I ROK – STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Przedmioty ogólne:

FILOZOFIA – dr Jan Wasiewicz, ad.

GŁÓWNE PROBLEMY KULTURY – dr Jakub Żmidziński, ad.

PSYCHOFIZJOLOGIA WIDZENIA – dr hab. Robert Bartel, prof. UAP

HISTORIA SZTUKI – dr Magdalena Maciudzińska-Kamczycka (semestr zimowy) / dr Filip Merski (semestr letni)

JĘZYK OBCY – mgr Anna Łosińska, st. wykł. (ang.) / mgr Leszek Ratajczak (ang.) / mgr Joanna Kalinowska-Kuchno, st. wykł. (ang.) / mgr Ewa Tomaszewska (ang.) / mgr Danuta Rydlewicz, st. wykł. (fr.) / mgr Paweł Wołowski (niem.)

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE – mgr Agnieszka Węcławska

SZKOLENIE BHP – Aleksandra Fórmanowicz, Gł. spec. ds. BHP, Inspektor ochrony ppoż.

Przedmioty artystyczne:

RYSUNEK Z ELEMENTAMI ANATOMII – pracownie do wyboru

MALARSTWO lub RZEŹBA – pracownie do wyboru

Przedmioty kierunkowe praktyczne:

BIONIKA – prof. dr hab. Wojciech Hora

PODSTAWY TYPOGRAFII I KOMUNIKACJI WIZUALNEJ – prowadzący z Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej

PROJEKTOWANIE WSTĘPNE – mgr Bartłomiej Pawlak, asyst. / mgr Małgorzata Paruch-Piotrowska, asyst. / mgr Magdalena Jugo

RYSUNEK PROJEKTOWY Z ELEMENTAMI GEOMETRII – dr Miron Regulski, ad.

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA – mgr Agnieszka Sikorska-Długaj

SKETCHING – RYSUNEK PREZENTACYJNY –  mgr Paweł Grajkowski / mgr Mateusz Płóciennik

MODELARNIA – KONSULTACJE – mgr Zbigniew Weremczuk

Przedmioty kierunkowe teoretyczne:

ERGONOMIA – prof. dr hab. Lechosław Dworak

PODSTAWY MATERIAŁOZNAWSTWA – prof. dr hab. Marek Szostak


II ROK – STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Przedmioty ogólne:

HISTORIA SZTUKI – mgr Karolina Rosiejka (semestr zimowy) / dr Aleksandra Paradowska (semestr letni)

JĘZYK OBCY – mgr Anna Łosińska, st. wykł. (ang.) / mgr Leszek Ratajczak (ang.) / mgr Joanna Kalinowska-Kuchno, st. wykł. (ang.) / mgr Ewa Tomaszewska (ang.) / mgr Danuta Rydlewicz, st. wykł. (fr.) / mgr Paweł Wołowski (niem.)

WYCHOWANIE FIZYCZNE – mgr Rafał Nuckowski

Przedmioty artystyczne:

RYSUNEK – pracownie do wyboru

WYBRANA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA LUB PROJEKTOWA – pracownie do wyboru

Przedmioty kierunkowe praktyczne:

PROJEKTOWANIE – MODUŁ 1 – prowadzący z Katedry Designu

PROJEKTOWANIE – MODUŁ 2 – prowadzący z Katedry Designu

PROJEKTOWANIE – MODUŁ 3 – prowadzący z Katedry Designu

PROJEKTOWANIE – PROGRAM UZUPEŁNIAJĄCY – pracownie do wyboru

RYSUNEK PROJEKTOWY – dr inż. arch. Tomasz Piwiński

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA – KONSULTACJE – mgr Agnieszka Sikorska Długaj

SKETCHING – RYSUNEK PREZENTACYJNY – mgr Paweł Grajkowski / mgr Mateusz Płóciennik

MODELARNIA – KONSULTACJE – mgr Zbigniew Weremczuk

Przedmioty kierunkowe teoretyczne:

MATERIAŁY I TECHNOLOGIE – dr hab. Marzena Wolińska, prof. UAP – koordynator


III ROK – STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Przedmioty ogólne:

Historia sztuki – dr hab. Ewa Wójtowicz, prof. UAP

PRAWO AUTORSKIE – dr hab. Mateusz Bieczyński, ad.

