Przejdź do treści

prowadzący
dr inż. arch. Tomasz Piwiński ad.

lokalizacja
sala 33, budynek E, ul. Wolnica 9, Poznań

Konstruowanie i użytkowanie budynków, wiąże się ze znaczącym zapotrzebowaniem na energię i surowce. Jakość struktur zurbanizowanych oraz architektury ma istotny wpływ na obserwowane zmiany klimatu i pogorszenie stanu środowiska. Architekci mogą w istotny sposób ograniczyć negatywny wpływ działalności człowieka. Studenci, przyszli architekci, muszą posiadać odpowiednią wiedzę, która pozwoli im projektować i realizować obiekty odpowiedzialne środowiskowo, społecznie oraz samowystarczalne energetycznie. 

Pracowania oferuje możliwość poznawania i rozwijania wiedzy w zakresie projektowania zrównoważonego, budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię. Ćwiczenia poprzedzone są serią wykładów, wprowadzających w zasady konstruowania budynków niskoenergetycznych. Omawiane są wiodące tendencje, materiały, technologie oraz przykładowe realizacje. Prezentowane są systemy certyfikacji. Celem wykładów jest ułatwienie przygotowania zadań oraz wskazanie źródeł wiedzy.

Studenci realizują projekty w różnych skalach adekwatnie do programu studiów. W zakresie projektowania architektonicznego, zadania obejmują projekty domów jednorodzinnych i niewielkich obiektów użyteczności publicznej. Zastosowane rozwiązania lokalizacji, formy, dobór materiałów i wyposażenia technologicznego, służyć mają ograniczeniu zużycia energii oraz umożliwić jej produkcję ze źródeł odnawialnych. Podstawową częścią zadania jest odpowiedź na bieżące problemy społeczne i potrzeby użytkowników. Równie istotne jest wpisanie obiektu w kontekst historyczny, kulturowy, architektoniczno – urbanistyczny. Kluczową częścią ćwiczenia jest przygotowanie projektu budynku o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię. 

W projektach urbanistycznych, studenci starają się rozwiązywać problemy związane z komunikacją, ochroną środowiska, gospodarowaniem wodą opadową, ograniczeniem efektu miejskiej wyspy ciepła. Wielofunkcyjne projekty, muszą zapewniać możliwość bezpiecznego i komfortowego zamieszkiwania, pracy i odpoczynku dla różnych grup społecznych i wiekowych. W pracowni realizowane są także ogólnopolskie i międzynarodowe konkursy studenckie, wrażliwe na problematykę społeczną, aspekty energetyki odnawialnej i środowiska. Przygotowywane są także projekty dyplomowe inżynierskie i magisterskie. W galerii prezentowane są wybrane projekty studenckie, dobrze opisujące specyfikę działań pracowni.

  • Autor: Agata Tratwal
  • Opublikowano: 13.08.2021, 09:35
  • Ostatnia edycja: 13.08.2021, 12:22