Przejdź do treści

PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE TEORETYCZNE

Historia sztuki
KARTA-PRZEDMIOTU_G_GA_NST_1st_His_Szt

Język obcy
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_NST_1ST_Jez_obc

Psychofizjologia widzenia
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_NST_1ST_Psy_wid

PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE PRAKTYCZNE

Rysunek anatomiczny
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_NST_1ST_Rys_ana

Malarstwo i rzeźba
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_NST_1ST_Mal_rze

Rysunek
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_NST_1ST_Rys

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE TEORETYCZNE

Historia grafiki
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_NST_1ST_His_Szt

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRAKTYCZNE

Grafika artystyczna pracownia kierunkowa
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_NST_1ST_Pra_Kie

Grafika artystyczna pracownia uzupełniająca I
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_NST_1ST_Pra_Uz1

Grafika artystyczna pracownia uzupełniająca II
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_NST_1ST_Pra_Uz2

Plener
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_NST_1st_Plen

Praktyki
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_NST_1st_Praktyki

Podstawy projektowania
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_NST_1ST_Pod_pro

Kompozycja
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_NST_1ST_Kom

Grafika koncepcyjna
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_NST_1ST_Gra_kon

Przygotowanie do druku – poligrafia
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_NST_1ST_Prz_dru_pol

Warsztaty komputerowe
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_NST_1ST_War_kom

Fotografia
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_NST_1ST_Fot

Propedeutyka grafiki
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_NST_1ST_Pro_gra

Introligatorstwo
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_NST_1ST_Int

  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 17.01.2023, 13:49
  • Ostatnia edycja: 17.01.2023, 16:20