Przejdź do treści

Struktura powołana zgodnie ze Statutem UAP – uchwała Senatu nr 101/2018/2019 z dnia 12 września 2019 r.

Uczelniana Rada ds. Nauki i Jakości Kształcenia na kadencję 2020 – 2024 powołana 29 września 2020 r. Zarządzeniem Rektora UAP nr 136/2019/2020:

 • ­­Przewodniczący: dr hab. Piotr Szwiec, prof. UAP – Prorektor ds. studenckich UAP,
 • Rektor UAP – prof. dr hab. Wojciech Hora,
 • Prorektor ds. naukowo-artystycznych UAP – prof. dr hab. Maciej Kurak,
 • Dziekan Wydziału Animacji i Intermediów – dr Daniel Koniusz, ad.,
 • Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa – prof. dr hab. Dariusz Kuźma,
 • Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii – prof. dr hab. Katarzyna Podgórska-Glonti,
 • Dziekan Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa – dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. UAP,
 • Dziekan Wydziału Fotografii – dr hab. Jarosław Klupś, prof. UAP
 • Dziekan Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej – dr Witold Modrzejewski, ad.
 • Dziekan Malarstwa i Rysunku – dr hab. Tomasz Kalitko, prof. UAP,
 • Dziekan Wydziału Rzeźby -dr hab. Igor Mikoda, prof. UAP,
 • Kierownik Szkoły Doktorskiej – dr hab. Agnieszka Meller-Kawa, prof. UAP,
 • Pełnomocnik Rektora ds. ewaluacji jakości działalności naukowej – prof. dr hab. Karolina Komasa

do pobrania:


Rady Naukowe Wydziałów

ROZWIN

Wydział Animacji i Intermediów

 • Dziekan – dr Daniel Koniusz, ad
 • Prodziekan – dr hab. Piotr Muszalski, prof. UAP
 • dr hab. Miłosz Margański, prof. UAP
 • dr hab. Piotr Bosacki, prof. UAP
 • dr hab. Katarzyna Dreszer, prof. UAP
 • prof. dr hab. Jacek Adamczak
 • prof. dr hab. Sławomir Sobczak
 • dr Krzysztof Łukomski, ad.
 • mgr Karolina Kubik
 • prof. dr hab. Maciej Ćwiek
 • dr hab. Maja Wolna, prof. UAP
 • prof. dr hab. Marek Wasilewski
 • prof. dr hab. Andrzej Syska
 • prof. dr hab. Piotr Kurka
 • Studentka Aleksandra Łojowska
 • Studentka Olga Kucel

ROZWIN

Wydział Architektury i Wzornictwa

 • Dziekan – prof. dr hab. Dariusz Kuźma
 • Prodziekan – dr Magdalena Grenda, ad.
 • prof. dr hab. Wojciech Hora
 • prof. dr hab. Bogumiła Jung
 • prof. dr hab. Marzena Wolińska
 • prof. dr hab. Katarzyna Laskowska
 • prof. dr hab. Katarzyna Jeziorkowska
 • dr hab. inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak, prof. UAP
 • dr hab., inż. arch. Elżbieta Raszeja, prof. UAP
 • dr hab., inż. arch. Stanisław Sipiński, prof. UAP
 • dr hab. Piotr Szwiec, prof. UAP
 • dr hab. Mateusz Wróblewski, prof. UAP
 • dr hab. Agnieszka Meller-Kawa, prof. UAP
 • dr hab. Łukasz Stawarski, prof. UAP
 • dr hab. Michał Filipiak, prof. UAP
 • dr hab. Izabela Idzikowska-Bzdręga, prof. UAP
 • dr hab. Jacek Mikołajczak, prof. UAP
 • dr hab. Marcin Konicki, prof. UAP
 • dr inż. arch. Tomasz Piwiński, ad.
 • dr inż. arch. Filip Żuchowski, ad.
 • dr Patrycja Mikołajczak, ad.
 • dr Natalia Rozmus-Esparza, ad.
 • dr Karolina Tylka-Tomczyk, ad.
 • mgr inż. arch. Piotr Kamiński
 • mgr Joanna Lisiecka, as.
 • mgr Justyna Burkiewicz, as.
 • Studentka Daria Tomczak
 • Student Maksymilian Bernady
 • Studentka Weronika Zegzuła
 • Studentka Małgorzata Kostacińska

ROZWIN

Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii

 • Dziekan – prof. dr hab. Katarzyna Podgórska-Glonti
 • Prodziekan – dr Robert Gruszewski ad.
 • Kierownik Katedry Scenografii – dr Tomasz Ryszczyński ad.
 • Kierownik Katedry Architektury Wnętrz – dr Emilia Cieśla-Jarzębowska ad.
 • Kierownik Katedry Ubioru – dr Ewa Mróz-Pacholczyk ad.
 • Kierownik Zakładu Technik Przekazu Projektowego – dr hab. Piotr Sudak, prof. UAP
 • dr hab. Piotr Tetlak, prof. UAP
 • dr hab. Anna Regimowicz-Korytowska, prof. UAP
 • dr hab. Weronika Węcławska-Lipowicz, prof. UAP
 • dr hab. Piotr Machowiak, prof. UAP
 • dr hab. Natalia Kliśko-Walczak, prof. UAP
 • dr Michał Bartkowiak, ad.
 • dr Martyna Stachowczyk, ad.
 • Studentka Anna Machała
 • Studentka Weronika Musiał

