osób

Odpowiedzi dot. postępowania-sig

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -sig


Przedłużenie rocznej subskrypcji Microsoft Office 365 APPS for faculty UAP/PN/11/2022

Adres strony www postępowania:


Usługa oznakowania poziomego i pionowego dla osób z niepełnosprawnością w budynkach UAP UAP/ZO/14/2022

Zapytanie ofertowe-sig

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2a – Opis Przedmiotu Zamówienia – Budynek C

Załącznik nr 2b – Opis Przedmiotu Zamówienia – Budynek A i B

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załącznik nr 4 – wykaz uslug

Odpowiedzi na pytania 21_11_2022-sig

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-sig


Zakup energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Artystycznego
im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu UAP/PN/10/2022

Adres strony www postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

ID postępowania


Dostawa  infrastruktury sprzętowej: serwera, macierzy, przełączników
dla Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu   UAP/PN/9/2022

Adres strony www postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

ID postępowania


Szkolenie podnoszące świadomość niepełnosprawności – 2-dniowe szkolenie online dla kadry dydaktycznej oraz kadry administracyjnej i zarządzającej z edukacji włączającej pn.: “Praca ze studentem z niepełnosprawnością” UAP/ZO/13/2022

Zapytanie ofertowe-sig

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – wykaz osób

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -sig

Informacja o unieważnieniu postępowania-sig


Październik 2022


AKTUALIZACJA planu zamówień Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu 2022 r.


Dostawa licencji oprogramowania UAP/PN/7/2022

Adres strony www postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

ID postępowania


Dostawa  infrastruktury sprzętowej: serwera, macierzy, przełączników
dla Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu   UAP/PN/6/2022

Adres strony www postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

ID postępowania


Zakup i dostawa maszyn do szycia UAP/ZO/11/2022

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Zmiana treści zapytania ofertowego 07_10_22

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -sig


Wrzesień 2022


Przebudowa i termomodernizacja budynku pałacu plenerowego w Skokach, wraz z zakupem wyposażenia Etap II – Remont i renowacja elewacji oraz dachu, montaż wybranych urządzeń wyposażenia instalacyjnego, materiałów i elementów wykończenia wnętrz

Adres strony www postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

ID postępowania


AKTUALIZACJA planu zamówień Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu 2022 r.


„Wykonanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej w branży konstrukcyjnej dla zadania pn.: „Przebudowa i termomodernizacja budynku pałacu plenerowego w Skokach”, z wyłączeniem pozostałych opracowań branżowych opracowywanych przez Zamawiającego”  UAP/ZO/10/2022


AKTUALIZACJA planu zamówień Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu 2022 r.


„Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych dla Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu” UAP/ZO/9/2022


„Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu” UAP/ZO/8/2022


Sierpień 2022


Ogłoszenie o pisemnym przetargu publicznym na sprzedaż samochodu marki Volkswagen model Crafter 35 Furgon 2,5TDI nr rej. PO 278KN.

Zarządzenie Rektora UAP nr 97 2021 2022

Załączniki do Zarządzenia Rektora UAP nr 97 2021 2022

Informacja o wyniku postępowaniu-sig


Lipiec 2022


Wybór Przedsiębiorcy współfinansującego realizację inwestycji B+R


Ogłoszenie o pisemnym przetargu publicznym na sprzedaż samochodu marki Volkswagen model Crafter 35 Furgon 2,5TDI nr rej. PO 278KN.

Regulamin/formularz przetargu

Unieważnienie postępowania 08-08-2022


Przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection lub dostawa innego równoważnego systemu antywirusowego wraz ze wsparciem technicznym
dla Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu UAP/PN/3/2022

Adres strony www postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

ID postępowania


Czerwiec 2022


Wstępne Konsultacje Rynkowe

Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę urządzeń i zakup usługi przechowywania i odczytu danych oraz zakup usługi e-laboratorium, wraz z integracją, wdrożeniem i przeprowadzeniem szkoleń w ramach projektu pn. Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz dostępny dla wszystkich”


