Przejdź do treści

Zajęcia w pracowni są ogniwem kształcenia, które poszerza wiedzę na temat uwarunkowań  procesu tworzenia architektury osadzonej w szeroko rozumianym pejzażu kulturowym. Dziedzictwo, formalne i psychologiczne, techniczne i prawne uwarunkowania włączone są w proces analizy, syntezy wniosków i stawiania tez. Jego efektem ma być indywidualna kreacja studenta, nie ograniczona ale uwarunkowana, wielowarstwowa, wyzwolona z zawidzeń, własna. Proces kształcenia skupia się na nauce projektowania obiektów użyteczności publicznej, ze szczególnym ukierunkowaniem na obiekty o funkcjach rekreacyjno-sportowych, osadzone w przestrzeniach publicznych, często w terenach otwartych, w relacji z zielenią publiczną.

Zajęcia mają formułę wykładów, prezentacji i autopsji lokalizacji przechodząc w konsekwencji w ćwiczenia i indywidualne konsultacje, prowadzące do autorskiej koncepcji rozwiązania zadania projektowego i prezentacji przez studenta kreatywnych rozwiązań.

W Pracowni Projektowania Architektonicznego II prowadzone są następujące zajęcia:

  1. Projektowanie obiektów rekreacyjnych

– zajęcia trwają jeden semestr – szósty- na trzecim roku studiów I stopnia;

  1. Projektowanie obiektów użyteczności publicznej

– zajęcia trwają jeden semestr – siódmy- na czwartym roku studiów I stopnia;

  1. Projektowania urbanistyczne

– zajęcia trwają jeden semestr – siódmy- na czwartym roku studiów I stopnia.

  1. Projektowanie architektoniczne

– zajęcia trwają dwa semestry– pierwszy i drugi na pierwszym  roku studiów II stopnia

  1. Projektowanie urbanistyczne

– zajęcia trwają dwa semestry– pierwszy i drugi na pierwszym  roku studiów II stopnia

  1. Projektowanie zintegrowane

– zajęcia trwają jeden semestr – trzeci na drugim roku studiów II stopnia.

7. Na obydwu stopniach prowadzone są seminaria i dyplomy.

  • Autor: Agnieszka Meller-Kawa
  • Opublikowano: 20.09.2021, 19:18
  • Ostatnia edycja: 20.09.2021, 19:57