Dziekan:
dr hab. Piotr Chojnacki, prof. UAP

Prodziekan:
dr hab. Sławomir Decyk, ad.

Wydział Fotografii powstał w 2019 oddzielając się Katedrą Fotografii od Wydziału Sztuki Mediów.

Wydział Sztuki Mediów powstał w 1997 roku z inicjatywy pedagogów różnych kierunków i specjalności ówczesnej Akademii Sztuk Pięknych jako odpowiedź na zmieniającą się sytuację na polu sztuki współczesnej. W skład Wydziału na początku wchodziły cztery katedry: Katedra Filmu Animowanego (później nazwę zmieniono na Katedrę Animacji), Katedra Komunikacji Wizualnej, Katedra Fotografii i Katedra Intermediów. W 2003 roku uchwałą Senatu Katedrę Komunikacji Wizualnej przeniesiono na Wydział Grafiki. W roku 2014 Katedra Animacji utworzyła niezależny wydział.

Na wydziale Fotografii nauczanie jest prowadzone na kierunku Fotografia na specjalnościach Fotografia oraz Fotografia edytorska.

Katedry:

STUDIA STACJONARNE

  • 3-letnie studia pierwszego stopnia na kierunku fotografia
    • specjalność Fotografia
    • specjalność Fotografia edytorska
  • 2-letnie studia drugiego stopnia na kierunku fotografia
    • specjalność Fotografia
    • specjalność Fotografia edytorska

STUDIA NIESTACJONARNE


Dziekanat

STUDIA STACJONARNE

Małgorzata Stempniewicz
Budynek C, pok. 402
wtorek-piątek, 10.00-12.00
tel. 61 853 00 18 w. 125
malgorzata.stempniewicz@uap.edu.pl

kierunek: Fotografia

STUDIA NIESTACJONARNE

Aleksandra Trzcińska
Budynek C, pok. 402
wtorek-sobota, godz. 10.00-12.00
tel. 61 853 00 18 w. 125
aleksandra.trzcinska@uap.edu.pl

W okresie od 01.07.2020 r. do 15.09. 2020 r. dziekanat studiów niestacjonarnych w soboty będzie nieczynny.