Ogłoszenie-sig

Załącznik nr 1 – zgłoszenie

ZARZADZENIE-NR-91-2021-2022

Informacja o zakończeniu Wstępnych Konsultacji Rynkowych-sig


Przedłużenie wsparcia technicznego i licencji dla jednego urządzenia FortiGate 201E

Adres strony www postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

ID postępowania


Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych
dla Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Adres strony www postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

ID postępowania


Maj 2022


Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Artystycznego
im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Adres strony www postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

ID postępowania


„Wynajem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z serwisem i oprogramowaniem do zarządzania wydrukami”  UAP/ZO/6/2022


Plan zamówień Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz  w Poznaniu  2022 r.

Kwiecień 2022


„Usługa serwisu zintegrowanego systemu informatycznego Symfonia ERP” UAP/ZO/4/2022


„Świadczenie usługi audytu wewnętrznego dla Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu”


„Przebudowa i remont niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu” OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY – Roboty budowlane UAP/PN/10/2018

Marzec 2022


Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych UAP/ZO/3/2022


Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo – cenowy

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Unieważnienie postępowania 20_04_22


Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych


Luty 2022


Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych i środków czystości


ROK 2022


Grudzień 2021


Dostawa licencji oprogramowania

Adres strony www postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

ID postępowania


Listopad 2021


Usługa ochrony (całodobowy monitoring budynków wraz z interwencjami) dla Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Zapytanie ofertowe-sig

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załącznik nr 4 – Wykaz usług

Odpowiedzi na pytania 01_12_21

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -sig


Najem powierzchni w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w budynku UAP

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Informacja o zawarciu umowy-sig


Przedłużenie rocznej subskrypcji Microsoft Office 365 APPS for faculty

Adres strony www postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

ID postępowania


Październik 2021


Dostawa licencji oprogramowania 

Adres strony www postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

ID postępowania


Wrzesień 2021


Badanie sprawozdania finansowego za rok 2021,2022  Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu

Rozeznanie cenowe 27_09_2021

Załącznik nr 1 – Formularz rozeznania cenowego

WYJAŚNIENIA

Wyjaśnienia 04_10_21


Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych i środków czystości  UAP/ZO/8/2021

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wzór umowy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 01.10.2021

Odpowiedzi na pytania 01.10.2021

Aktualny Załącznik nr 2 – formularz cenowy 01.10.2021

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 04.10.2021

Odpowiedzi na pytania 04.10.2021

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 28_10_2021

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 18_11_2021


Sierpień 2021


Sukcesywna dostawa rękawiczek nitrylowych  UAP/ZO/6/2021

Zapytanie ofertowe UAP_ZO_6_2021

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty


„Przebudowa i remont niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu” UAP/PN/10/2018
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY – Roboty budowlane

Ogłoszenie o zmianie umowy 17_08_21


Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu UAP/ZO/4/2021

Zapytanie ofertowe UAP_ZO_4_2021

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty 17_08_2021


Sukcesywna dostawa worków na odpady dla Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu UAP/ZO/5/2021

Zapytanie ofertowe UAP_ZO_5_2021

Załącznik_nr_1_formularz_oferty

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi 09-08-2021

Zawiadomienie o wyborze 18_08_2021


Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych i środków czystości dla Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu UAP/ZO/3/2021

Zapytanie ofertowe UAP_ZO_3_2021

Załącznik_nr_1_formularz_oferty

Załącznik_nr_2_formularz_cenowy

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi 09-08-2021

Pytania i odpowiedzi 10-08-2021

Załącznik_nr_2_formularz_cenowy —10.08.2021r

Pytania i odpowiedzi 11-08-2021

Zawiadomienie o wyborze 18_08_2021

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Czerwiec 2021


Przedłużenie wsparcia technicznego i licencji dla jednego urządzenia FortiGate 201E

