Kierownik Katedry:

dr hab. Agnieszka Meller-Kawa, prof. UAP


STRONA WWW

architektura.uap.edu.pl


Pracownia Projektowania Architektonicznego I / G, s. 108, 109
mgr inż. arch. Hugon Kowalski, asyst., p.o. kierownik

Pracownia Projektowania Architektonicznego II / G, s. 110
mgr inż. arch. Piotr Kamiński, asyst., p.o. kierownik

Pracownia Projektowania Architektonicznego III / G, s. 105
dr hab. inż. arch. Stanisław Sipiński, prof. UAP

Pracownia Projektowania Architektonicznego V / G, s. 102
dr inż. arch. Natalia Regimowicz, p.o. kierownika 

Pracownia Projektowania Architektonicznego i Urbanistycznego I / G, s. 105
dr inż. arch. Michał Ankiersztajn, ad.

Pracownia Projektowania Urbanistycznego i Planowania Przestrzennego / G. s. 107
dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja, prof. UAP

Pracownia Architektury Zrównoważonej / G, s. 102
dr inż. arch. Tomasz Piwiński, ad.

Pracownia Elementów Projektowania Architektonicznego / G, s. 108, 109
prof. dr hab. Katarzyna Jeziorkowska

Pracownia Ceramiki w Architekturze / A, s. 09
prof. dr hab. Ewa Twarowska-Sioda
dr Piotr Mastalerz, ad.

Pracownia Detalu w Architekturze / G, s. 104
dr Miron Regulski, ad.

Pracownia Projektowania Wnętrz i Przestrzeni Wystawienniczych / B, s. 211/212
dr hab. Agnieszka Meller-Kawa, prof. UAP

.

Asystenci w katedrze:
mgr inż. arch. Magdalena Wilczyńska, asyst.

Modelarnia / B, s. 102
dr Łukasz Gruszczyński, ad., kierownik

Laboratorium Technik Komputerowych w Projektowaniu / B, s. 211/212
dr hab. Agnieszka Meller-Kawa, prof. UAP
mgr Agnieszka Sikorska-Długaj, wykł.
mgr Katarzyna Karpierz, wykł.

Biblioteka Materiałowa / E, s. 33
dr inż. arch. Tomasz Piwiński, ad.

Konsultanci, Profesorowie-Emeryci:
prof. dr hab. Tomasz Matuszewski
mgr inż. arch. A. Kurzawski, st. wykł.
prof. dr hab. Andrzej Wielgosz
dr hab. inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak
dr hab. Jacek Mikołajczak (od II semestru r.a. 2021/2022)

Dziekanat:
Małgorzata Stempniewicz
Pl. Wielkopolski 9, IV piętro
tel. 61 853 00 18 wew. 120

dok. studiów 2021-22

KARTY PRZEDMIOTU i PROGRAMY PRACOWNI – rok akademicki 2021-22