DZIEKAN

dr Tomasz Kalitko, ad.
tomasz.kalitko@uap.edu.pl

dyżur: środy 13.00–15.00
ul. Szewska 16, budynek F, pok. 8

PRODZIEKAN

dr Joanna Marcinkowska, ad.
joanna.marcinkowska@uap.edu.pl

dyżur: poniedziałek 13.00–15.00
ul. Szewska 16, budynek F, pok. 8

Biuro Dziekana Wydziału:
Asystentka:
Ania England
ania.england@uap.edu.pl
tel.: 519 842 748

Kierownik Katedry Rysunku
prof. dr hab. Grzegorz Keczmerski

Kierownik I Katedry Malarstwa
prof. dr hab. Andrzej Pepłoński

Kierownik II Katedry Malarstwa
prof. dr hab. Janusz Marciniak


Dziekanat Wydziału Malarstwa i Rysunku

Beata Konowalczyk
beata.konowalczyk@uap.edu.pl
wtorek-piątek, 10.00–12.00
403, budynek C, Plac Wielkopolski 9
tel.: 61 853 00 18 w. 117Katedry


CHARAKTERYSTYKA WYDZIAŁU

Wydział Malarstwa i Rysunku jest największą samodzielną jednostką na UAP. Od 2012 roku, gdy szkoła została Uniwersytetem Artystycznym, Wydział oferuje 3-letnie studia licencjackie i 2-letnie magisterskie. Od 2015 roku prowadzi również nabór na studia doktoranckie. Stwarza to możliwość edukacji na dowolnym kierunku na wybranym uniwersytecie w kraju lub zagranicą już po ukończeniu I stopnia studiów. Proces nauczania w trybie trzystopniowym spełnia warunki regulowane przez Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego. Obecnie na Wydziale zatrudnionych jest 53 pracowników, w tym 27 samodzielnych naukowych. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz przeprowadza postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora sztuk plastycznych – w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. Na Wydziale Malarstwa i Rysunku działają dwie Katedry Malarstwa i jedna Rysunku. Pracownie artystyczne Wydziału posiadają pełną autonomię programową i kształcą studentów wszystkich wydziałów UAP. Począwszy od pierwszego roku studenci posiadają swobodę wyboru pracowni artystycznej. Obok programu podstawowego mają możliwość realizacji programu indywidualnego uzgodnionego z prowadzącym pracownię. Wydział posiada bardzo szeroką ofertę dydaktyczną opartą o specjalności: rysunek, malarstwo, malarstwo w architekturze i urbanistyce, tkanina artystyczna, dokumentacja i konserwacja dzieł sztuki. Na Wydziale Malarstwa i Rysunku kreowane są wydarzenia artystyczne o ogólnopolskim zasięgu takie jak np. konkurs malarski „Nowy Obraz/ Nowe Spojrzenie” czy projekt „Teraz Rysunek”. Galerie wydziałowe pozwalają na realizację swoich projektów wystawienniczych zarówno pedagogom, jak i studentom. Ciągły rozwój kadry determinuje nowe inicjatywy w zakresie projektów badawczych, współpracy międzynarodowej i międzyuczelnianego transferu wiedzy, nadając procesowi dydaktycznemu dynamiczny charakter.


STUDIA DOKTORANCKIE – STACJONARNE

Kierownik: dr hab. Agnieszka Meller-Kawa, prof. UAP
Reprezentant do rady naukowej: dr hab. Wojciech Gorączniak, ad.
Koordynator: dr Paweł Polus, ad.