Przejdź do treści

Na kierunku Scenografia studenci mają możliwość indywidualnego wyboru pracowni kierunkowych i dwóch innych pracowni uzupełniających o zróżnicowanych programach. Ponadto student może dodatkowo studiować w innych pracowniach artystycznych funkcjonujących na pozostałych wydziałach UAP. Indywidualny rozwój osobowości artystyczno-projektowych poszerzony jest o przedmioty teoretyczne z danej specjalności i praktyczne z zakresu technik przekazu projektowego oraz specjalistycznych programów komputerowych. → czytaj dalejROZWIN

Rada Programowa kierunku Scenografia

  • dr Tomasz Ryszczyński, ad.
  • dr Ewa Mróz Pacholczyk, ad.
  • dr hab. Piotr Tetlak, prof. UAP
  • dr hab. Anna Regimowicz-Korytowska, prof. UAP
  • Studentka Weronika Musiał

ROZWIN

Katalog pracowni

strona Katedry Scenografii

ROZWIN

Katalog przedmiotów

I stopień

II stopień 

ROZWIN

Rekrutacja

strona Rekrutacji 2021

  • Autor: Szymon Dolata
  • Opublikowano: 16.11.2020, 14:58
  • Ostatnia edycja: 06.10.2021, 13:30