I ROK – STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Przedmioty ogólne:

  • Filozofia – dr Jan Wasiewicz, ad.
  • Główne problemy kultury – dr Jakub Żmidziński, ad.
  • Psychofizjologia widzenia dr hab. Robert Bartel, prof. UAP
  • Historia sztuki – dr Magdalena Maciudzińska-Kamczycka (semestr zimowy) / dr Filip Merski (semestr letni)
  • Język obcy –  mgr Anna Łosińska, st. wykł. (ang.) / mgr Leszek Ratajczak (ang.) / mgr Joanna Kalinowska-Kuchno, st. wykł. (ang.) / mgr Ewa Tomaszewska (ang.) / mgr Danuta Rydlewicz, st. wykł. (fr.) / mgr Paweł Wołowski (niem.)
  • Szkolenie biblioteczne – mgr Agnieszka Węcławska
  • Szkolenie BHP – Aleksandra Fórmanowicz, Gł. spec. ds. BHP, Inspektor ochrony ppoż.

Przedmioty artystyczne:

Przedmioty kierunkowe praktyczne:

Przedmioty kierunkowe teoretyczne:


II ROK – STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Przedmioty ogólne:

  • Historia sztuki – mgr Karolina Rosiejka (semestr zimowy) / dr Aleksandra Paradowska (semestr letni)
  • Język obcy – mgr Anna Łosińska, st. wykł. (ang.) / mgr Leszek Ratajczak (ang.) / mgr Joanna Kalinowska-Kuchno, st. wykł. (ang.) / mgr Ewa Tomaszewska (ang.) / mgr Danuta Rydlewicz, st. wykł. (fr.) / mgr Paweł Wołowski (niem.)
  • Wychowanie fizyczne – mgr Rafał Nuckowski

Przedmioty artystyczne:

Przedmioty kierunkowe praktyczne:

Przedmioty kierunkowe teoretyczne:


III ROK – STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Przedmioty ogólne:

Przedmioty artystyczne:

Przedmioty kierunkowe praktyczne:

Przedmioty kierunkowe teoretyczne:


I ROK – STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Przedmioty ogólne:

Przedmioty artystyczne:

Przedmioty kierunkowe praktyczne:

Przedmioty kierunkowe teoretyczne:


II ROK – STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Przedmioty ogólne:

Przedmioty kierunkowe praktyczne:

Przedmioty kierunkowe teoretyczne: