Kierownik  Katedry:
dr Jarosław Klupś, ad.


I Pracownia  Fotografii 
dr Janusz Oleksa, st. wykł.
budynek B, s. 101, 102, 112

II Pracownia Fotografii 
dr Jarosław Klupś, ad.
mgr Kamila Kobierzyńska, asyst. (wolontariat)
budynek B, s. 103, 107, 112

III Pracownia  Fotografii 
prof. dr hab. Piotr  Wołyński, prof. zw. UAP
dr hab. Sławomir Decyk, ad.
mgr Agnieszka Antkowiak, asyst.
budynek B, s. 102, 113

IV Pracownia  Fotografii
dr hab. Piotr  Chojnacki, prof. nadzw. UAP
dr Michał Bugalski, ad.
budynek B, s. 101, 112

V Pracownia  Fotografii
prof. dr hab. Konrad Kuzyszyn, prof. zw. UAP
dr Mateusz Sadowski, asyst.
budynek B, s. 101

VI Pracownia  Fotografii
prof. dr hab. Andrzej P. Florkowski, prof. zw. UAP
dr Anna Kędziora, ad.
budynek B, s. 102

VII Pracownia  Fotografii 
dr hab. Krzysztof J. Baranowski, prof. nadzw. UAP
mgr Maksymilian Radawski, asyst.
budynek B, s. 103

Laboratorium Fotograficzne

mgr Zachar Szerstobitow
budynek B, s. 114

Biblioteka Fotografii
mgr Marcin Czerkasow
budynek B, s. 114

 

POZOSTALI PRACOWNICY

prof. dr hab. Konrad Kuzyszyn, prof. nadzw. UAP – Teoria i praktyka obrazowania
dr hab. Maciej Szymanowicz – Historia fotografii
dr Anna Kędziora, ad. – Technologie fotografii – cyfrowa edycja fotografii
dr Jarosław Klupś, ad. – Technologie fotografii – klasyczne i hybrydowe procesy fotograficzne
dr Adam Mazur, ad. – Fotografia współczesna
mgr Agnieszka Antkowiak, asyst. – Technologie fotografii – przygotowanie publikacji fotograficznej
mgr Maciej Nowaczyk – Technologie fotografii – studio fotograficzne / Technologie fotografii – druk i eksponowanie fotografii
 dr Mateusz Sadowski, asyst. – Technologie fotografii – rejestracja obrazu ruchomego / Technologie fotografii – edycja obrazu ruchomego