Przejdź do treści

PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE TEORETYCZNE

Historia sztuki
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_NST_1st_His_Szt.docx

Filozofia
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_NST_1st_Filo.docx

Język obcy
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_NST_1st_Jez_obc.docx

Psychofizjologia widzenia
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_NST_1st_Psy_Widz.docx

Prawo autorskie
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_NST_1st_Pra_aut.docx

Przedmiot fakultatywny
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_NST_1st_Prze_fak.docx

 

PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE PRAKTYCZNE

Rysunek
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_NST_1st_Rys.docx

Malarstwo
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_NST_1st_Mal.docx

Rysunek i Malarstwo
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_NST_1st_Rys_Mal.docx

 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE TEORETYCZNE

Historia grafiki
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_NST_1st_His_Gra.docx

Seminarium licencjackie
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_NST_1st_Sem_Lic.docx

 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRAKTYCZNE

Projektowanie program kierunkowy
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_NST_1st_Pra_Kie.docx

Projektowanie program uzupełniający
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_NST_1st_Pra_Uzu.docx

Projektowanie ilustracji
KARTA PRACOWNI_NST_GP_KartPrac_Projektowanie ilustracji_LIC

Projektowanie wydawnictw
KARTA PRACOWNI_NST_GP_KartPrac_Projektowanie wydawnictw_LIC

Projektowanie znaku i typografii
KARTA PRACOWNI_NST_GP_KartPrac_Projektowanie znaku i typografii_LIC

Projektowanie plakatu
KARTA PRACOWNI_NST_GP_KartPrac_Projektowanie plakatu_LIC

Projektowanie komunikatu wizualnego
KARTA PRACOWNI_NST_GP_KartPrac_Projektowanie komunikatu graficznego_LIC

Projektowanie identyfikacji wizualnej
KARTA PRACOWNI_NST_GP_KartPrac_Projektowanie identyfikacji wizualnej_LIC

Pracownia dyplomująca
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_NST_1st_Pra_dyp.docx

Podstawy projektowania
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_NST_1st_Pod_Pro.docx

Liternictwo i typografia
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_NST_1st_Lit_Typo.docx

Przygotowanie do druku
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_NST_1st_Prz_do_dru.docx

Warsztaty komputerowe
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_NST_1st_War_Kom.docx

Technologie internetowe
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_NST_1st_Tech_Int.docx

Projektowanie animacji graficznej
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_NST_1st_Pro_Ani_Gra.docx

Projektowanie opakowań
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_NST_1st_Pro_Opa.docx

Fotografia
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_NST_1st_Fot.docx

Techniki graficzne
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_NST_1st_Tech_Gra.docx

Plener
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_NST_1st_Plen.docx

Praktyki
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_NST_1st_Praktyki.docx

 

  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 16.01.2023, 17:17
  • Ostatnia edycja: 16.01.2023, 22:34