Przejdź do treści

dr Maksymilian Skorwider

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne dr. Maksymiliana Skorwidera wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 29 kwietnia 2019 r. 30 września 2020 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wydał Decyzję nr 28/2019/2020 o nadaniu dr. Maksymilianowi Skorwiderowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

 1. Wniosek wniosek
 2. Skład Komisji Habilitacyjnej Decyzja
 3. Autoreferat j. polski autoreferat, opis dzieła
 4. Decyzja Senatu Decyzja Senatu
 5. Recenzja recenzja – dr hab. Z. Taszycki
 6. Recenzja recenzja – prof. M. Wasilewski
 7. Recenzja recenzja – prof. W. Pluta

dr Wojciech Dada

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne dr. Wojciecha Dady wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 18 kwietnia 2019 r. 30 września 2020 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wydał Decyzję nr 25/2019/2020 o nadaniu dr. Wojciechowi Dada stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki plastycznych, w dyscyplinie artystycznej, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

 1. Wniosek wniosek
 2. Skład Komisji Habilitacyjnej  Decyzja
 3. Autoreferat j. polski 7. Autoreferat j. pol_W. Dada
 4. Decyzja Senatu DECYZJA SENATU NR 25 2019 2020
 5. Recenzja recenzja recenzja – dr hab. Jan Mioduszewski
 6. Recenzja recenzja recenzja – dr hab. Z. Sałaj
 7. Recenzja recenzja recenzja – prof. P. Kurka

dr Tomasz Walenta

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne dr. Tomasza Walenty wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 4 kwietnia 2019 r. 30 września 2020 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wydał Decyzję nr 35/2019/2020 o odmowie nadania dr. Tomaszowi Walencie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

 1. Wniosek Wniosek Tomasz Walenta
 2. Skład Komisji Habilitacyjnej Decyzja – skład komisji
 3. Autoreferat j. polski
 4. Decyzja Senatu Decyzja Senatu
 5. Recenzja recenzja – dr hab. A. Kalina
 6. Recenzja recenzja – dr hab. M. Kacperczyk
 7. Recenzja recenzja – prof. P. Kunce

dr Władysław Radziwiłłowicz

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne dr. Władysława Radziwiłłowicza wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 26 kwietnia 2019 r. 30 września 2020 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wydał Decyzję nr 26/2019/2020 o nadaniu dr. Władysławowi Radziwiłłowiczowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.
 1. Wniosek
 2. Skład Komisji Habilitacyjnej Decyzja- skład komisji
 3. Autoreferat j. polski autoreferat dr. Władysława Radziwiłlowicza
 4. Decyzja Senatu Decyzja Senatu
 5. Recenzja recenzja – prof. G. Chojnacki
 6. Recenzja recenzja – prof. S. Ficner
 7. Recenzja recenzja – prof. W. Sadley

dr Andrzej Gosieniecki

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne dr. Andrzeja Gosienieckiego, wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 24 kwietnia 2019 r. W dniu 30 września 2020 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, wydał Decyzję nr 33/2019/2020 o odmowie nadania dr. Andrzejowi Gosienieckiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

1 . wniosek dr A. Gosieniecki
2. Skład komisji – decyzja
3. Autoreferat dr ANDRZEJ GOSIENIECKI
4. Decyzja Senatu
5. recenzja – dr hab. D. Gajewski
6. recenzja – dr hab. W. Hoffnann
7. recenzja – prof. K. Kuskowski


dr TOMASZ KALITKO

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne dr. Tomasza Kalitko wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 17 kwietnia 2019 r. 14 maja 2020 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wydał Decyzję nr 23/2019/2020 o nadaniu dr. Tomaszowi Kalitko stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

