Przejdź do treści

Dziekan:
dr hab. Jarosław Klupś, prof. UAP
jaroslaw.klups@uap.edu.pl

Asystentka Dziekana:
mgr Anna Gatniejewska
anna.gatniejewska@uap.edu.pl

Prodziekan:
dr Mateusz Sadowski, ad.
mateusz.sadowski@uap.edu.pl

Kierownik studiów niestacjonarnych:
dr Kamila Kobierzyńska, ad.
kamila.kobierzynska@uap.edu.pl

Kierownik Katedry Fotografii:
dr Anna Kędziora, ad.
anna.kedziora@uap.edu.pl

Kierownik Katedry Fotografii Intermedialnej:
prof. dr hab. Konrad Kuzyszyn
konrad.kuzyszyn@uap.edu.pl

Dziekanat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:
Małgorzata Stempniewicz
malgorzata.stempniewicz@uap.edu.pl
Budynek C, pok. 402
tel. 61 853 00 18 wew. 125

Dyżury niestacjonarne Dziekana, Prodziekana i Kierownika studiów niestacjonarnych odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu na w/w adresy e-mail.
Dyżury stacjonarne Dziekana Wydziału: czwartki, godz. 12:30 – 13:30, s. B.103


O WYDZIALE

Nauczanie fotografii na poznańskiej uczelni artystycznej ma ponad 100 letnią tradycję. Natomiast, nauczanie na kierunku Fotografia odbywa się od 30 lat. Nasze doświadczenie w kształceniu wielu pokoleń artystów, to dzisiaj nowatorski program funkcjonujący na pierwszym w kraju Wydziale Fotografii.
Poszerzanie pojęcia fotografii o nowe obszary w ramach praktyki artystycznej jest silnie związane ze sposobem myślenia o medium, a wyrażanym w procesie pedagogicznym, praktyce artystycznej i problematyce badawczej wybitnych osobowości środowiska poznańskiego. Liczne inicjatywy artystyczne, popularyzatorskie, współpraca zagraniczna, wydawnictwa, plenery, warsztaty, międzynarodowe konkursy, wystawy, konferencje, sympozja naukowe i publikacje są naszą wizytówką. Wydział Fotografii wyróżnia znakomity dorobek zarówno jej pracowniczek/ów jak i absolwentek/ów. Są wśród nich uznane artystki i artyści, oraz osoby o wybitnych osiągnięciach na polu dydaktyczycznym, popularyzatorstwa fotografii, krytyki i kuratorstwa.
W skład wydziału wchodzą dwie katedry: Katedra Fotografii i Katedra Fotografii Intermedialnej; nauczanie prowadzone jest na kierunku

Fotografia w dwóch zakresach: Fotografia oraz Fotografia Intermedialna. 


Kierunki prowadzone w ramach Wydziału


Katedry:Pomieszczenia Wydziału Fotografii:

  • budynek B
  • sale: 101,102,103,104,105,106,107,110,111,112,113,114

Tryby studiów:

  • studia stacjonarne I stopnia
  • studia stacjonarne II stopnia
  • studia niestacjonarne I stopnia
  • studia niestacjonarne II stopnia

http://fotografia.uap.edu.pl 

  • Autor: Agata Tratwal
  • Opublikowano: 31.10.2019, 10:29
  • Ostatnia edycja: 25.07.2022, 12:41