Kierownik Katedry:

dr hab. inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak, prof. UAP


STRONA WWW

architektura.uap.edu.pl


Pracownia Projektowania Architektonicznego I – budynek F, s. 14, 15
mgr inż. arch. Hugon Kowalski, p.o. Kierownika
mgr inż. arch. Andrzej Kurzawski, st. wykładowca

Pracownia Projektowania Architektonicznego II
dr hab. inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak, prof. UAP
mgr inż. arch. Piotr Kamiński, asyst.

Pracownia Projektowania Architektonicznego III
dr hab. inż. arch. Stanisław Sipiński, prof. UAP
mgr inż. arch. Stanisław Łakiński asyst.

Pracownia Projektowania Architektonicznego IV
dr inż. arch. Tomasz Piwiński, ad., p.o. Kierownika
dr hab. inż. arch. Waldemar Wawrzyniak, prof. UAP

Pracownia Projektowania Architektonicznego V
dr inż. arch. Natalia Regimowicz, p.o. Kierownika

Pracownia Projektowania Architektonicznego i Urbanistycznego I
dr inż. arch. Michał Ankiersztajn, ad.

Pracownia Projektowania Urbanistycznego i Planowania Przestrzennego
dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja, prof. UAP
mgr inż. arch. Magdalena Wilczyńska, asyst.

Pracownia Elementów Projektowania Architektonicznego
prof. dr hab. Katarzyna Jeziorkowska

Pracownia Ceramiki w Architekturze – budynek F, s. 14, 15, 16, 18
prof. dr hab. Ewa Twarowska-Sioda
dr Piotr Mastalerz, ad.

Pracownia Detalu w Architekturze
dr Miron Regulski, ad., p.o. Kierownika