 1. 1. Wniosek
 2. 2. Skład Komisji Habilitacyjnej
 3. 3. Autoreferat j. polski
 4. 4. Decyzja Senatu
 5. 5. Recenzja – prof. Z. Gorlak
 6. 6. Recenzja prof. A. Klimczak-Dobrzaniecki
 7. 7. Recenzja – dr hab. M. Kurak
 8. 8. Recenzja – dr hab. T. Myjak

dr JOANNA MARCINKOWSKA

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne dr Joanny Marcinkowskiej wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 17 kwietnia 2019 r. 14 maja 2020 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wydał Decyzję nr 20/2019/2020 o nadaniu dr Joannie Marcinkowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

 1. 1. Wniosek
 2. 2. Skład Komisji Habilitacyjnej
 3. 3. Autoreferat j. polski
 4. 4. Decyzja Senatu
 5. 5. Recenzja – prof. A. Bator
 6. 6. Recenzja – prof. K. Molenda
 7. 7. Recenzja – prof. A. Widyński

dr RAFAŁ GÓRCZYŃSKI

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne dr. Rafała Górczyńskiego wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 29 kwietnia 2019 r. 14 maja 2020 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wydał Decyzję nr 22/2019/2020 o nadaniu dr. Rafałowi Górczyńskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

 1. 1. Wniosek
 2. 2. Skład Komisji Habilitacyjnej
 3. 3. Autoreferat j. polski
 4. 4. Decyzja Senatu
 5. 5. Recenzja – prof. J. Gryka
 6. 6. Recenzja – prof. J. Jagielski
 7. 7. Recenzja – dr hab. Z. Taszycki

dr PAWEŁ FLIEGER

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne dr. Pawła Fliegera wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 29 kwietnia 2019 r.

14 maja 2020 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wydał Decyzję nr 21/2019/2020 o nadaniu dr. Pawłowi Fliegerowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

 1. 1. Wniosek
 2. 2. Skład Komisji Habilitacyjnej
 3. 3. Autoreferat j. polski
 4. 4. Decyzja Senatu
 5. 5. Recenzja – prof. A. Banachowicz
 6. 6. Recenzja – dr hab. R. Kochański
 7. 7. Recenzja – dr hab. D. Vasina

dr ŁUKASZ OGÓREK

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe dr. Łukasza Ogórka wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 27 grudnia 2018 r.

27 lutego 2020 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wydał Decyzję nr 17/2019/2020 o nadaniu dr. Łukaszowi Ogórkowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

 1. 1. Wniosek
 2. 2. Skład Komisji Habilitacyjnej
 3. 3. Autoreferat j. polski
 4. 4. Decyzja Senatu
 5. 5. Recenzja – dr hab. A. Panasiewicz
 6. 6. Recenzja – prof. J. Szewczyk
 7. 7. Recenzja – prof. P. Wołyński

dr MICHAŁ JAKUBOWICZ

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe dr. Michała Jakubowicza wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 28 lutego 2019 r.

27 lutego 2020 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wydał Decyzję nr 19/2019/2020 o nadaniu dr. Michałowi Jakubowiczowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

 1. 1. Wniosek
 2. 2. Skład Komisji Habilitacyjnej
 3. 3. Autoreferat j. polski
 4. 4. Decyzja Senatu
 5. 5. Recenzja – prof. S. Fijałkowski
 6. 6. Recenzja – prof. P. Wołyński
 7. 7. Recenzja – dr hab. M. Braun

dr KLAUDIA GRYGOROWICZ-KOSAKOWSKA

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki dr Klaudii Grygorowicz-Kosakowskiej wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 16 kwietnia 2019 r.

27 lutego 2020 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wydał Decyzję nr 16/2019/2020 o nadaniu dr Klaudii Grygorowicz-Kosakowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

 1. 1. Wniosek
 2. 2. Skład Komisji Habilitacyjnej
 3. 3. Autoreferat j. polski
 4. 4. Decyzja Senatu
 5. 5. Recenzja – dr hab. A. Kupiec
 6. 6. Recenzja – prof. A. Wielgosz
 7. 7. Recenzja – prof. K. Rozpondek

dr MIROSŁAWA JARMOŁOWICZ

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki dr Mirosławy Jarmołowicz wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 19 marca 2019 r.

