Przejdź do treści

dr hab. inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak, prof. UAP

Pracownia Projektowania Architektonicznego II

Kontakt:

eugeniusz.skrzypczak@uap.edu.pl

Biogram:

Architekt, absolwent Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego na Wydziale Budownictwa Politechniki Poznańskiej – 1979.

Uczeń i współpracownik prof. arch. Jerzego Buszkiewicza między innymi przy projekcie i realizacji miasteczka Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie oraz projektach Północnego Pasma  rozwoju m. Poznania, Wolnych Torów i Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu. 

W latach 1993-2017 główny projektant w Przedsiębiorstwie ARI sp. z o.o. między innymi takich obiektów jak: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu, budynek biurowy firmy Solar w Poznaniu, budynek Sądu i Prokuratury Rejonowej w Szamotułach, Zintegrowany Dworzec Autobusowy MPK na osiedlu Jana III Sobieskiego w Poznaniu, Oddział Zakaźny Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu, zespół mieszkaniowy przy ul. Szymanowskiego w Poznaniu, zespół mieszkaniowy przy ul. Inflanckiej w Poznaniu, Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

W przeszłości członek Miejskiej Komisji  Urbanistyczno – Architektonicznej w Poznaniu, zespołu Planu Ogólnego m. Poznania z 1994 r. oraz Studium Zagospodarowania i Kierunków Rozwoju m. Poznania z 1999 r.

Prezes Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich w kadencji 2009-2012.

Doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej (2004).
Habilitacja na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (2014).


Działalność projektowa: Architekt Eugeniusz Skrzypczak AESK

Działalność dydaktyczna: Wydział Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, profesor UAP, wieloletni kierownik Katedry Architektury Urbanistyki.

Z wielu zjawisk fascynujących w architekturze bez wątpienia mogę wskazać Petera Zumthora, jego architekturę i jego Myślenie architekturą

ROZWIN

NAJWAŻNIEJSZE  REALIZACJE,  NAGRODY I  WYRÓŻNIENIA:

1. Zagospodarowanie przestrzenne fragmentu centrum miasta – terenów Wolnych Torów w Poznaniu 1997 r.

arch. arch. Jerzy Buszkiewicz, Eugeniusz Skrzypczak z zespołem

 I nagroda w konkursie architektonicznym SARP, publikacja w AiB, luty 1997 

2. Pawilon wystawowy nr 11( Iglica ) – MTP- rewaloryzacja. 1997,
arch. arch. Jerzy Buszkiewicz, Eugeniusz Skrzypczak, publikacja: A-m nr 1/98
3. Kościół i plebania Parafii Rzymsko-Katolickiej  p.w. św. Stanisława
, Biskupa i Męczennika  na Osiedlu Bolesława Śmiałego w Poznaniu,
Projekt i realizacja od 1995 r. arch. Eugeniusz Skrzypczak, Tomasz Jarysz.,
publikacja: Kościoły Poznania, 2010,

4. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego Centrum Przetwory w Dębnie, konkurs SARP nr 887/99,
arch., Eugeniusz Skrzypczak, współpraca Łukasz Rawecki, 1999 r.
I nagroda

5. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego przy ul. Wilczak w Poznaniu, 2002 r.
arch. arch. Eugeniusz Skrzypczak, Filip Buszkiewicz, Krzysztof Sikorski.

wyróżnienie w konkursie ,, Złoty ołówek” organizowanym przez Radio Merkury i Głos Wielkopolski na najpiękniejszy budynek Wielkopolski, 2003 r.

wyróżnienie w konkursie SARP i Polskiego Stowarzyszenia Gipsu,
publikacja: Atlas architektury Poznania
, 2008.

6. Budynek biurowy Solar Company Ltd. przy ul . Torowej w Poznaniu, 2004 r.
arch. arch. Eugeniusz Skrzypczak, Filip Buszkiewicz, Krzysztof Sikorski. Wnętrza, meble – arch. Jolanta Skrzypczak

pierwsza nagroda w konkursie Złoty ołówek organizowany przez Radio Merkury i Głos Wielkopolski na najpiękniejszy budynek Wielkopolski, 2005 r.

