Przejdź do treści

Kierownik Pracowni:
dr Janusz Oleksa
janusz.oleksa@uap.edu.pl

sala 101, bud. B 

Celem działań w pracowni jest poznanie przez studenta i świadome późniejsze wykorzystanie w realizowanych pracach podstawowych elementów składowych obrazu fotograficznego oraz podstawowych fotograficznych form wypowiedzi. Twórcze poszukiwania w pracowni umiejscawiają się pomiędzy wykorzystaniem sytuacji zastanych a działaniami inscenizacyjnymi. Fotograficzny motyw traktowany jest jako pretekst do twórczych doświadczeń. W realizowanych pracach student skupia się na takich elementach w obrazie jak: rola światła, relacje przestrzenne, wpływ czasu i takich formach wypowiedzi jak: myślenie pojedynczym kadrem, dyptyk, sekwencja. Ważnym elementem jest poznanie podstawowych zjawisk z zakresu psychofizjologii widzenia. W każdym semestrze realizowane są dwa tematy.

PROGRAM PRACOWNI 2020/2021

  • Autor: Agata Tratwal
  • Opublikowano: 28.12.2020, 11:38
  • Ostatnia edycja: 22.10.2021, 14:35