22 stycznia 2020 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wydał Decyzję nr 7/2019/2020 o nadaniu dr Mirosławie Jarmołowicz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

1. Wniosek
2. Skład Komisji Habilitacyjnej
3. Autoreferat j. polski
4. Decyzja Senatu
5. Recenzja – prof. R. Grochal
6. Recenzja – prof. L. Kasprzak
7. Recenzja – dr hab. K. Pleskaczyńska


dr MAGDALENA GYURKOVICH

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki dr Magdaleny Gyurkovich wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 26 kwietnia 2019 r.

22 stycznia 2020 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wydał Decyzję nr 8/2019/2020 o nadaniu dr Magdalenie Gyurkovich stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

1. Wniosek
2. Skład Komisji Habilitacyjnej
3. Autoreferat j. polski
4. Decyzja Senatu
5. Recenzja – dr hab. Barbara Kowalewska
6. Recenzja – prof. J. Siwczyński
7. Recenzja – prof. J. Stankowski


dr ANNA PERŁOWSKA-WEISER

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki dr Anny Perłowskiej-Weiser wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 19 listopada 2018 r.

22 stycznia 2020 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wydał Decyzję nr 9/2019/2020 o nadaniu dr Annie Perłowskiej-Weiser stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

1. Wniosek
2. Skład Komisji Habilitacyjnej
3. Decyzja Senatu 
4. Autoreferat w języku polskim
5. Recenzja – prof. P. Szurek
6. Recenzja – prof. K. Szymanowicz
7. Recenzja – dr hab. Marek Zajko


dr JUSTYNA MACHNICKA

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki dr Justyny Machnickiej wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 25 lutego 2019 r.

22 stycznia 2020 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wydał Decyzję nr 10/2019/2020 o nadaniu dr Justynie Machnickiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

 1. 1. Wniosek
 2. 2. Skład Komisji Habilitacyjnej
 3. 3. Autoreferat w języku polskim
 4. 4. Decyzja Senatu
 5. 5. Recenzja – dr hab. K. Białowicz
 6. 6. Recenzja – dr hab. L. Talejko-Kwiatkowska
 7. 7. Recenzja – prof. S. Witkowski

dr RAFAŁ KOTWIS

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki dr. Rafała Kotwisa wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 26 kwietnia 2019 r.

22 stycznia 2020 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wydał Decyzję nr 11/2019/2020 o nadaniu dr. Rafałowi Kotwisowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

 1. 1. Wniosek
 2. 2. Skład Komisji Habilitacyjnej
 3. 3. Autoreferat w języku polskim
 4. 4. Decyzja Senatu
 5. 5. Recenzja – prof. J. Dzięcielewski
 6. 6. Recenzja – prof. G. Jaskierska-Albrzykowska
 7. 7. Recenzja – prof. W. Koronowski

dr IGOR MIKODA

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki dr. Igora Mikody wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 23 kwietnia 2019 r.

22 stycznia 2020 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wydał Decyzję nr 13/2019/2020 o nadaniu dr. Igorowi Mikodzie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

 1. 1. Wniosek
 2. 2. Skład Komisji Habilitacyjnej
 3. 3. Autoreferat w języku polskim
 4. 4. Decyzja Senatu
 5. 5. Recenzja – prof. J. Bałdyga
 6. 6. Recenzja – dr hab. Z. Dudek
 7. 7. Recenzja – prof. K. Józefowicz

dr JAROSŁAW BOGUCKI

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki dr. Jarosława Boguckiego wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 19 kwietnia 2019 r.

