Kierownik Katedry:
dr Patrycja Mikołajczak, ad

Opis:
Historia Katedry sięga niemal 45. lat a podstawy pod jej działanie stworzył prof. Włodzimierz Dreszer. Nowatorski program Bionika w projektowaniu  doprowadził do powstania w 1981 roku Zakładu, który następnie w roku 1992 przekształcił się w  Katedrę Bioniki. Obecna nazwa jednostki – Katedra Bioniki i Krajobrazu została wprowadzona w roku 2014. Wdrożony program był wówczas bezprecedensowy i jedyny w swoim kształcie w kontekście kształcenia na uczelniach artystycznych na świecie. 

Projekty powstające zgodnie z założeniami projektowania bionicznego wyrastają z obserwacji mechanizmów i form, wyodrębnionych ze świata przyrody. Namysł i analiza projektowa nad elementami biosfery dotyczą więc zjawisk naocznie obserwowalnych oraz tych, do którego spostrzeżenia konieczna jest specjalistyczna aparatura. W kręgu zainteresowań pozostają także różnorodne procesy, które zachodzą na styku ludzkiego ciała i zewnętrzem czy dotyczące zmysłu słuchu itd.
To procesy fizyczne i biochemiczne oraz wszelkiego rodzaju zasady, którym podlega świat. Ruch i bezruch w przyrodzie, żywioły – działania wiatru, wody, ziemi, ognia, gra światła i cienia, upływ czasu i jego piętno, dźwięk w przyrodzie, jej cykliczność, zachowania zwierząt i roślin, także pojęcia filozoficzne – wszystkie te elementy są inspiracją i motorem do działań twórczych. Projekty odnoszą się do mikro oraz do makroskali, czerpiąc choćby z fraktali i tworzących je struktur, konstrukcji żywych organizmów. Pomimo tak długiej tradycji, bioniczne podejście w projektowaniu wciąż jest aktualne i podlega nieustannemu rozwojowi. Szczególnie dziś nurt ten wydaje się niezwykle istotny biorąc pod uwagę zagrożenia cywilizacyjne, w tym degradację naturalnego środowiska i oderwania od niego człowieka. Jesteśmy wciągani w wirtualną rzeczywistość, a bycie przed monitorem zastępuje nam odczuwanie, dostrzeganie i doświadczanie realnego BYCIA. 

Nasze otoczenie składa się głównie z przedmiotów wytworzonych seryjnie. W każdym momencie mamy dostęp do milionów rzeczy i obiektów dostępnych na wyciągnięcie ręki za pośrednictwem globalnej sieci WI-FI. Przyroda wokół nas wciąż jednak wzbudza zachwyt, a poprzez swoją nieprzewidywalność jest nieodgadniona i może wywoływać potrzebne projektantowi emocje.


p. o. Kierownik Katedry
dr Patrycja Mikołajczak, ad.

I Pracownia Bioniki –  budynek A, s. 202
dr hab. Izabela Idzikowska – Bzdręga
mgr Joanna Sichel, asyst. 

II Pracownia Bioniki – budynek A, s. 203
prof. dr hab. Wojciech Hora
mgr inż. arch. Filip Żuchowski, asyst.

Pracownia Interpretacji Przestrzeni – budynek A, s. 204
prof. dr hab. Andrzej Wielgosz
mgr inż. arch. Łukasz Spychaj, asyst.

Pracownia Projektowania Struktur Przestrzennych  – budynek B, s. 201
dr hab. Piotr Szwiec, prof. UAP
dr Patrycja Mikołajczak, ad.

Pracownia Projektowania Wnętrz Krajobrazowych – budynek A, s. 201
p.o. Kierownik dr Natalia Rozmus, ad.