Przejdź do treści

dr hab. Wojciech Gorączniak, prof. UAP

kontakt: wojciech.goraczniak@uap.edu.pl

dyżury: Zgodnie z planem zajęć

Biogram:

Wojciech Gorączniak ur. w 1976 r. w Poznaniu. W latach 1996-2001 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (dyplom z malarstwa i rysunku w pracowni prof. Norberta Skupniewicza oraz prof. Macieja Haufy). Od 2008 r. pracuje na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Do 2016 r. pracował na stanowisku adiunkta w IV Pracowni Malarstwa prof. Andrzeja Zdanowicza. Od 2016 r. jest kierownikiem VIII Pracowni Malarstwa UAP.

Pole zainteresowań:

Zajmuję się malarstwem i rysunkiem. Moje zainteresowania dotyczą przedmiotu i obrazu, a szerzej rzeczywistości i jej przeobrażeń w obrazie. Interesuje mnie problem przedstawienia formułowanego przez obecność przedmiotu jako „świadka rzeczywistości” – reprezentanta granicy między tym co pozorne, sztuczne i realne. Większość realizowanych przeze mnie prac podporządkowana jest cyklom: „Laboratoria”, „Odbicia”, „Nieme znaczenia”, „Kwartety”, „Materializacje”, „Pole ostrości”.

Wykładane przedmioty/prowadzone pracownie:

Malarstwo / VIII Pracownia Malarstwa

Publikacje:

  • 2011 – „Podobieństwo i przypominanie”, Galeria BWA w Gorzowie Wlkp., ISBN 978-83-61781-6
  • 2012 – udział w monografii „Naprzeciw 2003 – 2012”, Galeria Naprzeciw, ISBN 978-83-936410-2-4
  • 2013 – „Panoptikum”, katalog wystawy indywidualnej, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu
  • 2015 – „Materializacje”, katalog wystawy indywidualnej, Galeria Łazienna w Poznaniu, ISBN 978-83-938428-5-8
  • 2015 – „Laboratorium – rysunki i ich otoczenie”, Wojciech Gorączniak, Mikołaj Poliński, ISBN 978-83-63533-88-5

Inne działalności pozauczelniane:

  • Od 2015 r. opiekun artystyczny Galerii Biblioteki Głównej UAM.
  • Od 2014 r. członek rady programowej Fundacji „Łazienna”.
  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 04.04.2017, 11:31
  • Ostatnia edycja: 30.10.2020, 14:17