Przejdź do treści
OPIS ZAJĘĆ 2023/2024

Sekcja teoretyczna / wykłady mają formułę otwartą, bezpłatną dla Uczestników, którzy biorą udział w innych zajęciach prowadzonych w ramach UATW.
Płatna dla Słuchaczy, którzy będą uczestniczyć tylko w zajęciach sekcji teoretycznej.

Zajęcia w danej sekcji zostaną uruchomione, pod warunkiem przyjęcia minimalnej dla danej sekcji liczby uczestników. Informacja o uruchomionych sekcjach zostanie przekazana uczestnikom przed terminem pierwszych zajęć (poszczególnych sekcji), zgodnie z Kalendarzem roku UATW.

Uwaga: Materiały plastyczne potrzebne na zajęcia uczestnicy UATW zapewniają we własnym zakresie.


JAK SIĘ ZAPISAĆ ?

  • Autor: Agata Tratwal
  • Opublikowano: 24.09.2019, 15:13
  • Ostatnia edycja: 16.11.2023, 10:16