Przejdź do treści

Pracowni NeoFotografii

p.o. Kierownika pracowni:
dr Anna Kędziora, ad.
anna.kedziora@uap.edu.pl

dr hab. Krzysztof J. Baranowski
krzysztof.baranowski@uap.edu.pl

mgr Max Radawski, as.
maksymilian.radawski@uap.edu.pl

Sala 103, budynek B


Program Pracowni


VII Pracownia Fotografii utrzymana jest w charakterze intermedialnym. Specyfika programu nauczania to łączenie obrazu fotograficznego z innymi formami wyrazu artystycznego (mediami) m.in. takimi jak rysunek, formy przestrzenne, video, grafika, rzeźba, malarstwo, design. Celem zajęć jest swobodne posługiwanie się medium fotografii jako współczesnym językiem twórczości artystyczno-projektowej jak i twórcze przekraczanie i poszerzanie – w sensie technicznym, estetycznym i artystycznym, tradycyjnych sposobów pojmowania i realizacji obrazów fotograficznych.

Aktualne, ogólne zagadnienia tworzące program Pracowni to relacje obrazu i przedmiotu, obrazu i tekstu, antropologia i semantyka obrazów, archetypy i symbole we współczesnej kulturze, pamięć 
i podświadomość: indywidualna i zbiorowa, poezja jako sprzeciw, inne kultury, jako źródło inspiracji, twórcze aspekty relacji tradycji i współczesności, „Trzecia Rzeczywistość” (hybryda realności
z wirtualnością), indywidualność a zbiorowość w kulturze płynności, przemoc obrazów w pop kulturze, reinwencja przedmiotu.

Charakter Pracowni i poruszane zagadnienia oparte są na rozumieniu fotografii jako silnego związania z szeroko pojętą rzeczywistością. Obraz fotograficzny traktowany jest jako „sprawozdanie z obecności” i zapis zawiązania relacji ze światem.


Więcej o pracowni oraz prace studentów: http://fotografia.uap.edu.pl/portfolio/vii-pracownia-fotografii/ 

  • Autor: Agata Tratwal
  • Opublikowano: 09.11.2020, 14:37
  • Ostatnia edycja: 22.10.2021, 14:33