Przejdź do treści

Kierownik Katedry:

dr Tomasz Ryszczyński, ad.

Opis:

Katedra Scenografii powstała w 2005 roku współtworzy Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii. Prowadzi interdyscyplinarną działalność naukowo–badawczą, projektową i artystyczną ukierunkowaną na świadome i odpowiedzialne kształtowanie tożsamości wizualnej „sceny” oraz najbliższego otoczenia – „aktora” jako podmiotu projektowania. Projektowanie scenografii jako specjalność na kierunku scenografia odnosi się do tworzenia przestrzeni okazjonalnej (teatr, studio telewizyjne, wystawy, pokazy, widowiska, festyny, parady itp.), a także konkretnych form identyfikacji wizualnej bezpośrednio związanych z uczestnikiem jak np. rekwizyty, stanowiących o jego indywidualności lub identyfikacji z określoną rolą, wydarzeniem, ideą, grupą społeczną lub zawodową. Dzięki indywidualnym kontaktom pedagogów katedra obecnie współpracuje z wieloma teatrami instytucjonalnymi w Poznaniu, teatrami impresaryjnymi, cyklicznie bierze udział w festiwalach teatralnych w Poznaniu i na terenie Polski, podejmuje współpracę z placówkami kulturalnymi w Polsce i za granicą. Absolwent studiów licencjackich może podjąć pracę w instytucjach teatralnych i kulturalnych. Absolwent studiów magisterskich jest kompetentny podjąć pracę w zakresie projektowania scenografii w teatrze instytucjonalnym, alternatywnym, scenografii widowiskowych, plenerowych i obiektów scenicznych, posiada zdolność projektowania scenografii koncertowych, inscenizacji parad i działań performatywnych. Studia na scenografii umożliwiają uzupełnianie wiedzy w pracowniach projektowania ubioru i kostiumu teatralnego, co daje możliwości szerokiej samorealizacji.


Projektowanie Scenografii (program podstawowy dla I roku) – budynek E41a
dr Tomasz Ryszczyński ad.

Pracownia Scenografii – budynek A, s. 07
prof. dr hab. Katarzyna Podgórska-Glonti
dr Marta Wyszyńska, ad.

Pracownia Architektury Widowiska – budynek E, s. 41a
prof. dr hab. Bohdan Cieślak
dr Tomasz Ryszczyński, ad.

Pracownia Zjawisk Teatralnych – budynek E, s. 45
prof. dr hab. Piotr Tetlak 
dr Martyna Stachowczyk, ad.
mgr Krzysztof Urban, labor.


Asystent w Katedrze Scenografii:
Krzysztof Cicheński krzysztof.cichenski@uap.edu.pl


  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 21.03.2017, 16:01
  • Ostatnia edycja: 13.06.2023, 18:34