Przejdź do treści

Kierownik Pracowni:
prof. Andrzej P. Florkowski
andrzej.florkowski@uap.edu.pl

Asystentki:
mgr Izabela Jurcewicz, as.
izabela.jurcewicz@uap.edu.pl

Bud. B 102


PROGRAM VI PRACOWNI FOTOGRAFII 2020/2021


Podejmując prace artystyczne w 6 Pracowni Fotografii studenci będą mieli okazję do rozwinięcia dociekliwej i kreatywnej postawy twórczej wykorzystując możliwości różnych mediów, dziedzin sztuki i nauki w oparciu o codzienną rzeczywistość.

Ważnym elementem procesu dydaktycznego proponowanego przez 6 Pracownię Fotografii jest zwrócenie uwagi na istotną rolę różnych etapów procesu twórczego poczynając od przeprowadzenia dogłębnego research’u oraz stawiania pytań w poszukiwaniu artystycznych rozwiązań. Droga, którą pokonuje student w dochodzeniu do efektów końcowych często staje się także elementem eksponowanej pracy. Oczekujemy od studentów w tym procesie prowadzenia notatnika/szkicownika stającego się de facto bazą poszukiwań na różnych płaszczyznach.

Zajęcia w 6 Pracowni Fotografii opierają się o wykłady i prezentacje będące punktem wyjściowym dla indywidualnych projektów studentów popartych wsparciem technologicznym niezbędnym do uzyskania końcowej formy dzieła artystycznego. 

W Pracowni kładzie się nacisk na posługiwanie się medium fotografii jako środka poznawczego poczynając od siebie, swojego środowiska oraz świata w szerokim tego słowa znaczeniu wraz z jego istotnymi, teraźniejszymi problemami. Dla nas fotografia to spojrzenie, sposób myślenia a także nasza relacja z otoczeniem. To także medium uruchamiające intuicję w celu ujawniania nieoczywistych mechanizmów wokół nas. Proces twórczy może stać się terapią napięć wewnętrznych i zewnętrznych. Ujawnianie tego co intymne, powinno stać się dla odbiorcy czymś uniwersalnym, dającym mu szansę własnego przeżycia/odczucia dzieła artystycznego. Kładziemy nacisk na rozumienie fotografii jako instynktu kolektywnego naszych czasów. W naszym rozumieniu fotografia relacyjna jest zespołem praktyk artystycznych, w których teoretyczny i praktyczny punkt wyjścia oparty jest o stosunki międzyludzkie i ich społeczny aspekt.

Zwracamy studentom uwagę na fotografię będącą środkiem badawczym, narzędziem naukowym w poszukiwaniu kontekstów i inspiracji w świecie zewnętrznym często ważnym lokalnie, ale mającym szanse się uniwersalizować. Do analizy podejmowanych problemów artystycznych włączane są często artefakty wykraczające poza czysto rozumiane medium fotografii i wzbogacające nie tylko ostateczne rozwiązania artystyczne, ale także dające możliwość nawiązania dialogu ze wszystkim co nowe we współczesnej kulturze.

Prowadzący 6 Pracownię Fotografii czynnie promują studentów i absolwentów Katedry Fotografii zapraszając ich do udziału w krajowych i międzynarodowych wystawach. Zrealizowaliśmy szereg wystaw prac naszych studentów m.in. podczas Chiang Mai Photo Festival (Indonezja), Photo Biennale w Rydze, Inchenton Photography and Film Festival (Korea Południowa), Photokina Academy w Kolonii, Biennale Fotografii w Poznaniu, Festiwalu TIFF we Wrocławiu, Miesiącu Fotografii w Krakowie, w Berlinie oraz w Bratysławie czy wspólne wystawy z Uniwersytetem Sztuki z Zurychu. Dydaktycy 6 Pracowni Fotografii są organizatorami Międzynarodowego Konkursu Dyplomów Fotograficznych PPDA w Poznaniu od 2011. Wystawy laureatów tego konkursu odbywały się także w Lille i w Paryżu. Poznań Photo Diploma Award jest doskonałą okazją do porównania rezultatów swoich dokonań artystycznych z wyłonionymi w ramach konkursu finalistami prezentowanymi na wystawie. W dotychczasowej historii konkursu zawsze w wystawie finałowej brali udział nasi dyplomanci skutecznie prezentując swoje dyplomy szerokiej widowni międzynarodowej. Studenci mogą również brać udział w warsztatach filmowych w ramach międzynarodowego Summer Masterclass w Goerlitz (współpraca z prof. Sławomirem Idziakiem i Cinebus’em/ Fundacją Film Spring Open).


Więcej o pracowni oraz prace studentów http://fotografia.uap.edu.pl/portfolio/vi-pracownia-fotografii/

  • Autor: Agata Tratwal
  • Opublikowano: 28.12.2020, 11:43
  • Ostatnia edycja: 22.10.2021, 14:26