BIURO PODAWCZE (DZIEKANATY)

Budynek C, IV piętro
Plac Wielkopolski 9

godziny otwarcia:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 9:00–13:00
środa: 11:00–13:00

sobota dla studentów studiów niestacjonarnych i słuchaczy studiów podyplomowych  wg poniżej podanego harmonogramu dyżurów : 9:00–12:00

Dyżury w soboty do końca roku kalendarzowego :

  • 13.11.2021 r.
  • 20.11.2021 r.
  • 11.12.2021 r.
  • 18.12.2021 r.