Przejdź do treści

prowadzący
dr inż. arch. Tomasz Piwiński ad.

lokalizacja
sala 33, budynek E, ul. Wolnica 9, Poznań

Biblioteka powstała w wyniku długotrwałego kolekcjonowania próbek materiałów i technologii.

Zbiory, wyeksponowano i udostępniono dla studentów Uniwersytetu Artystycznego w dedykowanej sali.

Celem ekspozycji jest poszerzanie wiedzy studentów na temat właściwości materiałów oraz możliwości ich aplikacji. Wiedza ta jest kluczowa w podejmowaniu decyzji we wszystkich specjalnościach projektowych. Odpowiednie zastosowanie materiałów, wpływa na funkcjonalność obiektów wzornictwa przemysłowego, mebli, wnętrz, wystaw i budynków. Decyduje o ich bezpieczeństwie, trwałości, atrakcyjności wizualnej. Zebrane próbki, pozwalają także na poznawanie materiałów odpowiedzialnych środowiskowo. Produktów o małej wartości energii wbudowanej, wytworzonych z surowców odnawialnych, bądź w procesie recyklingu, neutralnych dla środowiska i odbiorców. W ten sposób popularyzowana jest wśród studentów wiedza, niezbędna do świadomego projektowania z użyciem materiałów i technologii, których produkcja nie pogłębia degradacji środowiska. 

Zakres merytoryczny biblioteki jest bardzo szeroki. Zasoby odpowiadają tematyce ćwiczeń na wszystkich kierunkach projektowych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Prezentowane są materiały z zakresu wzornictwa przemysłowego, projektowania mebli, architektury wnętrz, wystawiennictwa i architektury. Zasoby biblioteki są stale aktualizowane. Pozyskiwane są wszystkie istotne, dostępne na rynku nowości produktowe. Specjalnością kolekcji są materiały, które w procesie produkcji, użytkowania i odzysku, można zakwalifikować jako odpowiedzialne środowiskowo.

Największą część zasobów stanowią materiały wykorzystywane w architekturze. Studenci mają możliwość poznania materiałów murowych, konstrukcji stropów i dachów w różnych wykorzystywanych współcześnie technologiach. Dostępne są także liczne przykłady materiałów izolacyjnych, elewacyjnych i wykończeniowych. Popularyzowane są technologie prefabrykacji.  Prezentowane są także instalacje pozwalające na ograniczenie zużycia energii oraz jej produkcję ze źródeł odnawialnych. 

Studenci mogą poznawać zebrane materiały w trakcie dedykowanych zajęć prowadzonych przez dr inż. arch. Tomasza Piwińskiego. Wykłady na które składa się prezentacja danych, grafik, zdjęć, i filmów uzupełniane są analizą próbek. Prezentowana galeria zdjęć, przedstawia wybrane grupy produktów i stanowi fragment całej kolekcji.


  • Autor: Agata Tratwal
  • Opublikowano: 13.08.2021, 09:57
  • Ostatnia edycja: 13.08.2021, 12:23