Uniwersytet Artystyczny Trzeciego Wieku w Poznaniu zawiesza do odwołania, wszystkie planowane zajęcia stacjonarne na rok akademicki 2020/2021.
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w zajęcia, w trybie online.
Prosimy o kontakt drogą elektroniczną (e-mail), na adres: uatw@uap.edu.pl

ROK AKADEMICKI 2020/2021

OPIS ZAJĘĆ

ROZKŁAD ZAJĘĆ


Uwaga: Materiały na sekcje Ikonopisanie zapewnia organizator.
Materiały na pozostałe sekcje uczestnicy UATW zapewniają we własnym zakresie.


Zajęcia w danej sekcji zostaną uruchomione, pod warunkiem przyjęcia minimalnej dla danej sekcji liczby uczestników. Informacja o uruchomionych sekcjach zostanie przekazana uczestnikom przed terminem pierwszych zajęć (poszczególnych sekcji), zgodnie z Kalendarzem roku UATW.


Sekcja teoretycznawykłady mają formułę otwartą, bezpłatną dla Uczestników, którzy biorą udział w innych zajęciach prowadzonych w ramach UATW.
Płatna dla Słuchaczy, którzy będą uczestniczyć tylko w zajęciach sekcji teoretycznej.

Kwoty za sekcje:

  • fotografia – 240 zł / semestr
  • ikonopisanie – 650 zł / semestr
  • malarstwo – 310 zł / semestr
  • rysunek – 310 zł / semestr
  • wykłady – 140 zł / semestr
OPŁATY NALEŻY UISZCZAĆ NA KONTO UATW:
88 1020 4027 0000 1302 1425 6632 – konto w banku PKO
Al. Marcinkowskiego 29
60–967 Poznań
(w tytule przelewu proszę podać imię, nazwisko)