Przejdź do treści

prof. dr hab. Katarzyna Jeziorkowska

Prowadzona Pracownia:
Pracownia Elementów Projektowania Architektonicznego / G, s. 108, 109

Kontakt:
katarzyna.jeziorkowska@uap.edu.pl

Wybrane osiągnięcia:
ADOOS, projekt logo dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym IGNIS w Różewie. Znak towarowy zastrzeżony przez Urząd Patentowy RP.

Znak graficzny zawierający w swojej konstrukcji elementy symboliczne związane z charakterem domu opieki. Znak dwubarwny o konstrukcji zwartej, zawartej w kwadracie z napisem ADOOS umieszczonym w polu wewnętrznym, prostokątnym, zlokalizowanym horyzontalnie. Projekt został poprzedzony badaniem m.in. w zakresie oddziaływania wizualnego (psychofizjologia widzenia), z zakresu semiotyki, w oparciu o badania synekdochy. Logotyp w wersjach w skali marko i mikro. Budowa umożliwia wykorzystanie w transformacjach 3D, aplikacjach internetowych, akcydensach, serii zaprojektowanych elementów informacyjnych.

  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 01.10.2022, 12:27
  • Ostatnia edycja: 01.10.2022, 12:37