Przejdź do treści

dr inż. arch Tomasz Piwiński ad.

Kontakt:
tomasz.piwinski@uap.edu.pl

Linki:
Pracowania Architektury Zrównoważonej
Biblioteka Materiałowa
https://eqstudio.pl

Biogram:
Absolwent Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, ukończył studia na kierunkach Architektura Wnętrz i Wzornictwo oraz Architektura i Urbanistyka. Jego praca dyplomowa otrzymała Grand Prix Konkursu im. Marii Dokowicz na Najlepszy Dyplom wykonany na UAP w roku 2008. W trakcie studiów odbył roczne stypendium na Politecnico di Milano. Doświadczenie zdobywał w trakcie studiów oraz bezpośrednio po nich obywając szereg praktyk w biurach krajowych i międzynarodowych. Od 2009 jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Prowadzi zajęcia na Wydziale Architektury i Wzornictwa oraz Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii. W latach 2011 – 2019 asystent w Pracowni Projektowania Urbanistycznego i Planowania Przestrzennego. 

W 2015 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych na podstawie rozprawy pt. „Kształtowanie zabudowy mieszkaniowej w celu optymalizacji pozyskiwania energii słonecznej”. W pracy doktorskiej opisał badania własne, dotyczące morfologii miast w kontekście maksymalizacji potencjału pozyskiwania energii słonecznej. Zajmuje się badaniami nad relacją między strukturą urbanistyczną a efektywnością pozyskiwania energii odnawialnej. 

W konsekwencji wieloletnich przygotowań w 2018 r. utworzył Bibliotekę materiałową, której celem jest poszerzanie wiedzy studentów na temat właściwości materiałów i możliwości ich zastosowania. Od 2019 r. kieruje stworzoną przez siebie Pracownią Architektury Zrównoważonej, specjalizującej się w projektowaniu budynków energooszczędnych. 

Równocześnie z pracą dydaktyczną i naukową od zakończenia studiów prowadzi działalność projektową. Jest założycielem i głównym projektantem w EQ_studio. Dotychczasowe realizacje obejmują przede wszystkim domy jednorodzinne, wnętrza mieszkalne, wystawy stałe, kawiarnie i restauracje. 

Pracownie:
Pracowania Architektury Zrównoważonej
Biblioteka Materiałowa

Prowadzone przedmioty:
Pracowania Architektury Zrównoważonej 

 • projektowanie urbanistyczne
 • projektowanie architektoniczne
 • seminarium dyplomowe
 • dyplomy inżynierskie
 • dyplomy magisterskie

Zasady projektowania zrównoważonego; Architektura, 2 rok / II st.

Architektura zrównoważona i energooszczędna; Architektura, 2 rok / II st.

Nowoczesne technologie i konstrukcje w obiektach budowlanych; Architektura, 1 rok / II st. 

Projektowanie Architektonicznie; studenci Wydziału WAWiS 2 rok / I st. 

Pełnione obowiązki:

 • Członek Rady Naukowej Wydziału Architektury i Wzornictwa
 • P.O. Kierownika Pracowni Architektury Zrównoważonej
 • Koordynator ds. ewaluacji kierunku Architektura na Wydziale Architektury i Wzornictwa
 • Koordynator Study in English – kierunki projektowe

Pola zainteresowań i badań:

 • efektywność energetyczna struktur zurbanizowanych
 • optymalizacja konwersji energii słonecznej
 • architektura zrównoważona
 • energetyka odnawialna
 • rewitalizacja obiektów zabytkowych
 • materiałoznawstwo

Wybrane realizacje:
Projekt i realizacja wnętrz wystaw stałych wraz z projektem mebli i wyposażenia pt. „Dzieje ochrony roślin, nawożenia i melioracji na ziemiach polskich” w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie 2017 

Interaktywna, multimedialna ekspozycja zbiorów w trudnej, wielopoziomowej przestrzeni pawilonów. Głównym punktem wystawy jest mebel-obiekt dostosowujący się do kolejnych poziomów, który organizuje komunikację i uwzględnia bezpieczeństwo zwiedzających zważywszy na charakter eksponatów. Ekspozycja charakteryzuje się syntetycznymi formami, ograniczoną kolorystyką i paletą materiałową.

Link do strony autora:
https://eqstudio.pl/projekty/wnetrza/nawozenie-melioracja

Projekt i realizacja wnętrz wystaw stałych wraz z projektem mebli i wyposażenia pt. „Przetwórstwo i przemysł rolno-spożywczy” w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Wystawa obejmuje cztery ekspozycje tematyczne: Piekarnictwo, Cukrownictwo, Olejarstwo i Mleczarstwo 2018 

Syntetyczne, współczesne, minimalistyczne lecz odczuwalne odwzorowanie charakteru wnętrz historycznych (użycie adekwatnych materiałów – drewna, stali, ceramiki – i detali). Przestrzeń 2 pawilonów podzielono serią ścianek. Zaprojektowano zestaw modułowych mebli – ich forma i sposób wykonania pozwalają na zmiany aranżacji wystawy.

Link do strony autora:
https://eqstudio.pl/projekty/wnetrza/szreniawa-przemysl
https://muzeum-szreniawa.pl/wystawy/wystawy-stale/

 • Autor: Agata Tratwal
 • Opublikowano: 13.08.2021, 09:26
 • Ostatnia edycja: 01.10.2022, 20:53