ROK AKADEMICKI 2021/2022

OPIS ZAJĘĆ

Sekcja teoretyczna / wykłady mają formułę otwartą, bezpłatną dla Uczestników, którzy biorą udział w innych zajęciach prowadzonych w ramach UATW.
Płatna dla Słuchaczy, którzy będą uczestniczyć tylko w zajęciach sekcji teoretycznej.

Zajęcia w danej sekcji zostaną uruchomione, pod warunkiem przyjęcia minimalnej dla danej sekcji liczby uczestników. Informacja o uruchomionych sekcjach zostanie przekazana uczestnikom przed terminem pierwszych zajęć (poszczególnych sekcji), zgodnie z Kalendarzem roku UATW.

Uwaga: Materiały plastyczne potrzebne na zajęcia uczestnicy UATW zapewniają we własnym zakresie.


Kwoty za sekcje:

  • fotografia – 240 zł / semester
  • ikonopisanie – 450 zł / semester
  • malarstwo – 310 zł / semester
  • rysunek – 310 zł / semester
  • wykłady – 140 zł / semestr

OPŁATY NALEŻY UISZCZAĆ NA KONTO UATW:
88 1020 4027 0000 1302 1425 6632 – konto w banku PKO
Al. Marcinkowskiego 29
60–967 Poznań
(w tytule przelewu proszę podać imię, nazwisko)