Grudzień 2018


Dostawa oprogramowania i sprzętu komputerowego


Usługa wykonywania konserwacji urządzeń dźwigowych dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych


Subskrypcja roczna pakietu Office 365ProPlus


Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

 


Dostawa komputera przenośnego poleasingowego


Usługa ochrony (całodobowy monitoring budynków wraz z interwencjami) dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Przebudowa i remont niezbytkowego budynku kamienicy miejskiej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Listopad 2018


Dostawa serwera i dysków twardych


Dostawa akcesoriów komputerowych


Zakup 15 licencji pakietów programów graficznych Adobe Creative Cloud


Dostawa komputerów stacjonarnych i akcesoriów komputerowych


Październik 2018


Dostawa sprzętu komputerowego


Dostawa sprzętu komputerowego poleasingowego


Opracowania dokumentacji aplikacyjnej, w tym „Studium Wykonalności” wraz z załącznikami niespecjalistycznymi i wnioskiem o dofinansowanie projektu „Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”, Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” konkurs III kultura


Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych

 


Wrzesień 2018


Dostawa samochodu osobowo-towarowego z pakietem serwisowym


Dostawa serwera i dysków twardych


Przedłużenie rocznej subskrypcji pakietów Adobe CC


System rejestracji obrazu


Dostawa szaf metalowych wraz z montażem


Dostawa  samochodu osobowo-towarowego z pakietem serwisowym i ubezpieczeniowym


Przebudowa i remont niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Sierpień 2018


Dostawa sprzętu, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania


Dostawa samochodu osobowo-towarowego z pakietem serwisowym i ubezpieczeniowym


Zakup 270 godzin serwisu powdrożeniowego


Lipiec 2018


Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Przebudowa i remont niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu”


Zakup 270 godzin serwisu powdrożeniowego


Przebudowa i remont niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

 


Czerwiec 2018

Zakup 270 godzin serwisu powdrożeniowego


Maj 2018

Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych i chemicznych dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Wdrożenie, dzierżawa, serwis urządzeń wielofunkcyjnych z oprogramowaniem oraz świadczenie usługi wsparcia serwisowego na system YSoft SafeQ


Kwiecień 2018

Dostawa oprogramowania


Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych


Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Marzec 2018

Świadczenie usługi audytu wewnętrznego dla UAP


Sukcesywna dostawa chemii gospodarczej dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


 Świadczenie usługi audytu wewnętrznego dla UAP


Styczeń 2018


GRUDZIEŃ 2017


Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przeprowadzonym w trybie z wolnej ręki pod nazwą „Dostawa urządzeń komputerowych” UAP/WR/1/2017.

LISTOPAD 2017

PAŹDZIERNIK 2017
WRZESIEŃ 2017
SIERPIEŃ 2017

LIPIEC 2017

CZERWIEC 2017


28 października 2016