Przejdź do treści

mgr inż. arch. Magdalena Wilczyńska, asyst

Asystentka w Katedrze Architektury i Urbanistyki Wydziału Architektury i Wzornictwa UAP

Kontakt:
magdalena.wilczynska@uap.edu.pl

Wybrane działania:
PARK MIEJSKI W GOŚCINIE. Założenie krajobrazowe powstałe w 2019 roku w ramach realizacji projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”. Sfinansowane ze środków UE i Urzędu Miejskiego w Gościnie.

Projekt parku w dolinie rzeki Gościnki wykorzystuje jej walory przyrodniczo-krajobrazowe i przede wszystkim podnosi jakość przestrzeni. Teren ze względu na swą dużą różnorodność ukształtowania oraz bogactwo flory i fauny został podzielony na kilka stref zróżnicowanych pod względem funkcji oraz dostępności – rozpoczynając od rekreacji ruchowej, poprzez amfiteatr i punkt widokowy, aż do edukacyjnej kładki nad terenami podmokłymi. Zaplanowane ścieżki rowerowe zostały włączone w istniejący system dróg i szlaków turystycznych o zasięgu ponadlokalnym

  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 01.10.2022, 13:21
  • Ostatnia edycja: 01.10.2022, 13:26