Przejdź do treści

PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE TEORETYCZNE

Filozofia
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_NST_2ST_Fil

PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE PRAKTYCZNE

Rysunek
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_NST_2ST_Rys

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE TEORETYCZNE

Teoria i praktyka obrazowania w grafice
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_NST_2ST_Teo_pra_obr_gra

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRAKTYCZNE

Grafika artystyczna pracownia kierunkowa
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_NST_2ST_Pra_Kie

Grafika artystyczna pracownia uzupełniająca I
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_NST_2ST_Pra_Uz1

Grafika artystyczna pracownia uzupełniająca II
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_NST_2ST_Pra_Uz2

Plener
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_NST_2st_Plen

Rysunek graficzny
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_NST_2ST_Rys_gra

Warsztat multimedialny
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_NST_2ST_War_mul

Komiks i powieść graficzna
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_NST_2ST_Kom_pow_gra

Grafika przestrzenna i intermedialna

Pracownia dyplomująca
KARTA PRZEDMIOTU_G_GA_NST_2ST_Pra_Dyp

  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 17.01.2023, 13:50
  • Ostatnia edycja: 17.01.2023, 16:14