Przejdź do treści

Materiały dydaktyczne zostały opracowane zgodnie z zasadą WCAG 2.1., a to oznacza, że są one dostępne dla osób z niepełnosprawnością lub z dysfunkcjami. 

Poprzez możliwość zastosowania Narratora – aplikacji windows która umożliwia czytanie głosowe zawartości ekranu lub skorzystanie z funkcji: czytaj na głos w dokumencie pdf, dokument jest możliwy do odczytania przez osoby z dysfunkcją wzroku. Istnieje również możliwość powiększenia czcionki dokumentu, zastosowanie kolorystyki tła pod tekstem  odpowiedniej dla danego odbiorcy.

Materiały są odczytywane przez czytniki dostosowane dla osób niewidzących.

Materiały zostały przygotowane przez kadrę dydaktyczną uczelni i stanowią jej  własność. 

Żerdzicki Michał – 01_TUTORIAL_onboarding-wprowadzenie (Link do dostępnego Dysku Google z tutorialem)

  • Autor: Matylda Konarska
  • Opublikowano: 22.02.2023, 09:52
  • Ostatnia edycja: 27.03.2023, 08:52