22 stycznia 2020 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wydał Decyzję nr 13/2019/2020 o nadaniu dr. Jarosławowi Boguckiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

 1. 1. Wniosek
 2. 2. Skład Komisji Habilitacyjnej
 3. 3. Autoreferat w języku polskim
 4. 4. Decyzja Senatu
 5. 5. Recenzja – dr hab. A. Zyśko
 6. 6. Recenzja – prof. J. Bałdyga
 7. 7. Recenzja – prof. M. Białecki

DR KATARZYNA UTECHT

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe dr Katarzyny Utecht wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 8 stycznia 2019 roku.

27 września 2019 r. Rada Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu podjęła uchwałę o odmowie nadania dr Katarzynie Utecht stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe.


dr Wojciech Wesołek

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe dr Wojciecha Wesołka wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 6 lutego 2019 r.

8 lipca 2019 r. Rada Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu podjęła uchwałę o odmowie nadania dr. Wojciechowi Wesołkowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.


dr Łukasz Stawarski

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe dr Łukasza Stawarskiego wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 14 marca 2019 r.

8 lipca 2019 r. Rada Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu podjęła uchwałę w sprawie nadania dr. Łukaszowi Stawarskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.


dr Tatiana Misijuk

 Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe dr Tatiany Misijuk wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 2 października 2019 r.
8 lipca 2019 r. Rada Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu podjęła uchwałę w sprawie nadania dr. Tatianie Misijuk stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

dr Przemysław Majchrzak

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe dr Przemysława Majchrzaka wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 20 grudnia 2019 r.

8 lipca 2019 r. Rada Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu podjęła uchwałę w sprawie nadania dr. Przemysławowi Majchrzakowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.


dr Krzysztof Pijarski

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne dr Krzysztofa Pijarskiego wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 30 sierpnia 2018 r. ( BCK-VII-L-8281/18).
Rada Wydziału Sztuki Mediów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w dniu 25 czerwca 2019 podjęła uchwałę o nadaniu dr Krzysztofowi Pijarskiemu stopnia doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

[flist]


dr Łukasz Ronduda

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne dr Łukasza Rondudy wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 31 sierpnia 2018 r. ( BCK-VII-L-8298/18).
Rada Wydziału Sztuki Mediów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w dniu 25 czerwca 2019 podjęła uchwałę o nadaniu dr Łukaszowi Rondudzie stopnia doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

dr Diana Fiedler

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne dr Diany Fiedler wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 27 września 2018 r. ( BCK-VII-L-8536/18).
Rada Wydziału Sztuki Mediów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w dniu 25 czerwca 2019 podjęła uchwałę o nadaniu dr Dianie Fiedler stopnia doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

dr Małgorzata Bałdyga-Nowakowska

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne dr Małgorzaty Bałdygi- Nowakowskiej wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 30 maja 2018 r. ( BCK-VII-L-8004/18).
Rada Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w dniu 20 maja 2019 podjęła uchwałę o nadaniu dr Małgorzacie Bałdydze-Nowakowskiej stopnia doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

dr Marcin Jędrzak

 Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe dr Marcina Jędrzaka wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 19 września 2019 r.

27 maja 2019 r. Rada Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu podjęła uchwałę o odmowie nadania dr. Marcinowi Jędrzakowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.


Dr Sonia Rammer

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne dr Sonii Rammer wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 30 maja 2018 r. 11 lutego 2019 r. Rada Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu podjęła uchwałę o nadaniu dr Sonii Rammer stopnia doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne.


Dr Maciej Basałygo

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe dr. Macieja Basałygo wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 12 czerwca 2018 r. 11 grudnia 2018 r. Rada Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu podjęła uchwałę o nadaniu dr. Maciejowi Basałygo stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe.


Dr Mateusz Wróblewski

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe dr. Mateusza Wróblewskiego wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 16 marca 2018 r. 24 września 2018 r. Rada Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu podjęła uchwałę o nadaniu dr. Mateuszowi Wróblewskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe.


