Przejdź do treści

PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE TEORETYCZNE

Historia sztuki
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_His_szt

Zagadnienia sztuki współczesnej
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_J_Zag_Szt_Wsp

Filozofia
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_Fil

Filozofia współczesna
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_Fil_Wsp

Język obcy
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_Jez_obc

Wychowanie fizyczne
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_Wych_Fiz

Główne problemy kultury
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_Gło_Pro_Kul

Psychofizjologia widzenia
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_Psy_wid

Prawo autorskie
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_Pra_Aut

Przedmioty fakultatywne
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_Prz_Fak

Wykłady monograficzne ze sztuki współczesnej
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_Wyk_Mon

 

PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE PRAKTYCZNE

Rysunek
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_J_Rys

Malarstwo
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_J_Mal

Rysunek anatomiczny
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_J_Rys_Ana

Wybrana pracownia artystyczna lub projektowa
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_J_Wyb_Pra

 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE TEORETYCZNE

Semiotyka
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_J_Sem

Historia designu
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_J_His_Des

Reklama i marketing
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_J_Rek_Mar

Teoria i praktyka obrazowania w grafice
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_J_Teo_Pra_Obr

Seminarium magisterskie
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_J_Sem_Mag

 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRAKTYCZNE

Projektowanie graficzne (pracownia kierunkowa)
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_J_Pra_Kie

Projektowanie graficzne (pracownia uzupełniająca I)
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_J_Pra_Uz1

Projektowanie graficzne (pracownia uzupełniająca II)
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_J_Pra_Uz2

Plener
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_J_Plener

Praktyki
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_J_Praktyki

Podstawy projektowania
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_J_Pod_Pro

Propedeutyka grafiki
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_J_Pro_Gra

Introligatorstwo
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_J_Int

Przygotowanie do druku
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_J_Prz_do_dru_Poli

Podstawy animacji
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_J_Pod_Ani

Warsztaty komputerowe
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_J_War_Kom

Fotografia
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_J_Fot

Pracownia dyplomująca
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_J_Pra_dyp

  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 12.01.2023, 18:17
  • Ostatnia edycja: 14.01.2023, 11:00