Przejdź do treści

scroll down for english


dr Michał Bugalski, ad.

Michał Bugalski (ur. 1985 r.). Ukończył fotografię na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, gdzie pracuje jako adiunkt w IV Pracowni Fotografii. Jest laureatem nagrody głównej na Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko 6 (2011 r.). Aktualnie porusza się wśród zagadnień obszarów pamięci i ukrytej obecności minionych doświadczeń w percypowaniu otaczającej rzeczywistości; przywołuje i wzmacnia te wrażenia w eksploatowanym medium.

www.michalbugalski.com

edukacja

 • 2012 − 2015 – Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie, UAP Poznań
 • 2009 − 2011 – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Fotografia (Mgr)
 • 2006 − 2009 – Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, Fotografia (Lic)

wystawy indywidualne

 • Zjawiska wirujące i mętne, Galeria Piekary, Poznań, 2019
 • Siostry, Galeria MS, Piła, 2018
 • Jaskinia, Galeria Lokal_30, Warszawa, 2017 (wspólnie z Małgorzatą Widomską)
 • Pathosformeln, Galeria Piekary, Poznań, 2016 (wspólnie z Małgorzatą Widomską)
 • Rozpoznanie, Poznańska Galeria Nowa, 2015
 • Wilczyca Kapitolińska, Poznańska Galeria Nowa, 2014
 • Zapis, Poznańska Galeria Nowa, 2013
 • Transference, The Format Contemporary Culture Gallery, Mediolan, 2013
 • Ustało Wszystko, Galeria Pięto Wyżej , Centrum Kultury Katowice, 2012 (wspólnie z Małgorzatą Widomską)

wybrane wystawy zbiorowe

 • Katedra, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, 17.04.2015
 • 6 × 3 = 25, Galeria Piekary, Poznań, 12.12.2014
 • Pierwsze Spotkanie Fotografii. Pochwała różnorodności, Galeria Manhattan, Łódź, 16.12.2014
 • Obrazy, które trwają w czasie, Kolektyw 1a, Poznań, 06.12.2014
 • Jak Grzyby…, Galeria Fabryka Sztuki, Łódź, 24,10,2014
 • The Grass Grows, Riehenstrasse 71, Bazylea, Szwajcaria, 15.06.2014
 • Płynność Obrazu, Galeria FF, Łódź, 6. 06.2014
 • Tak między nami, to te filmy o ważnych sprawach są, Kolektyw 1a, Poznań , 31.05.2014
 • Rybie Oko 7, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Słupsk, 11.10.2013
 • Reflexive Relations, 22.OFF Festival Bratislava, Pisztory Palace, Słowacja, 11.2013
 • Widzialne niewypowiadane, Muzeum Sztuki Współczesnej, Mińsk, 08.2013
 • It’s time to say goodbye part II, Changing Role Move Over Gallery, Via Chiatamone 26, Neapol, 2012
 • It’s time to say goodbye, Changing Role Move Over Gallery, Palazzo Zenobio, Wenecja, 2011
 • Przeciąg III, Zachęta Sztuki Współczesnej, Szczecin, 2011
 • 31 edycja konkursu o stypendium im. Marii Dokowicz, Galeria Miejska Arsenał, Poznań, 2011
 • Własną Miarą II, Muzeum Współczesne Wrocław, 2011
 • Rybie Oko 6 – Biennale Sztuki Młodych , Baszta Czarownic, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Słupsk, 2011
 • Photo Diploma Award – wystawa pokonkursowa, Stary Browar, Poznań, 2011
 • Dotyk, Bochenska Gallery, Warszawa, 2011
 • By their own measure, Galeria PF01, Panenska 29, Bratysława, 2010
 • 781km, Domu Kultury Polskiej w Wilnie, 2010
 • Obcość, Domu Kultury Polskiej w Wilnie, 2010
 • Sittcomm.award finał, wystawa pokonkursowa, Kraków, 2010
 • Fabryka Fotografii – Przegląd Szkół Fotograficznych, Łódź Art Center, 2010
 • Indefinite 2009, Esplanade Building, Ateny, 2009
 • Nieoczywiste 09, Stary Browar, Poznań. 2009
 • Autoportret VII edycja, Muzeum Regionalne w Stalowj Woli, 2008
 • Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej 2008, Galeria Sztuki Mediów ASP w Warszawie, 2008

kontakt
michal.bugalski@uap.edu.pl


ENGLISH

Michał Bugalski (born 1985). The artist graduated in Photography at the University of Arts in Poznań, where he now works as assistant professor at the Photography Studio IV. Winner of the first prize at the Young Art Biennial Rybie Oko 6 (2011). Currently, Bugalski inquires into the realms of memory and the hidden presence of past experience in the perception of the surrounding reality; he invokes and amplifies the sensations through the medium he employs. 

