DZIEKAN

dr hab. Tomasz Kalitko, prof. UAP.
tomasz.kalitko@uap.edu.pl

dyżur: środy 13.00–15.00
ul. Szewska 16, budynek F, pok. 8

PRODZIEKAN

dr hab. Joanna Marcinkowska, prof. UAP.
joanna.marcinkowska@uap.edu.pl

dyżur: poniedziałek 13.00–15.00
ul. Szewska 16, budynek F, pok. 8

Biuro Dziekana Wydziału:
Asystentka:
Ania England
ania.england@uap.edu.pl
tel.: 519 842 748
poniedziałek-środa 8.30-15.30, wtorek 8.30-14.30
Szewska 16, budynek F, pok. 8

Dziekanat
bud. C pok. 402
pl. Wielkopolski 9
pon-pt: godz. 9.00-14.00


Kierownicy Katedr:

Kierownik I Katedry Rysunku
prof. dr hab. Grzegorz Keczmerski

Kierownik II Katedry Rysunku
prof. dr hab. Mikołaj Poliński

Kierownik I Katedry Malarstwa
prof. dr hab. Andrzej Pepłoński

Kierownik II Katedry Malarstwa
dr Marcin Lorenc, ad.Katedry


CHARAKTERYSTYKA WYDZIAŁU

Wydział Malarstwa i Rysunku to z jednej strony kontynuacja tradycji rozpoczętej wraz z powstaniem Szkoły Zdobniczej w 1919 i utworzonym wtedy wydziałem Malarstwa Dekoracyjnego a z drugiej nowoczesny program nauczania dający pełne kwalifikacje do samodzielnej niezależnej pracy artystycznej.

Wydział oferuje 3-letnie studia licencjackie , które stwarzają możliwość edukacji na dowolnym kierunku na wybranym uniwersytecie w kraju lub zagranicą, lub kontynuacji  na 2-letnich  studiach magisterskich na naszym wydziale i dalej w Szkole Doktorskiej UAP. Proces nauczania w trybie trzystopniowym spełnia warunki regulowane przez Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego.

Wydział dysponuje liczną profesjonalną kadrą naukową, która tworzy niepowtarzalną atmosferę studiowania. Wydział Malarstwa i Rysunku składa się z dwóch  Katedr Malarstwa dwóch Katedr Rysunku oraz Zakładu Działań Interdyscyplinarnych. Praca zorganizowana jest w Pracowniach artystycznych z pełną autonomią programową, które kształcą studentów wszystkich kierunków UAP co stwarza wyjątkową specyfikę  studiowania na poznańskiej Uczelni. Począwszy od pierwszego roku studenci posiadają swobodę wyboru pracowni co daje duże możliwości kształtowania własnej ścieżki edukacji. Wydział posiada szeroką ofertę dydaktyczną opartą o specjalności: malarstwo,rysunek,malarstwo w architekturze i urbanistyce, tkanina artystyczna, dokumentacja i konserwacja dzieł sztuki.

Indywidualny rozwój osobowości artystycznej poszerzony jest o bogaty zestaw przedmiotów teoretycznych.  Na Wydziale Malarstwa i Rysunku kreowane są wydarzenia artystyczne o ogólnopolskim zasięgu takie jak konkurs malarski „Nowy Obraz/ Nowe Spojrzenie”. Galerie wydziałowe są polem doświadczania i eksperymentu  dla studentów,pedagogów i kuratorów.Galeria Szewska 16 prowadzona  kadencyjnie przez grupę młodych pracowników naukowo dydaktycznych , co stanowi o jej specyfice jako miejscu prezentacji różnorodnych postaw i zjawisk związanych z malarstwem jako współczesnym językiem artykulacji artystycznej.

Ciągły rozwój kadry determinuje nowe inicjatywy w zakresie projektów badawczych,współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, współpracy międzynarodowej i międzyuczelnianego transferu wiedzy, nadając procesowi dydaktycznemu dynamiczny charakter. Stale modyfikowany program studiowania na kierunku malarstwa gwarantuje absolwentom możliwość udział w bieżącym życiu artystycznym, oraz znalezienie miejsca na rynku pracy.


STUDIA DOKTORANCKIE – STACJONARNE

Kierownik: dr hab. Agnieszka Meller-Kawa, prof. UAP
Reprezentant do rady naukowej: dr hab. Wojciech Gorączniak, ad.