Przejdź do treści

DZIEKAN 
dr hab. Tomasz Kalitko, prof. UAP tomasz.kalitko@uap.edu.pl 
dyżur: środy 13.00–15.00 ul. Szewska 16, budynek F, pok. 8 

PRODZIEKANA
dr hab. Joanna Marcinkowska, prof. UAP joanna.marcinkowska@uap.edu.pl 
dyżur: poniedziałki 13.00–15.00 ul. Szewska 16, budynek F, pok. 8 

Biuro Dziekana Wydziału:
Asystentka: Krystyna Matuszewska krystyna.matuszewska@uap.edu.pl
poniedziałek-środa 8.30-15.30, wtorek 8.30-14.30 
ul. Szewska 16, budynek F, pok. 8
517 272 190

Dziekanat
bud. C pok. 402
pl. Wielkopolski 9
pon-pt: godz. 9.00-14.00


Kierownicy Katedr:

Kierowniczka I Katedry Rysunku
dr hab. Katarzyna Kujawska-Murphy, prof. UAP

Kierownik II Katedry Rysunku
dr hab. Mikołaj Poliński, prof. UAP

Kierownik I Katedry Malarstwa
prof. dr hab. Andrzej Pepłoński

Kierownik II Katedry Malarstwa
dr hab. Wojciech Gorączniak, prof. UAP


Kierunki prowadzone w ramach Wydziału


Katedry


CHARAKTERYSTYKA WYDZIAŁU

Wydział Malarstwa i Rysunku to z jednej strony kontynuacja tradycji rozpoczętej wraz z powstaniem Szkoły Zdobniczej w 1919 i utworzonym wtedy wydziałem Malarstwa Dekoracyjnego a z drugiej nowoczesny program nauczania dający pełne kwalifikacje do samodzielnej niezależnej pracy artystycznej.

Wydział oferuje studia jednolite magisterskie oraz 2-letnie studia magisterskie uzupełniające, które stwarzają możliwość kontynuacji w Szkole Doktorskiej UAP. Proces nauczania spełnia warunki regulowane przez Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego

Wydział dysponuje liczną profesjonalną kadrą naukową, która tworzy niepowtarzalną atmosferę studiowania. Wydział Malarstwa i Rysunku składa się z dwóch  Katedr Malarstwa dwóch Katedr Rysunku oraz Zakładu Działań Interdyscyplinarnych. Praca zorganizowana jest w Pracowniach artystycznych z pełną autonomią programową, które kształcą studentów wszystkich kierunków UAP co stwarza wyjątkową specyfikę  studiowania na poznańskiej Uczelni. Począwszy od pierwszego roku studenci posiadają swobodę wyboru pracowni co daje duże możliwości kształtowania własnej ścieżki edukacji. Wydział posiada szeroką ofertę dydaktyczną opartą o specjalności: malarstwo, rysunek, malarstwo w architekturze i urbanistyce, tkanina artystyczna, dokumentacja i konserwacja dzieł sztuki.

Indywidualny rozwój osobowości artystycznej poszerzony jest o bogaty zestaw przedmiotów teoretycznych.  Na Wydziale Malarstwa i Rysunku kreowane są wydarzenia artystyczne o ogólnopolskim zasięgu takie jak konkurs malarski „Nowy Obraz/ Nowe Spojrzenie”. Galerie wydziałowe są polem doświadczania i eksperymentu  dla studentów, pedagogów i kuratorów. Galeria Szewska 16 prowadzona  kadencyjnie przez grupę młodych pracowników naukowo dydaktycznych, co stanowi o jej specyfice jako miejscu prezentacji różnorodnych postaw i zjawisk związanych z malarstwem jako współczesnym językiem artykulacji artystycznej.

Ciągły rozwój kadry determinuje nowe inicjatywy w zakresie projektów badawczych, współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, współpracy międzynarodowej i międzyuczelnianego transferu wiedzy, nadając procesowi dydaktycznemu dynamiczny charakter. Stale modyfikowany program studiowania na kierunku malarstwa gwarantuje absolwentom możliwość udział w bieżącym życiu artystycznym, oraz znalezienie miejsca na rynku pracy.STUDIA DOKTORANCKIE – STACJONARNE

Kierownik: dr hab. Agnieszka Meller-Kawa, prof. UAP
Reprezentant do rady naukowej: dr hab. Wojciech Gorączniak, ad.

 

 
  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 13.11.2016, 15:45
  • Ostatnia edycja: 09.02.2024, 11:45