Przedmioty artystyczne:

RYSUNEK – pracownie do wyboru

WYBRANA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA LUB PROJEKTOWA – pracownie do wyboru

Przedmioty kierunkowe praktyczne:

PROJEKTOWANIE – MODUŁ 4 prowadzący z Katedry Designu

LICENCJACKA PRACOWNIA DYPLOMOWA – prowadzący z Katedry Designu

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA – KONSULTACJE – mgr Agnieszka Sikorska-Długaj

PODSTAWY FOTOGRAFII STUDYJNEJ – KONSULTACJE – prowadzący z Katedry Fotografii

KONSULTACJE TECHNOLOGICZNE – kierownicy wszystkich zakładów i laboratoriów UAP

PLENER PROJEKTOWY –  dr Magdalena Grenda, ad. – koordynator

PRAKTYKA – dr Magdalena Grenda, ad. – koordynator

MODELARNIA – KONSULTACJE – mgr Zbigniew Weremczuk

Przedmioty kierunkowe teoretyczne:

TECHNOLOGIE PRZYSZŁOŚCI I PROJEKTOWANIE ODPOWIEDZIALNE – mgr inż. arch. Jan Ankiersztajn

WYBRANE ZAGADNIENIA PROBLEMATYKI PROJEKTOWANIA – prowadzący z Katedry Designu

HISTORIA WZORNICTWA – prof. dr hab. Władysław Wróblewski

ELEMENTY MARKETINGU – mgr Katarzyna Śmiałowicz

LICENCJACKIE SEMINARIUM DYPLOMOWE – prowadzący z Katedry Designu


I ROK – STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Przedmioty ogólne:

FILOZOFIA WSPÓŁCZESNA – dr hab. Roman Kubicki, prof. UAP

WYKŁADY MONOGRAFICZNE ZE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ – dr Justyna Ryczek, ad.

JĘZYK OBCY – mgr Anna Łosińska, st. wykł. (ang.) / mgr Leszek Ratajczak (ang.) / mgr Joanna Kalinowska-Kuchno, st. wykł. (ang.) / mgr Ewa Tomaszewska (ang.) / mgr Danuta Rydlewicz, st. wykł. (fr.) / mgr Paweł Wołowski (niem.)

PRAWO AUTORSKIE – dr hab. Mateusz Bieczyński, ad.

Przedmioty artystyczne:

RYSUNEK – pracownie do wyboru

WYBRANA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA LUB PROJEKTOWA – pracownie do wyboru

Przedmioty kierunkowe praktyczne:

PROJEKTOWANIE – TEMAT BADAWCZY – prowadzący z Katedry Designu

PROJEKTOWANIE – PROGRAM WSPOMAGAJĄCY – pracownie do wyboru

LABORATORIUM PRZEKAZU PROJEKTOWEGO – dr Magdalena Grenda, ad.

LABORATORIUM DZIAŁAŃ MATERIAŁOWYCH – dr Karolina Tylka-Tomczyk, ad.

SKETCHING – RYSUNEK PREZENTACYJNY – mgr Paweł Grajkowski / mgr Mateusz Płóciennik

RYSUNEK PROJEKTOWY – dr inż. arch. Tomasz Piwiński

Przedmioty kierunkowe teoretyczne:

WYBRANE ZAGADNIENIA MARKETINGU – mgr Katarzyna Śmiałowicz

WYBRANE ZAGADNIENIA PROBLEMATYKI PROJEKTOWANIA – prof. dr hab. Tomasz Matuszewski


II ROK – STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Przedmioty ogólne:

WYKŁADY MONOGRAFICZNE ZE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ – prof. dr hab. Marta Smolińska

WYKŁADY OGÓLNOUCZELNIANE FAKULTATYWNE – wybrani prowadzący

Przedmioty kierunkowe praktyczne:

MAGISTERSKA PRACOWNIA DYPLOMOWA – prowadzący z Katedry Designu

PROJEKTOWANIE – PROGRAM WSPOMAGAJĄCY – pracownie do wyboru

PLENER PROJEKTOWY – dr Magdalena Grenda, ad. – koordynator

Przedmioty kierunkowe teoretyczne:

MAGISTERSKIE SEMINARIUM DYPLOMOWE – prowadzący z Katedry Designu