Przejdź do treści

Uczelniana Rada ds. Nauki i Jakości Kształcenia na kadencję 2020 – 2024 powołana 29 września 2020 r. zarządzeniem Rektora UAP nr 136/2019/2020.

skład URNiJK oraz Rady Naukowe Wydziałów

Zasady działalności zostały sformułowane w dokumencie System Zarządzania Jakością Kształcenia.


ROZWIN

Archiwum

Działalność w roku akademickim 2019/2020:


Obowiązuje do roku akademickiego 2018/2019 

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia została powołana przez Senat UAP dnia 17 grudnia 2010 roku (uchwała Senatu nr 31/2010/2011) na wniosek Pełnomocnika Rektora ds. Badania Jakości Kształcenia.

Zasady wyboru członków URJK oraz zakres jej działalności sformułowane zostały w dokumencie System Zarządzania Jakością Kształcenia.

Poniżej znajdują się wnioski i decyzje podejmowane przez URJK podczas kolejnych posiedzeń oraz zbiorcze raporty z jej działalności.

Działalność URJK w roku akademickim 2018/2019

Działalność URJK w roku akademickim 2017/2018

Działalność URJK w roku akademickim 2016/2017

Działalność URJK w roku akademickim 2015/2016

Działalność URJK w roku akademickim 2014/2015

Działalność URJK w roku akademickim 2013/2014

Działalność URJK w roku akademickim 2012/2013

Działalność URZJK w roku akademickim 2011/2012

Działalność URZJK w roku akademickim 2010/2011


Sprawozdanie PROREKTOR UAP za rok akad. 2018.19 z działalności URJK oraz współpracy zewnętrznej
Sprawozdanie Prorektora UAP za rok akademicki 2017/2018
Sprawozdanie Prorektora UAP za rok akademicki 2016/2017
Sprawozdanie Prorektora ds. Jakości Kształcenia za rok akademicki 2015/2016
Sprawozdanie Prorektora ds. Jakości Kształcenia za rok akademicki 2014/2015
Sprawozdanie Prorektora ds. Jakości Kształcenia za rok akademicki 2013/2014
Działalność Pełnomocnika Rektora ds. Badania Jakości Kształcenia 2010-2012 oraz działalność Prorektora ds. Jakości Kształcenia UAP w latach 2012-2016
Działalność Pełnomocnika Rektora ds. Badania Jakości Kształcenia październik 2008 – luty 2010

 

  • Autor: Szymon Dolata
  • Opublikowano: 28.01.2021, 12:48
  • Ostatnia edycja: 18.02.2021, 13:46