Adres strony www postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

ID postępowania


Dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe

Adres strony www postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

ID postępowania


Wybór Przedsiębiorcy współfinansującego realizację inwestycji B+R

UAP_ZO-KC_01_2021_Zapytanie ofertowe-sig

UAP_ZO-KC_01_2021_Zal_1_Formularz ofertowy

UAP_ZO-KC_01_2021_Zal_2_Opis Infrastruktury Badawczej

UAP_ZO-KC_01_2021_Zal_3_Projekt umowy

UAP_ZO-KC_01_2021_Zal_4_Opis planowanych prac B+R

UAP_ZO-KC_01_2021_Zal_5_Harmonogram wplat

UAP_ZO-KC_01_2021_Zal_6_Wykaz projektow

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o unieważnieniu postępowania


Maj 2021


Wdrożenie, dzierżawa, serwis urządzeń wielofunkcyjnych z oprogramowaniem oraz świadczenie usługi wsparcia serwisowego na system YSoft SafeQ 

Zawiadomienie o wyborze oferty 31.05.2021


Plan zamówień publicznych 2021 r.

Plan zamówień publicznych 2021 r.


Marzec 2021


Najem samochodu na okres 24 miesięcy z limitem rocznym 30000 km


Styczeń 2021


Udzielenie czasowego dostępu do Aplikacji Akademus i jej Aktualizacji UAP/WR/3/2020


Dostawa kart graficznych UAP/WR/2/2020


Grudzień 2020


Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa  zespołu budynków przy ul. Szyperskiej 8 w Poznaniu UAP/PN/12/2020


Dostawa licencji oprogramowania UAP/PN/11/2020


Listopad 2020


Dostawa kart graficznych UAP/PN/10/2020

Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu UAP/WR/1/2020

Przedłużenie rocznej subskrypcji Microsoft Office 365 APPS for faculty

Październik 2020


Dostawa licencji oprogramowania 


Zakup i dostawa komputerów przenośnych  poleasingowych do nauki zdalnej


Dostawa licencji oprogramowania 


Dostawa licencji oprogramowania 


Wrzesień 2020


ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYH OBEJMUJĄCE PROFILAKTYCZNE BADANIA LEKARSKIE (WSTĘPNE, OKRESOWE, KONTROLNE) PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU I KANDYDATÓW DO PRACY


Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu UAP_PN_5_2020

SIWZ_UAP_PN_5_2020

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1a do SIWZ – formularz cenowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oswiadczenie

Załącznik nr 3 do SIWZ – Informacja grupa kapitalowa

Załącznik nr 4 do SIWZ – Zastrzeżenie

Załącznik nr 5a do SIWZ – wzór umowy_sprzęt nowy

Załącznik nr 5b do SIWZ – wzór umowy_sprzęt poleasingowy

Załącznik nr 6 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

Unieważnienie postępowania 28-09-2020


Sukcesywna dostawa rękawiczek nitrylowych dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ – zgodnie z art. 13a Pzp –  MODYFIKACJA


Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania 


Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Sierpień 2020


Usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe,kontrolne) pracowników Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i kandydatów do pracy


Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych i środków czystości dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe,kontrolne) pracowników Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i kandydatów do pracy


Sukcesywna dostawa art. biurowych dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Sukcesywna dostawa worków na odpady dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Sukcesywna dostawa rękawiczek nitrylowych dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych i środków czystości dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Czerwiec 2020


Przedłużenie wsparcia technicznego i licencji dla jednego urządzenia FortiGate 201E


Maj 2020


Przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe Symantec Endpoint Protection o 1 rok dla 300 komputerów lub równoważne


Kwiecień 2020


Świadczenie usługi audytu wewnętrznego dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu UAP/ZO/6/2020


PLAN   POSTĘPOWAŃ   UAP   2020 r.


Marzec 2020


Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu UAP/ZO/5/2020


Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu UAP/PN/1/2020


Luty 2020


Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu UAP/ZO/4/2020


Styczeń 2020


Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu UAP/ZO/2/2020


Dostawa modułu Business Intelligence do systemu Sage Symfonia ERP 

UAP/ZO/1/2020


PRZETARGI 2019–2017

  • Autor:
  • Opublikowano: 22.01.2020, 14:48
  • Ostatnia edycja: 09.12.2022, 12:56