Przejdź do treści

Informacja dotycząca szczepień przeciwko COVID -19 – nauczyciele akademiccy i pracownicy uczelni wyższych


Poniżej znajdują się kluczowe informacje dotyczące postępowania w kontekście zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę o nazwie COVID-19.

1. Jak ochronić się przez zakażeniem?

Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

2. Podejrzewasz u siebie koronawirusa?

Sprawdź, czy spełniasz 3 warunki, które świadczą o ryzyku:

  • w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych wirusem bądź miałeś kontakt z osobą zarażoną,
  • masz podwyższoną temperaturę,
  • kaszlesz i masz duszności.

3. Masz objawy i wróciłeś z regionu, w którym występuje koronawirus?

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z kraju, w którym występuje koronawirus i masz takie objawy, jak: gorączka, kaszel, duszności, lub miałeś kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie:

LUB

  • zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
    Lista szpitali zakaźnych

4. Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?

Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei, Korei Południowej oraz we Włoszech.

5. Masz objawy, ale nie byłeś w kraju, w którym występuje koronawirus i nie miałeś kontaktu z osobą zakażoną?

Stosuj podstawowe zasady ochrony, gdy kaszlesz i kichasz, oraz higieny rąk. Pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia.

ŹRÓDŁO: https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady


PROCEDURY I ZALECENIA WEWNĘTRZNE:
♣ Zarządzenie nr 53/2021/2022 Rektora UAP z dnia 24.02.2022 r. w sprawie zasad organizacji pracy pracowników administracji Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
ZARZĄDZENIE NR 53 2021 2022
♣ Zarządzenie nr 49/2021/2022 Rektora UAP z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zasad organizacji pracy pracowników administracji Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu w związku z wystąpieniem stanu epidemii
ZARZĄDZENIE NR 49 2021 2022
♣ Komunikat Rektora UAP w związku ze wzrostem zarażeń i zwiększenia liczby zachorowań na Covid
Komunikat-Rektora-UAP-w-sprawie-zwiekszenia-liczby-zachorowan
Zarządzenie nr 75/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 21 maja 2021 rw sprawie zasad organizacji pracy pracowników administracji Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu w związku wystąpieniem stanu epidemii 
ZARZĄDZENIE NR 75 2020 2021 
♣ Zarządzenie nr 111/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zasad organizacji kształcenia na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022
ZARZĄDZENIE NR 111 2020 2021
♣ Zarządzenie nr 73/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 4 maja 2021 w sprawie zasad organizacji kształcenia i zasad sanitarnych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
ZARZĄDZENIE-NR-73-2020-2021
♣ Zarządzenie nr 72/2020/2021 w sprawie zmiany zasad organizacji kształcenia i zasad sanitarnych w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 określonych  zarządzeniem nr 40/2020/2021 zmienionych zarządzeniami nr 50/2020/2021, nr 52/2020/2021, 64/2020/2021, 67/2020/2021 i 71/2020/2021.
ZARZĄDZENIE NR 72 2020 2021
♣ Zarządzenie Rektora UAP nr 71/2020/2021 w sprawie zmiany zasad organizacji kształcenia i zasad sanitarnych w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 określonych zarządzeniem nr 40/2020/2021 zmienionych zarządzeniami nr 50/2020/2021, nr 52/2020/2021, 64/2020/2021 oraz 67/2020/2021
ZARZĄDZENIE NR 71 2020 2021
♣ Zarządzenie nr 67/2020/2021 w sprawie zmiany zasad organizacji kształcenia i zasad sanitarnych w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 określonych zarządzeniem nr 40/2020/2021 zmienionych zarządzeniami nr 50/2020/2021, nr 52/2020/2021 oraz 64/2020/2021
ZARZĄDZENIE NR 67 2020 2021
Komunikat Rektora UAP z dnia 11.03.2021
♣ Zarządzenie nr 53/2020/2021 Rektora UAP w sprawie dni rektorskie dla studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich UAP.
ZARZADZENIE-NR-53-2020-2021
♣ Zarządzenia nr 40/2020/2021, 50/2020/2021, 52/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu w sprawie zasad organizacji kształcenia i zasad sanitarnych w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021
ZARZADZENIE-NR-40-2020-2021-1
ZARZADZENIE-NR-50-2020-2021-2
ZARZADZENIE-NR-52-2020-2021-1
♣ Zarządzenie Rektora UAP nr 22/2020/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zasad organizacji kształcenia i zasad sanitarnych w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 zmienionego zarządzeniami nr 9/2020/2021 z dnia 20 października 2020 r. i nr 17/2020/2021 z dnia 09 listopada 2020 r. i nr 21/2020/2021 z dnia 16 listopada 2020.
ZARZĄDZENIE NR 22 2020 2021 
ZARZĄDZENIE NR 21 2020 2021
ZARZĄDZENIE nr 17 2020 2021
ZARZĄDZENIE nr 8/2020/2021
ZARZĄDZENIE NR 9 2020 2021
Zarządzenie nr 23/2020/2021 w sprawie zasad organizacji pracy pracowników administracji Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
♠ Podejrzewasz, że masz COVID-19 – co robić?
♠ Zarządzenie nr 121/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zasad organizacji kształcenia w roku akademickim 2020/2021
♠ Procedury oddawania/przyjmowania teoretycznych prac dyplomowych podczas pandemii koronawirusa
♠ PROCEDURY BEZPIECZNEGO PROWADZENIA/ODBYWANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH PODCZAS PANDEMII KORONAWIRUSA
♠ Zalecenie o noszeniu masek ochronnych na terenie UAP
♠ Komunikat Uczelnianego Zespołu ds. Koronawirusa z dn. 25.03 – Ograniczenia dotyczące zgromadzeń
♠ Zarządzenie nr 83/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych w związku z zagrożeniem spowodowanym koronawirusem COVID-19
♠ Legitymacja Studencka – Komunikat
Podstawa prawna;
  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 05.03.2020, 17:11
  • Ostatnia edycja: 24.02.2022, 16:48