– nominacja do nagrody roku SARP 2005, publikacje:  Od zamku do Browaru.
O architekturze Poznania ostatnich stu lat
, 2005,  A – m nr 01/2006, Atlas architektury Poznania, 2008, 

7. Budynek Sądu i Prokuratury Rejonowej w Szamotułach, 2003 r.
arch. arch. Eugeniusz Skrzypczak, Filip Buszkiewicz, Krzysztof Sikorski.

I nagroda w konkursie architektonicznym i realizacja, publikacja: w A –m, 02/2009

– III nagroda dla wykonawcy w konkursie Budowa Roku 2007.

8. Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 7 w zespole zabudowy
przy ul. Szymanowskiego w Poznaniu, 2005 r.
arch. arch. Eugeniusz Skrzypczak, Filip Buszkiewicz, Krzysztof Sikorski,

– Budowa Roku dla UWI Inwestycje S.A. – nagroda Ministra Budownictwa, GUNB i PZITB za 2006 r.

9. Oddział Zakaźny ZOZ Poznań- Nowe Miasto przy ul Szwajcarskiej w Poznaniu, 2006 r.

arch. arch. Eugeniusz Skrzypczak, Krzysztof Sikorski, Monika Wróblewska,
Katarzyna Janiak,

I nagroda w konkursie architektonicznym i realizacja, publikacja: w A- m nr 11/2009,

nominacja do nagrody roku SARP 2009 r.

10. Zintegrowany Dworzec Autobusowy MPK na osiedlu Jana III Sobieskiego w Poznaniu, 2009 r.
arch. arch. Eugeniusz Skrzypczak, Krzysztof Sikorski, Monika Wróblewska.
publikacja: w A-m nr 03/2008,

11. Rozbudowa 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 2009 r.
arch. arch. Eugeniusz Skrzypczak, Krzysztof Sikorski, Maciej Armanowski,
Monika Wróblewska,

– I nagroda w konkursie architektonicznym.

12. Rozbudowa Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, 2010 r.
arch. arch. Eugeniusz Skrzypczak, Krzysztof Sikorski, Tomasz Kusznierów,
Maciej Armanowski, Małgorzata Skrzypczak,

– II nagroda w konkursie architektonicznym.

13. Zespół zabudowy mieszkaniowej przy ul, Inflanckiej w Poznaniu, 2010-2012 r.
arch. arch. Eugeniusz Skrzypczak,  Krzysztof Sikorski, Monika Wróblewska,
Tomasz Kusznierów. Jacek Gilewicz

– I nagroda w konkursie Baumit  Fasada Roku 2013 w Polsce, nominacja do nagrody europejskiej edycji konkursu Baumit Fasada roku 2013 w kategorii budynek wielorodzinny. Publikacja w czasopiśmie Świat architektury nr 12(52)/2014

14. Rozbudowa Urzędu Miasta w Kołobrzegu, 2012 r.
arch. arch. Eugeniusz Skrzypczak, Krzysztof Sikorski , Tomasz Kusznierów,
Małgorzata Skrzypczak,

– II nagroda w  konkursie architektonicznym.


15. Budynek ratusza Miasta i Gminy Konstancin- Jeziorna, woj. Mazowieckie
2013 rok,
arch. arch. Eugeniusz Skrzypczak, Tomasz Kusznierów, Małgorzata Skrzypczak,
– wyróżnienie równorzędne, publikacja w ARCH nr 4/18,


16. Sąd Apelacyjny przy ul .S. Hejmowskiego w Poznaniu,
2013 r.
arch. arch. Eugeniusz Skrzypczak, Małgorzata Skrzypczak, współpraca Jacek Gilewicz, Krzysztof Sikorski, Katarzyna Renz
– I nagroda w konkursie architektonicznym,

Projekt wykonawczy – obiekt w realizacji

17. Projekt i realizacja zagospodarowania płyty Rynku i fontanny w Gnieźnie, 1997/2014 r.

arch. arch. Eugeniusz Skrzypczak, Małgorzata Kasprzyk,

18. Opracowanie  projektu urbanistycznego zagospodarowanie terenu Wolnych Torów w Poznaniu 2015 r.

arch. arch. Eugeniusz Skrzypczak, Filip Buszkiewicz, Monika Więcek     -wyróżnienie w konkursie architektonicznym, publikacja w ARCH nr  01/2016

  • Autor: Agnieszka Meller-Kawa
  • Opublikowano: 20.09.2021, 19:37
  • Ostatnia edycja: 06.04.2023, 16:44