www.michalbugalski.com

education

 • 2006 – 2011 – Photography, University of the Arts Poznan

solo exhibitions 

 • Shifting and Confused Gusts of Memory, Galeria Piekary, Poznań 2019
 • Sisters, Galeria MS, Piła, 2018
 • Cave, Galeria Lokal_30, Warszawa, 2017 (co-created with Małgorzata Widomska)
 • Pathosformeln, Galeria Piekary, Poznań, 2016 (co-created with Małgorzata Widomska)
 • Recognition, Poznańska Galeria Nowa, 2015
 • Capitoline Wolf, Galeria Nowa, Poznań, 7.11.2014
 • Record, Galeria Nowa, Poznań, 14.11.2013
 • Transference, The Format Contemporary Culture Gallery, Milan, 25.06.2013
 • Everything Has Ceased, Galeria Piętro Wyżej, Katowice, 2012 (co-created with Małgorzata Widomska)

select group exhibitions

 • Cathedral, Centrum Kultury Zamek, Poznań, 17.04.2015
 • 6 × 3 = 25, Galeria Piekary, Poznań, 12.12.2014
 • First Photography Meeting, A Praise to Diversity, Galeria Manhattan, Łódź, 16.12.2014
 • Images That Last In Time, Kolektyw 1a, Poznań, 06.12.2014
 • Like Funghi…, Galeria Fabryka Sztuki, Łódź, 24.10.2014
 • The Grass Grows, Riehenstrasse 71, Basel, Switzerland, 15.06.2014
 • The Fluidity of The Image, Galeria FF, Łódź, 6.06.2014
 • Just Between Us, These Movies Are About Serious Stuff, Kolektyw 1a, Poznań, 31.05.2014
 • Fisheye 7, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Słupsk, 11.10.2013
 • Reflexive Relations, 22.OFF Festival Bratislava, Pisztory Palace, Slovakia, 11.2013
 • Visible Unspoken, Muzeum Sztuki Współczesnej, Minsk, 08.2013
 • It’s time to say goodbye, part II, Changing Role Move Over Gallery, Naples, 2012
 • It’s time to say goodbye, Changing Role Move Over Gallery, Palazzo Zenobio, Venice, 2011
 • Draught III, Zachęta Sztuki Współczesnej, Szczecin, 2011
 • 31. Maria Dokowicz Scholarship Contest, Galeria Miejska Arsenał, Poznań, 2011
 • By Their Own Measure II, Muzeum Współczesne, Wrocław, 2011
 • Fisheye 6 – Young Art Biennale, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, 2011
 • Photo Diploma Award – post-contest exhibition, Stary Browar, Poznań, 2011
 • Touch, Bochenska Gallery, Warsaw, 2011
 • By Their Own Measure, Galeria PF01, Bratislava, Slovakia
 • 781km, Dom Kutury Polskiej w Wilnie, Vilnius, Lithuania, 2010
 • Strangeness, Dom Kutury Polskiej w Wilnie, Vilnius, Lithuania, 2010
 • Sittcomm.award Finals, post-contest exhibition, Cracow, 2010
 • Photography Factory I, Łódź Art Center, Łódź, 2010
 • Indefinite 2009, Esplanade Building, Athens, Greece, 2009
 • Unobvious 09, Stary Browar, Poznań, 2009
 • Self-Portrait VII, Muzeum Regionalne, Stalowa Wola, 2008
 • Warsaw Festival of Artistic Photography 2008, Galeria Sztuki Mediów ASP w Warszawie, Warsaw, 2008

contact
michal.bugalski@uap.edu.pl

 • Autor: Agata Tratwal
 • Opublikowano: 28.12.2020, 12:31
 • Ostatnia edycja: 10.02.2023, 15:03