Przejdź do treści

ZAPISY NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

1.06–15.09.2023 – rekrutacja na rok akademicki 2023/2024
Wstępnego zapisu (rezerwacji miejsc) można dokonać wysyłając wiadomość na adres: uatw@uap.edu.pl

Prosimy podać: imię, nazwisko, nazwę sekcji, numer grupy.
Rezerwacja miejsca jest aktywna do ostatniego dnia, wyznaczonego jako termin składania dokumentów, tj. 15.09.2023.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście albo przesyłając pocztą – do Sekretariatu UATW, albo przesyłając skan dokumentu na adres: uatw@uap.edu.pl.

  • I SEMESTR ( październik – styczeń ) – termin składania dokumentów: do 15.09.2023
  • II SEMESTR (luty – maj) – termin składania dokumentów: do 31.01.2024

Obowiązuje jednorazowa opłata rekrutacyjna (dla nowych członków) – 50 zł.


WARUNKI OGÓLNE

Zapisy na Uniwersytet Artystyczny Trzeciego Wieku odbywają się dwa razy w roku akademickim. Nabór do odbywa się w trybie semestralnym (na semestr zimowy i letni).

Przyjęcie do UATW odbywa się na wniosek zainteresowanego przy uwzględnieniu ustalonych limitów przyjęć.

O przyjęciu do UATW decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia do UATW jest złożenie w sekretariacie UATW następujących dokumentów:

  • podanie o przyjęcie na studia
  • kwestionariusz osobowy
  • deklarację wyboru zajęć
  • dowód wpłaty: opłata rekrutacyjna (dla nowych członków)
  • zdjęcie legitymacyjne w wymiarach zbliżonych do formatu 3,5 cm x 4,5 cm (dla nowych członków)

(Zdjęcie należy dostarczyć w formie papierowej.)

Słuchaczem UATW może zostać każda osoba, która ukończyła pięćdziesiąty rok życia.


  • Autor: Agata Tratwal
  • Opublikowano: 24.09.2019, 15:31
  • Ostatnia edycja: 05.06.2023, 13:14