dr Jerzy Muszyński, ad.

kontakt: jerzy.muszynski@uap.edu.pl

dyżury:
czwartek 9:30-13:30
piątek 9:30-13:30

Strona www:
www.jerzymuszynski.art.pl

Pole zainteresowań:
sztuki wizualne

Wykładane przedmioty/prowadzone pracownie:
Pracownia Malarstwa w Architekturze