Dziekan:
prof. dr hab. Piotr Chojnacki
piotr.chojnacki@uap.edu.pl

Asystentka Dziekana:
mgr Anna Gatniejewska
anna.gatniejewska@uap.edu.pl

Prodziekan: dr hab. Sławomir Decyk, prof. UAP
slawomir.decyk@uap.edu.pl

Kierownik Katedry Fotografii:
dr hab. Jarosław Klupś, prof. UAP
jaroslaw.klups@uap.edu.pl

Kierownik Katedry Fotografii Intermedialnej:
dr Mateusz Sadowski, ad.
mateusz.sadowski@uap.edu.pl 


O WYDZIALE

Nauczanie fotografii na poznańskiej uczelni artystycznej ma ponad 100 letnią tradycję. Natomiast, nauczanie na kierunku Fotografia odbywa się od 30 lat. Nasze doświadczenie w kształceniu wielu pokoleń artystów, to dzisiaj nowatorski program funkcjonujący na pierwszym w kraju Wydziale Fotografii.
Poszerzanie pojęcia fotografii o nowe obszary w ramach praktyki artystycznej jest silnie związane ze sposobem myślenia o medium, a wyrażanym w procesie pedagogicznym, praktyce artystycznej i problematyce badawczej wybitnych osobowości środowiska poznańskiego. Liczne inicjatywy artystyczne, popularyzatorskie, współpraca zagraniczna, wydawnictwa, plenery, warsztaty, międzynarodowe konkursy, wystawy, konferencje, sympozja naukowe i publikacje są naszą wizytówką. Wydział Fotografii wyróżnia znakomity dorobek zarówno jej pracowniczek/ów jak i absolwentek/ów. Są wśród nich uznane artystki i artyści, oraz osoby o wybitnych osiągnięciach na polu dydaktyczycznym, popularyzatorstwa fotografii, krytyki i kuratorstwa.
W skład wydziału wchodzą dwie katedry: Katedra Fotografii i Katedra Fotografii Intermedialnej; nauczanie prowadzone jest na kierunku Fotografia w dwóch zakresach: Fotografia oraz Fotografia Intermedialna. 


Katedry:Pomieszczenia Wydziału Fotografii:

  • budynek B
  • sale: 101,102,103,104,105,106,107,110,111,112,113,114

Tryby studiów:

  • studia stacjonarne I stopnia
  • studia stacjonarne II stopnia
  • studia niestacjonarne I stopnia
  • studia niestacjonarne II stopnia

http://fotografia.uap.edu.pl