Przejdź do treści

Dziekan

dr Witold Modrzejewski, ad.
witold.modrzejewski@uap.edu.pl
dyżur: poniedziałek, godz. 9.00 – 10.00
ul. 23 Lutego 20,
 budynek B, sala 403

Prodziekan

dr Agata Kulczyk, ad.
agata.kulczyk@uap.edu.pl
dyżur: wtorek, godz. 14.00 – 15.00
ul. 23 Lutego 20,
 budynek B, sala 202

asystentka:
Anna Gatniejewska
anna.gatniejewska@uap.edu.pl

Kierownik Katedry Grafiki
dr hab. Krzysztof Balcerowiak, prof. UAP

Kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej
dr hab. Wojciech Janicki, prof. UAP

Kierownik studiów doktoranckich
dr hab. Agnieszka Meller-Kawa, prof. UAP

Kierownik studiów niestacjonarnych – Katedra Komunikacji Wizualnej
dr Mateusz Kokot, ad.

Kierownik studiów niestacjonarnych – Katedra Grafiki
dr Tomasz Jurek, ad.

Kierownik studiów podyplomowych – Katedra Komunikacji Wizualnej
dr Marcin Markowski, ad.

Kierownik studiów podyplomowych – Katedra Grafiki
mgr Maciej Kozłowski, asyst.


Studia stacjonarne jednolite magisterskie
Kierunek: GRAFIKA


Katedry


Studia niestacjonarne dwustopniowe
Kierunek: GRAFIKA


Studia podyplomowe
Kierunek: GRAFIKACHARAKTERYSTYKA WYDZIAŁU

Nauczanie na kierunku grafika rozpoczęło się wraz z powstaniem Szkoły Zdobniczej w roku 1919. Wówczas to, obok wydziałów Malarstwa Dekoracyjnego, Rzeźby i Fotografii Artystycznej, powstał Wydział Grafiki. W roku 1938 szkoła otrzymała status uczelni wyższej. W okresie powojennym, już w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, grafika stała się częścią Wydziału Malarstwa, Grafiki, Rzeźby, jednego z dwóch wydziałów szkoły. Na zaproszenie ówczesnego Rektora, prof. Stanisława Teisseyre’a, wydział tworzyli młodzi wówczas twórcy: Tadeusz Jackowski, Lucjan Mianowski oraz Zbigniew Lutomski. Samodzielny Wydział Grafiki, początkowo z jedną katedrą, powstał w roku 2003, kiedy to Senat przemianowanej w międzyczasie Akademii Sztuk Pięknych powołał trzy niezależne jednostki, zamiast Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. W 2003 roku do Wydziału Grafiki dołączono Katedrę Komunikacji Wizualnej, funkcjonującą dotychczas na Wydziale Komunikacji Multimedialnej. W tej postaci Wydział działa do dzisiaj. Kształci studentów na kierunku grafika w dwóch zakresach: grafika artystyczna oraz grafika projektowa. Każda z Katedr realizuje osobne programy dydaktyczne, zakładające jednak wzajemne przenikanie się problemów artystycznych i projektowych.

Kandydaci na studia już w trakcie składania dokumentów deklarują zakres, na którym chcą podjąć edukację. Wydział prowadzi również studia niestacjonarne dwustopniowe oraz studia podyplomowe. Wszystkie pracownie artystyczne i projektowe są autonomiczne, mogą w nich studiować wszyscy studenci UAP. Studenci, biorą czynny udział w prezentacjach własnego dorobku i projektach artystycznych, zdobywają nagrody w licznych konkursach – tym samym aktywnie uczestniczą w budowaniu wysokiej pozycji poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego. Katedra Grafiki jest inicjatorem niezwykle prestiżowego Biennale Grafiki Studenckiej, którego pierwsza edycja odbyła się w 1999 roku.

Wydział jest uprawniony do nadawania stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wydział Grafiki Uniwersytetu Artystycznego kształci nie tylko przyszłych twórców posługujących się swobodnie artystycznymi środkami wyrazu, ale również przygotowuje studentów do podjęcia pracy w zawodzie projektanta grafika, rozumiejącego potrzeby współczesnego społeczeństwa informatycznego i potrafiącego odpowiadać na jego zapotrzebowanie. Rozwój technologii służących kształtowaniu komunikacji społecznej, poszukiwanie nowych form wizualnych służących obiegowi informacji i łatwiejszemu dostępowi do dóbr kultury powodują zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów. Stale modyfikowany program nauczania zapewnia powiązanie aktualnych oczekiwań zmieniającego się rynku z kwalifikacjami absolwentów.

  • Autor:
  • Opublikowano: 13.11.2016, 15:44
  • Ostatnia edycja: 22.11.2022, 13:44