Przejdź do treści

PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE TEORETYCZNE

Historia sztuki 
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_His_szt

Zagadnienia sztuki współczesnej
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_J_Zag_Szt_Wsp

Filozofia
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_J_Fil

Filozofia współczesna
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_Fil_Wsp

Język obcy  
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_Jez_obc

Wychowanie fizyczne
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_Wych_Fiz

Główne problemy kultury
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_Gło_Pro_Kul

Psychofizjologia widzenia
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_Psy_wid

Prawo autorskie
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_Pra_Aut

Przedmioty fakultatywne
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_Prz_Fak

Wykłady monograficzne ze sztuki współczesnej
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_Wyk_Mon

  

PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE PRAKTYCZNE

Rysunek
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_J_Rys

Malarstwo
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_J_Mal

Rysunek anatomiczny 
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_J_Rys_ana

Wybrana pracownia artystyczna lub projektowa 
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_J_Wyb_Pra

  

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE TEORETYCZNE

Semiotyka
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_J_Sem

Historia grafiki
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_J_His_Gra

Grafika Koncepcyjna
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_J_Gra-Kon

Reklama i marketing
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_J_Rek_Mar

Teoria i praktyka obrazowania w grafice
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_J_Teo_Pra_Obr

Seminarium magisterskie
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_J_Sem_Mag

  

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRAKTYCZNE

Grafika artystyczna pracownia kierunkowa
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_J_Pra_Kie

Grafika artystyczna pracownia uzupełniająca I
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_J_Pra_Uz1

Grafika artystyczna pracownia uzupełniająca II
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_J_Pra_Uz2

Plener
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_J_Plener 

Praktyki 
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_J_Praktyki

Podstawy projektowania 
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_J_Pod_Pro

Propedeutyka grafiki 
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_J_Pro_Gra

Przygotowanie do druku – Poligrafia
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_J_Prz_do_dru_Poli

Warsztat multimedialny
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_J_War_Mul

Kompozycja
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_J_Kom

Artzin (art magazine)
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_J_Art_Zin

Rysunek graficzny
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_J_Rys_gra

Warsztaty komputerowe
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_J_War_Kom

Fotografia
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_J_Fot

Portfolio
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_J_Port

Pracownia dyplomująca
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_J_Pra_dyp

  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 12.01.2023, 17:56
  • Ostatnia edycja: 17.01.2023, 14:05