Przejdź do treści

Kierownik Pracowni:
dr hab. Jarosław Klupś, prof. UAP
jaroslaw.klups@uap.edu.pl  

Asystentka:
dr Kamila Kobierzyńska, ad.
kamila.kobierzynska@uap.edu.pl  


Na dzień dzisiejszy konsekwencje każdego wynalazku znacznie przekraczają najdziksze nawetprzewidywania ludzi obdarzonych bujną wyobraźnią

(Edgar Allan Poe, 1840) 

II Pracownia Fotografii jest miejscem artystycznych eksperymentów w obszarze form obrazowania związanych z materialnością i niepowtarzalnością obrazu fotograficznego. Interesują nas procesy i zjawiska towarzyszące powstawaniu fotografii, a także (re)interpretacja istniejących materiałów wizualnych i tworzenie oryginalnych narracji w rozmaitych formach wydawniczych. 

„Dawny instrument muzyczny wymaga od muzyka szczerości” – powiedziała jedna z pianistek szopenowskich o fortepianie Erarda z 1849 roku. Choć dawne metody obrazowania piętrzą dziś liczne trudności warsztatowe i wątpliwy jest sens stosowania ich współcześnie, podejmowane przez studentów II Pracowni Fotografii doświadczenia dowodzą, że XIX i XX-wieczne procesy stanowią przestrzeń dla ciągle nowych refleksji, pobudzających do szerszego myślenia o “zdejmowaniu obrazów z natury” (Talbot), eksperymentowania z niezwykłym medium fotografii, czy badania jego potencjału – w miejsce łatwego naśladownictwa czy stylizacji.

Poprzez doświadczenia ze światłoczułością, historycznymi metodami obrazowania – począwszy od eksperymentów pokrewnych XIX-wiecznym rysunkom fotogenicznym Williama H. F. Talbota czy zjawisk camera obscura – umożliwiamy studentom znalezienie się w roli pionierów fotografii, poznających język fotografii przez doświadczanie rozmaitych jego form. 

W ślad za fascynacją materialnością fotografii i jej tradycją, w obrębie działań pracowni niejako naturalnie pojawiła się książka fotograficzna. Od kilku lat w ramach Wybranej Pracowni Artystycznej, jako propozycji dla studentów fotografii oraz pozostałych kierunków Uniwersytetu, II Pracownia Fotografii realizuje program edytorsko-wydawniczy. Studenci przygotowują artystyczne publikacje fotograficzne – fotobooki, ziny, teki zdjęć, nietypowe i oryginalne wydawnictwa o charakterze książkowym w autorskich nakładach. 

Studenci, oprócz semestralnych i rocznych prac artystycznych, przygotowują też krótkie, autorskie prezentacje z zakresu fotografii i mediów pokrewnych (15-minutowe „szorty”), kształtujące umiejętności samodzielnej, publicznej wypowiedzi, zachęcające do grupowych rozmów i  komentarzy. 

PROGRAM PRACOWNI 2020/2021


Więcej o pracowni oraz prace studentów: http://fotografia.uap.edu.pl/2pf

Instagram: https://www.instagram.com/2_photo_uap/ 

O nas: http://jaroslawklups.pl, http://daguerreotypist.pl, http://kobierzynska.com

  • Autor: Agata Tratwal
  • Opublikowano: 10.12.2020, 13:29
  • Ostatnia edycja: 22.10.2021, 14:22