Październik 2019


Dostawa licencji oprogramowania

UAP/PN/17/2019


Dostawa licencji oprogramowania

UAP/PN/16/2019


Zaprojektowanie, produkcja, dostawa i montaż tymczasowej hali namiotowej, magazynowej

UAP/PN/15/2019

 

 

 

 


Dostawa oprogramowania dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
UAP/PN/14/2019


Dostawa sprzętu i urządzeń w ramach wyposażenia pracowni / laboratorium 

UAP/ZO/24/2019

 


Zaprojektowanie, produkcja, dostawa i montaż oraz obsługa eksploatacyjną windy osobowej  

UAP/PN/13/2019

 

 

 

 


Wrzesień 2019


Dostawa i montaż urządzenia CNC 5 osi wraz z wyposażeniem

UAP/PN/12/2019

 

 

 

 

 

 

 


Dostawa urządzeń do pracowni introligatorskiej 

UAP/ZO/19/2019


Dostawa elektronicznego systemu planowania i kontroli budżetu,  wydatków oraz realizacji zamówień 

UAP/PN/11/2019

 


Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i 2020

 


Sierpień 2019


Dostawa komputerów stacjonarnych oraz akcesoriów komputerowych


Dostawa komputerów przenośnych poleasingowych oraz oprogramowania

 


Zakup i dostawa komputerów dla potrzeb Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Zakup i dostawa komputerów oraz akcesoriów komputerowych dla potrzeb Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

 

 


 Dostawa urządzeń w ramach wyposażenia laboratorium murali i street artu oraz mapowania


 Dostawa urządzeń multimedialnych, głośników oraz dysków zewnętrznych


 Dostawa komputerów przenośnych poleasingowych

 


 Dostawa komputerów przenośnych wraz z akcesoriami


Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Przebudowa i remont niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu”


Lipiec 2019


Dostawa komputera przenośnego


Dostawa projektorów multimedialnych


Czerwiec 2019


Zakup i dostawa komputerów poleasingowych dla potrzeb Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Dostawa komputerów przenośnych poleasingowych


Dostawa projektorów multimedialnych


Rozbudowa serwerowni – wymiana UTM, modernizacja serwerów, wdrożenie i szkolenie


Zakup i dostawa komputerów nowych oraz poleasingowych wraz z akcesoriami komputerowymi i oprogramowaniem dla potrzeb Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Maj 2019


Rozbudowa serwerowni – wymiana UTM, modernizacja serwerów, wdrożenie i szkolenie


PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2019 r.


Dostawa sprzętu fotograficznego


Zakup i dostawa komputerów nowych oraz poleasingowych wraz z akcesoriami komputerowymi i oprogramowaniem dla potrzeb Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

 


Kwiecień 2019

 

 

 

 

Marzec 2019


Przegląd instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w budynkach Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Przegląd instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w budynkach Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych


Dostawa oprogramowania antywirusowego dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Luty 2019


Usługa serwisu zintegrowanego systemu informatycznego Symfonia ERP produkcji Sage Sp. z o. o. 


Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Styczeń 2019


Usługa serwisu zintegrowanego systemu informatycznego Symfonia ERP produkcji Sage Sp. z o. o. 


Usługa serwisu zintegrowanego systemu informatycznego Symfonia ERP produkcji Sage Sp. z o. o. 


Grudzień 2018


Dostawa oprogramowania i sprzętu komputerowego


Usługa wykonywania konserwacji urządzeń dźwigowych dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych


Subskrypcja roczna pakietu Office 365ProPlus


Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Dostawa komputera przenośnego poleasingowego


Usługa ochrony (całodobowy monitoring budynków wraz z interwencjami) dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Przebudowa i remont niezbytkowego budynku kamienicy miejskiej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

DOKUMENTACJA  POSTĘPOWANIA SKIEROWANA WYŁĄCZNIE DO WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WRAZ Z DOKUMENTACJĄ 14-05-2019

 

 

 

 


Listopad 2018


Dostawa serwera i dysków twardych


Dostawa akcesoriów komputerowych


Zakup 15 licencji pakietów programów graficznych Adobe Creative Cloud


Dostawa komputerów stacjonarnych i akcesoriów komputerowych


Październik 2018


Dostawa sprzętu komputerowego


Dostawa sprzętu komputerowego poleasingowego


Opracowania dokumentacji aplikacyjnej, w tym „Studium Wykonalności” wraz z załącznikami niespecjalistycznymi i wnioskiem o dofinansowanie projektu „Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”, Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” konkurs III kultura


Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych

 


Wrzesień 2018


Dostawa samochodu osobowo-towarowego z pakietem serwisowym


Dostawa serwera i dysków twardych


Przedłużenie rocznej subskrypcji pakietów Adobe CC


System rejestracji obrazu


Dostawa szaf metalowych wraz z montażem


Dostawa  samochodu osobowo-towarowego z pakietem serwisowym i ubezpieczeniowym


Przebudowa i remont niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Sierpień 2018


Dostawa sprzętu, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania


Dostawa samochodu osobowo-towarowego z pakietem serwisowym i ubezpieczeniowym


Zakup 270 godzin serwisu powdrożeniowego


Lipiec 2018


Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Przebudowa i remont niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu”


Zakup 270 godzin serwisu powdrożeniowego


Przebudowa i remont niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

 


Czerwiec 2018

Zakup 270 godzin serwisu powdrożeniowego


Maj 2018

Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych i chemicznych dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Wdrożenie, dzierżawa, serwis urządzeń wielofunkcyjnych z oprogramowaniem oraz świadczenie usługi wsparcia serwisowego na system YSoft SafeQ


Kwiecień 2018

Dostawa oprogramowania


Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych


Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Marzec 2018

Świadczenie usługi audytu wewnętrznego dla UAP


Sukcesywna dostawa chemii gospodarczej dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


 Świadczenie usługi audytu wewnętrznego dla UAP


Styczeń 2018


GRUDZIEŃ 2017


Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przeprowadzonym w trybie z wolnej ręki pod nazwą „Dostawa urządzeń komputerowych” UAP/WR/1/2017.

LISTOPAD 2017

PAŹDZIERNIK 2017
WRZESIEŃ 2017
SIERPIEŃ 2017

LIPIEC 2017

CZERWIEC 2017


28 października 2016