TERMINY REJESTRACJI INTERNETOWEJ:
studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie:15 Marca – 16 Czerwca 2021
studia stacjonarne I stopnia na kierunek Kuratorstwo i Teorie Sztuki:15 Marca – 12 Lipca 2021
studia niestacjonarne I stopnia:15 Marca – 5 Lipca 2021
studia stacjonarne II stopnia:15 Marca – 28 Czerwca 2021
studia niestacjonarne II stopnia:15 Marca – 12 Lipca 2021

studia stacjonarne

Animacja

Architektura

Architektura Wnętrz

Design Krajobrazu

Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych

Fotografia

zakres: Fotografia

zakres: Fotografia Intermedialna

Fotografia

Grafika

Grafika (Grafika Artystyczna)

Grafika (Grafika Projektowa)

Grafika

zakres: Grafika Warsztatowa

zakres: Projektowanie Graficzne

Intermedia

specjalność: Intermedia

specjalność: Film Eksperymentalny

Kuratorstwo i Teorie Sztuki

Malarstwo

Projektowanie Mebla

Rzeźba

Scenografia

Wzornictwo

studia niestacjonarne

Architektura wnętrz

Fotografia

zakres: Fotografia Intermedialna

zakres: Fotografia

Fotografia

Grafika

zakres: Grafika Projektowa

zakres: Grafika Artystyczna

Grafika

studia podyplomowe