Przejdź do treści

PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE TEORETYCZNE

Język obcy
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_NST_2st_Jez_obc.docx

Semiotyka
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_NST_2st_Sem.docx

PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE PRAKTYCZNE

Rysunek i Malarstwo
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_NST_2st_Rys_Mal.docx

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE TEORETYCZNE

Marketing i reklama
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_NST_2st_Mar_rek.docx

Psychologia i socjologia reklamy
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_NST_2st_Psy_soc_rek.docx

Wybrane zagadnienia teorii kultury
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_NST_2st_Wyb_Zag_TeoKult.docx

Historia mediów
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_NST_2st_His_med.docx

Seminarium magisterskie
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_NST_2st_Sem_Mag.docx

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRAKTYCZNE

Projektowanie grafiki edytorskiej
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_NST_2st_Pro_Gra_Edy.docx

Projektowanie ilustracji
KARTA PRACOWNI_NST_GP_KartaPrac_Projektowanie ilustracji MGR

Projektowanie wydawnictw
KARTA PRACOWNI_NST_GP_KartaPrac_Projektowanie wydawnictw MGR

Projektowanie znaku i typografii
KARTA PRACOWNI_NST_GP_KartaPrac_Projektowanie znaku i typografii MGR

Projektowanie grafiki identyfikacyjnej
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_NST_2st_Pro_Gra_Iden.docx

Projektowanie plakatu
KARTA PRACOWNI_NST_GP_KartaPrac_Projektowanie plakatu MGR

Projektowanie komunikatu wizualnego
KARTA PRACOWNI_NST_GP_KartaPrac_Projektowanie komunikatu graficznego MGR

Projektowanie identyfikacji wizualnej
KARTA PRACOWNI_NST_GP_KartaPrac_Projektowanie identyfikacji wizualnej MGR

Pracownia dyplomująca
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_NST_2st_Pra_dyp.docx

Projektowanie grafiki multimedialnej
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_NST_2st_Pro_Gra_Mult.docx

Projektowanie animacji graficznej
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_NST_2st_Pro_Ani_Gra.docx

Plener
KARTA PRZEDMIOTU_G_GP_NST_2st_Plen.docx

  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 16.01.2023, 17:17
  • Ostatnia edycja: 16.01.2023, 22:36