Przejdź do treści

Dziekan
prof. dr hab. Dariusz Kuźma
dyżur: wtorek, 13.30-14.30
pok. 407 budynek C
dariusz.kuzma@uap.edu.pl


Prodziekan
dr Magdalena Grenda, ad.

dyżur: wtorek, 13.30–14.30
pok. 407 budynek C
magdalena.grenda@uap.edu.pl


STUDIA STACJONARNE

Wydział Architektury i Wzornictwa prowadzi:

  • 3-letnie studia pierwszego stopnia na kierunkach: Wzornictwo,
  • 4-letnie studia inżynierskie pierwszego stopnia na kierunku Architektura;
  • 2-letnie studia drugiego stopnia na kierunkach Wzornictwo,  Architektura;
  • 3-letnie studia doktoranckie (II i III rok – studia wygaszane), więcej na stronie → Studia Doktoranckie

Kierunki prowadzone w ramach Wydziału


KONSULTANCI, PROFESOROWIE-EMERYCI

prof. dr hab. Władysław Wróblewski
prof. dr hab. Tomasz Matuszewski
mgr inż. arch. A. Kurzawski, st. wykł.

  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 13.11.2016, 15:43
  • Ostatnia edycja: 31.01.2024, 10:38