Przejdź do treści

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

Program studiów na kierunku Grafika uwzględnia zmiany kształtujące się zarówno we współczesnej kulturze, sztuce, społeczeństwie, jak i w gospodarce rynkowej. Kandydat na studia powinien posiadać podstawową wiedzę ogólną pomocną w formułowaniu i rozwiązywaniu złożonych problemów dotyczących obrazowania w przekazie medialnym, a także posiadać podstawowe umiejętności warsztatowe (rysunkowe, malarskie, graficzne). Celem nauczania jest rozwijanie twórczego myślenia, umiejętności praktycznych (warsztatowych) oraz uświadomienie współistnienia sztuki z życiem społecznym. Efektem uczenia się jest zdobycie profesjonalnych kwalifikacji pomocnych w pracy twórczej i zawodowej.


Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

 

  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 12.01.2023, 17:23
  • Ostatnia edycja: 17.01.2023, 19:02