Przejdź do treści

GRAFIKA (zakres: GRAFIKA ARTYSTYCZNA)

>>> REKRUTACJA

Tryb studiowania

  • studia stacjonarne jednolite magisterskie
  • studia stacjonarne drugiego stopnia, specjalność: grafika warsztatowa (wygaszane)

Sposób kształcenia

Studenci Katedry Grafiki Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu kształceni są na kierunku grafika, zakres: grafika artystyczna w trybie studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich oraz na studiach stacjonarnych drugiego stopnia, specjalność: grafika artystyczna

https://grafikaart.pl/

Grafika artystyczna dotyczy obszaru kształcenia obejmującego graficzne działania twórcze i projektowe. Proces nauczania oparty jest na zdobywaniu wiedzy i umiejętności z zakresu tradycyjnych i nowoczesnych technik graficznych (wypukłodruku, wklęsłodruku, litografii, offsetu, druku cyfrowego oraz serigrafii) jak również działań edytorskich, technik drukarskich, przygotowania do druku, zagadnień introligatorskich i sposobów prezentacji prac (portfolio, wystawiennictwo). Ponadto student poznaje warsztat poligrafii dostarczający wiedzy na temat przygotowania publikacji oraz wykonywania wydruków.
Uczy się również tworzyć wielowątkowy przekaz artystyczny, historie obrazowe oparte na komunikatywnych sekwencjach (komiks, powieść graficzna). Studiowanie grafiki artystycznej umożliwia nabycie szczegółowej wiedzy dotyczącej zagadnień graficznych i umiejętności rzemieślniczych, m.in. w obszarze grafiki komputerowej, wypukłodruku, sitodruku, druku płaskiego, wklęsłodruku czy obsługi programów graficznych, DTP, projektowania.
Jednocześnie daje możliwość tworzenia intermedialnych, twórczych wypowiedzi, m.in. z obszaru kinetyki (motion graphics), mappingu, dźwięku oraz przestrzennych działań związanych z aranżacją, interwencją w sferę publiczną, ze sztuką internetową (net-art) włącznie.

W ramach zajęć na zakresie: grafika artystyczna prowadzone są twórcze działania skierowane na eksperyment, które rozpatrują role i granice medium graficznego w procesie definiowania sztuki w dzisiejszej kulturze. Praktyka wiąże się z tworzeniem języka graficznego w kontekście relacji społecznych, aktualnych wydarzeń, historii, postępu technologicznego i zmian cywilizacyjnych. Student w trakcie studiów doświadcza sposobów kształcenia opartych na kreatywności i oryginalności.
Absolwenci zdobywają wykształcenie i kwalifikacje umożliwiające im podjęcie pracy w sektorze kreatywnym oraz pozwalające
na prowadzenie działalności twórczej.

Grafika artystyczna zaprasza studentów do udziału w wystawach, warsztatach, pokazach, konkursach, konferencjach, spotkaniach autorskich. Studenci grafiki artystycznej uczestniczą w wydarzeniach związanych ze sztuką oraz w inicjatywach społecznych w kraju i za granicą.

W skład Katedry Grafiki wchodzi siedem pracowni. Wszystkie realizują autonomiczne, autorskie programy, które wspierając się wzajemnie wzbogacają ofertę edukacyjną kierunku grafika, zakres: grafika artystyczna.

Studenci, którzy ukończyli studia stacjonarne mają również możliwość kontynuacji swojej drogi edukacyjnej na studiach podyplomowych.

Pracownie

I Pracownia Grafiki – Wypukłodruk  – budynek B, s. 202

II Pracownia Grafiki – Druk Płaski – Grafika Cyfrowa | Serigrafia  – budynek B, s. 310

III Pracownia Grafiki – Wklęsłodruk – budynek B, s. 210

IV Pracownia Grafiki – Litografia i Druk Offsetowy – budynek B, s. 402

V Pracownia Grafiki – Introligatorstwo i Sztuka Książki –  budynek B, s. 403

VI Pracownia Grafiki – Grafika Przestrzenna i Intermedialna – budynek B, s. 403

VII Pracownia Grafiki – Komiks i Powieść Graficzna – budynek B, s. 401


  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.03.2019, 22:35
  • Ostatnia edycja: 10.02.2023, 19:52