Przejdź do treści

Kierownik Katedry:
dr Patrycja Mikołajczak, ad., kierownik

Opis:
Historia Katedry sięga niemal 45. lat a podstawy pod jej działanie stworzył prof. Włodzimierz Dreszer. Nowatorski program Bionika w projektowaniu  doprowadził do powstania w 1981 roku Zakładu, który następnie w roku 1992 przekształcił się w  Katedrę Bioniki. Obecna nazwa jednostki – Katedra Bioniki i Krajobrazu została wprowadzona w roku 2014. Wdrożony program był wówczas bezprecedensowy i jedyny w swoim kształcie w kontekście kształcenia na uczelniach artystycznych na świecie. 

Projekty powstające zgodnie z założeniami projektowania bionicznego wyrastają z obserwacji mechanizmów i form, wyodrębnionych ze świata przyrody. Namysł i analiza projektowa nad elementami biosfery dotyczą więc zjawisk naocznie obserwowalnych oraz tych, do którego spostrzeżenia konieczna jest specjalistyczna aparatura. W kręgu zainteresowań pozostają także różnorodne procesy, które zachodzą na styku ludzkiego ciała i zewnętrzem czy dotyczące zmysłu słuchu itd.
To procesy fizyczne i biochemiczne oraz wszelkiego rodzaju zasady, którym podlega świat. Ruch i bezruch w przyrodzie, żywioły – działania wiatru, wody, ziemi, ognia, gra światła i cienia, upływ czasu i jego piętno, dźwięk w przyrodzie, jej cykliczność, zachowania zwierząt i roślin, także pojęcia filozoficzne – wszystkie te elementy są inspiracją i motorem do działań twórczych. Projekty odnoszą się do mikro oraz do makroskali, czerpiąc choćby z fraktali i tworzących je struktur, konstrukcji żywych organizmów. Pomimo tak długiej tradycji, bioniczne podejście w projektowaniu wciąż jest aktualne i podlega nieustannemu rozwojowi. Szczególnie dziś nurt ten wydaje się niezwykle istotny biorąc pod uwagę zagrożenia cywilizacyjne, w tym degradację naturalnego środowiska i oderwania od niego człowieka. Jesteśmy wciągani w wirtualną rzeczywistość, a bycie przed monitorem zastępuje nam odczuwanie, dostrzeganie i doświadczanie realnego BYCIA. 

Nasze otoczenie składa się głównie z przedmiotów wytworzonych seryjnie. W każdym momencie mamy dostęp do milionów rzeczy i obiektów dostępnych na wyciągnięcie ręki za pośrednictwem globalnej sieci WI-FI. Przyroda wokół nas wciąż jednak wzbudza zachwyt, a poprzez swoją nieprzewidywalność jest nieodgadniona i może wywoływać potrzebne projektantowi emocje.


I Pracownia Bioniki –  budynek A, s. 202
dr hab. Izabela Idzikowska – Bzdręga, prof. UAP

II Pracownia Bioniki – budynek A, s. 203
prof. dr hab. Wojciech Hora
dr inż. arch. Filip Żuchowski, asyst.

Pracownia Interpretacji Przestrzeni  budynek A, s. 204
mgr inż. arch. Łukasz Spychaj, asyst. p. o. kierownik

Pracownia Projektowania Struktur Przestrzennych  – budynek B, s. 201
dr hab. Piotr Szwiec, prof. UAP
dr Patrycja Mikołajczak, ad.

Pracownia Projektowania Wnętrz Krajobrazowych – budynek B, s. 201
dr Natalia Rozmus-Esparza, ad., p.o. kierownik

ASYSTENCI W KATEDRZE:
mgr Joanna Sichel, asyst.
mgr inż. arch. Łukasz Spychaj


  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 09.04.2017, 23:54
  • Ostatnia edycja: 26.10.2021, 15:05