Przejdź do treści

KATEDRA BIONIKI I KRAJOBRAZU

STUDIA I STOPNIA

MODUŁ PRZEDMIOTÓW OGÓLNYCH

FILOZOFIA

HISTORIA SZTUKI

JĘZYK OBCY

PRAWO AUTORSKIE

WYCHOWANIE FIZYCZNE

MODUŁ PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH

MALARSTWO

RYSUNEK

RYSUNEK Z ELEMETAMI ANATOMII

RZEŹBA

WYBRANA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA LUB PROJEKTOWA

MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH PRAKTYCZNYCH

BIONIKA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA

LICENCJACKA PRACOWNIA DYPLOMOWA

PLENER

PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO ĆWICZENIA

PODSTAWY TYPOGRAFII I KOMUNIKACJI WIZUALNEJ

PRAKTYKA

PROJEKTOWANIE DUŻY PROGRAM

PROJEKTOWANIE MAŁY PROGRAM I

PROJEKTOWANIE MAŁY PROGRAM II

RYSUNEK PREZENTACYJNY

RYSUNEK PROJEKTOWY

RYSUNEK PROJEKTOWY Z ELEMENTAMI GEOMETRII

ZAŁOZENIA KRAJOBRAZOWE I OGRODOWE WARSZTATY

MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH TEORETYCZNYCH

ERGONOMIA

HISTORIA OGRODÓW

Historia wzornictwa

Inwentaryzacja geodezyjna i wybrane zagadnienia planowania przestrzennego

SEMINARIUM LICENCJACKIE W RAMACH PRACOWNI DYPLOMUJĄCEJ

MATERIAŁY I TECHNOLOGIE

PODSTAWY EKOLOGII W PROJEKTOWANIU I WSPÓŁCZESNE ZAŁOŻENIA KRAJOBRAZOWE – WARSZTATY 

PODSTAWY MATERIAŁOZNAWSTWA

PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WYKŁADY

Podstawy przedsiębiorczości

Szata roślinna i podstawy dendrologii – warsztaty

 

STUDIA II STOPNIA

MODUŁ PRZEDMIOTÓW OGÓLNYCH

WYKŁADY OGÓLNOUCZELNIANE FAKULTATYWNE

FILOZOFIA WSPÓŁCZESNA

JĘZYK OBCY

PRAWO AUTORSKIE

WYKŁADY MONOGRAFICZNE ZE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

MODUŁ PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH

RYSUNEK

WYBRANA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA LUB PROJEKTOWA

MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH PRAKTYCZNYCH

MAGISTERSKA PRACOWNIA DYPLOMOWA

PLANOWANIE PRZESTRZENNE Z ELEMENTAMI TEORII

PLENER

PROJEKTOWANIE – PROGRAM WSPOMAGAJĄCY

PROJEKTOWANIE – TEMAT BADAWCZY

PROJEKTOWANIE DETALU

PROJEKTOWANIE ZAŁOŻEŃ KRAJOBRAZOWYCH I OGRODOWYCH

MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH TEORETYCZNYCH

Botanika z elementami dendrologii

SEMINARIUM DYPLOMOWE MAGISTERSKIE

Planowanie przestrzenne – wykłady

Podstawy technologii drewna

TEORIA ZAŁOŻEŃ KRAJOBRAZOWYCH

 

 

 

 

 

 

 

  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 28.10.2020, 20:37
  • Ostatnia edycja: 29.10.2020, 20:54