ZAPISY NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

1.06–30.09.2021 – rekrutacja na rok akademicki 2021/2022
Wstępnego zapisu (rezerwacji miejsc) można dokonać wysyłając wiadomość na adres: uatw@uap.edu.pl

Prosimy podać: imię, nazwisko, nazwę sekcji, numer grupy.
Rezerwacja miejsca jest aktywna do ostatniego dnia, wyznaczonego jako termin składania dokumentów.

Dokumenty należy dostarczyć, osobiście albo przesyłając pocztą, do sekretariatu UATW:

  • I SEMESTR ( październik – styczeń ) – termin składania dokumentów: do 30.09.2021
  • II SEMESTR (luty – maj) – termin składania dokumentów: do 31.01.2022

Obowiązuje jednorazowa opłata rekrutacyjna (dla nowych członków) – 50 zł.


WARUNKI OGÓLNE

Zapisy na Uniwersytet Artystyczny Trzeciego Wieku odbywają się dwa razy w roku akademickim. Nabór do odbywa się w trybie semestralnym (na semestr zimowy i letni).

Przyjęcie do UATW odbywa się na wniosek zainteresowanego przy uwzględnieniu ustalonych limitów przyjęć.

O przyjęciu do UATW decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia do UATW jest złożenie w sekretariacie UATW następujących dokumentów:

  • podanie o przyjęcie na studia,
  • kwestionariusz osobowy
  • deklarację wyboru zajęć,
  • dowód wpłaty: opłata rekrutacyjna (dla nowych członków),
    zdjęcia legitymacyjnego w wymiarach zbliżonych do formatu 3,5 cm x 4,5 cm

Słuchaczem UATW może zostać każda osoba, która ukończyła pięćdziesiąty rok życia.