Dr Marcin Konicki

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe dr. Marcina Konickiego wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 28 marca 2018 r.

24 września 2018 r. Rada Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu podjęła uchwałę o nadaniu dr. Marcinowi Konickiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe.


DR ROMAN DZIADKIEWICZ

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuk pięknych dr. Romana Dziadkiewicza wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 2 października 2017 roku.

8 maja 2018 r. Rada Wydziału Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu podjęła uchwałę o odmowie nadania dr. Romanowi Dziadkiewiczowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk pięknych.

DR BOGUSŁAW NIEWIADOMSKI

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuk pięknych dr. Bogusława Niewiadomskiego wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 3 lipca 2017 roku.

20 marca 2018 r. Rada Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu podjęła uchwałę o odmowie nadania dr. Bogusławowi Niewiadomskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk projektowych.

DR HAB. ŁUKASZ CYWICKI

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuk pięknych dr. Łukasza Cywickiego wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 21 sierpnia 2017 roku.

19 lutego 2018 r. Rada Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu podjęła uchwałę o nadaniu dr. Łukaszowi Cywickiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk pięknych.

DR HAB. MAŁGORZATA ANDRZEJEWSKA

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuk pięknych dr Małgorzaty Andrzejewskiej wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 4 maja 2017 roku.

17 stycznia 2018 r. Rada Wydziału Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu podjęła uchwałę o nadaniu dr Małgorzacie Andrzejewskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk pięknych.

DR HAB. HANNA MICHALAK

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe dr Hanny Michalak wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 12 maja 2017 roku.

12 grudnia 2017 r. Rada Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu podjęła uchwałę o nadaniu dr Hannie Michalak stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki projektowe.

DR HAB. INŻ. ARCH. KRZYSZTOF ZALEWSKI

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe dr. inż. arch. Krzysztofa Zalewskiego wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 5 maja 2017 roku.

12 grudnia 2017 r. Rada Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu podjęła uchwałę o nadaniu dr. inż. arch. Krzysztofowi Zalewskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki projektowe.

DR HAB. ROBERT MAŁOSZOWSKI

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuk pięknych dr. Roberta Małoszowskiego wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 2 kwietnia 2015 roku.

11 grudnia 2017 r. Rada Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu podjęła uchwałę o nadaniu dr. Robertowi Małoszowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk pięknych.

DR ANDRZEJ KOKOSZA

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk pięknych dr. Andrzeja Kokoszy wszczęte przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów.

5.10.2017 r. Rada Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu podjęła uchwałę o odmowie nadania dr. Andrzejowi Kokoszy stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk pięknych.


DR  HAB.  TOMASZ WILMAŃSKI

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuk pięknych dr. Tomasza Wilmańskiego, wszczęte przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w dniu 28 listopada 2016 roku.

11 maja 2017 r . Rada Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nadała dr. Tomaszowi Wilmańskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk pięknych.

DR HAB. MICHAŁ FILIPIAK

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuk projektowych dr. Michała Filipiaka, wszczęte przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w dniu 2 listopada 2016 roku.

24 kwietnia 2017 r. Rada Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nadała dr. Michałowi Filipiakowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk projektowych.

DR HAB. ROMUALD FAJTANOWSKI

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk projektowych dr. Romualda Fajtanowskiego wszczęte przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w dniu 6 lutego 2017 roku.

22 czerwca 2017 r. Rada Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nadała dr. Romualdowi Fajtanowskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk projektowych.

DR TOMASZ WESTRYCH

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk pięknych dr. Tomasza Westrycha wszczęte przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w dniu 19 grudnia 2016 roku.

29 czerwca 2017 r. Rada Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu podjęła uchwałę o odmowie nadania dr. Tomaszowi Westrychowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk pięknych.

 • Autor: Aleksandra Gaj
 • Opublikowano: 19.05.2017, 14:36
 • Ostatnia edycja: 01.12.2020, 17:50