Przejdź do treści


’The sealed studio’ talks

Cykl wykładów on-line inicjowanych i moderowanych przez Prof. Dominika Lejmana, kierownika II Pracowni Malarstwa zorganizowanych przez Wydział Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu pod opieką dziekana Wydziału Malarstwa dr. hab. Tomasza Kalitki. 

Cykliczne wykłady on-line zadedykowane są przybliżeniu myśli krytycznej najbardziej znaczących, współczesnych teoretyków, krytyków sztuki, kuratorów i artystów. W czasie pandemicznego odosobnienia, wierzymy, że dzięki naszym wysiłkom wymuszony dystans fizyczny może przeistoczyć się w korzyść zbliżenia wymiany myśli.

dr hab. Dominik Lejman, Prof. UAP
koordynacja: dr Paweł Napierała
2021

’The sealed studio’ talks

The series of talks initiated and moderated by Prof. Dominik Lejman, II studio painting course director organized by Faculty of Painting and Drawing of the Magdalena Abakanowicz University of the Arts Poznań, with support of Dr hab. Tomasz Kailitko, the dean of the Faculty of Painting and Drawing

The series of on-line lectures is dedicated to encounter with the critical thought of the most renowned contemporary theoreticians, art critics,curators and artists. At the time of the pandemic solitary confinement, we believe that with our effort, the forced physical distance can be reshaped into the advantage of greater proximity in exchange of ideas.  


LECTURES:

Yehuda Safran The Object is the Poetics, 14.01.2021

Ulrich Loock Painting against Spectacle. Notes on the Work of Katharina Grosse, 04.03.2021


David Elliott Between Pain and Desire. What makes exhibitions of contemporary art significant?, 18.03.2021


Drew Hammond Metonymic Narrative in Contemporary art, 01.04.2021


Warren Neidich Indeterminacy, Art and the Brain Without Organs, 15.04.2021


Koan Jeff Baysa in dialogue with Donald Kunze Swooning over Art” – An M.D. and a Ph.D. chase down some rabbit holes, 29.04.2021


Mário Caeiro Urban apparitions: art in the city and the luminous aphorism, 13.05.2021

  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 08.06.2021, 19:51
  • Ostatnia edycja: 08.06.2021, 20:12