ROZWIN

Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa

 • Dziekan – dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. UAP
 • Prodziekan – dr hab. Sonia Rammer, prof. UAP
 • prof. dr hab. Joanna Imielska
 • dr hab. Joanna Hoffmann-Dietrich, prof. UAP
 • dr hab. Rafał Łubowski, prof. UAP
 • dr hab. Tomasz Misiak, prof. UAP
 • dr hab. Marta Smolińska, prof. UAP
 • dr hab. Anna Tyczyńska, prof. UAP
 • dr hab. Ewa Wójtowicz, prof. UAP
 • dr Witold Kanicki
 • dr Aleksandra Paradowska
 • dr Magdalena Parnasow-Kujawa
 • dr Karolina Rosiejka
 • dr Justyna Ryczek
 • dr Marcin Szeląg
 • dr Jan Wasiewicz
 • mgr Aleksander Radziszewski
 • mgr Piotr Słomczewski
 • Studentka Laura Czerwiński
 • Studentka Julia Osińska

ROZWIN
Wydział Fotografii

 • dr hab. Jarosław Klupś, prof. UAP — Przewodniczący, Dziekan Wydziału Fotografii
 • dr Mateusz Sadowski, ad. — Prodziekan Wydziału Fotografii
 • dr anna Kędziora, ad. — kierownik Katedry Fotografii, przewodnicząca Rady Programowej Kierunku Fotografia,
 • prof. dr hab. Konrad Kuzyszyn, prof. — kierownik Katedry Fotografii Intermedialnej, członek Rady Programowej Kierunku Fotografia,
 • dr Kamila Kobierzyńska, ad. — kierownik studiów niestacjonarnych, członkini Rady Programowej Kierunku Fotografia prof.
 • Piotr Wołyński, prof. — członek Rady Programowej Kierunku Fotografia
 • dr Adam Mazur, ad. — członek Rady Programowej Kierunku Fotografia
 • stud. Patrycja Filarska — członkini Rady Programowej Kierunku Fotografia, przedstawicielka studentów
 • prof. dr hab. Piotr Chojnacki, prof.
 • dr hab. Sławomir Decyk, prof. UAP
 • dr Michał Bugalski, ad.
 • dr Janusz Oleksa, st. wykł.
 • mgr Agnieszka Antkowiak, asyst.
 • mgr Maksymilian Radawski, asyst.

ROZWIN

Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej

 • Dziekan – prof. dr hab. Andrzej Bobrowski
 • Prodziekan –  dr Agata Kulczyk, ad.
 • prof. dr hab. Maciej Kurak
 • prof. dr hab. Piotr Szurek
 • prof. dr hab. Mirosław Adamczyk
 • prof. dr hab. Krzysztof Kochnowicz
 • dr hab. Lucyna Talejko-Kwiatkowska, prof. UAP
 • dr hab. Krzysztof Balcerowiak, prof. UAP
 • dr hab. Wojciech Janicki, prof. UAP
 • dr Witold Modrzejewski, ad.
 • dr Mateusz Kokot, ad.
 • dr Maryna Mazur, ad.
 • mgr Robert Jarzec
 • mgr Agnieszka Maćkowiak
 • mgr Maciej Kozłowski
 • Studentka Kamila Łukaszczyk

ROZWIN

Wydział Malarstwa i Rysunku

 • Dziekan – dr hab. Tomasz Kalitko, prof. UAP
 • Prodziekan – dr hab. Joanna Marcinkowska, prof. UAP
 • prof. dr hab. Grzegorz Keczmerski
 • prof. dr hab. Andrzej Pepłoński
 • dr Marcin Lorenc, ad.
 • dr hab. Mikołaj Poliński, prof. UAP
 • prof. dr hab. – Marek Jakuszewski
 • dr hab. Wojciech Gorączniak, prof. UAP
 • dr Dariusz Subocz, ad.
 • dr hab. Monika Korona, ad.
 • dr Dorota Tarnowska-Urbanik ad.
 • prof. dr hab. Janusz Marciniak
 • prof. dr hab. Marek Przybył
 • dr hab. Katarzyna Kujawska-Murphy, prof. UAP
 • dr hab. Adam Nowaczyk, prof. UAP
 • dr Jakub Malinowski, ad.
 • dr hab. Ewa Kulesza prof. UAP
 • Studentka Monika Szczygieł

ROZWIN

Wydział Rzeźby

 • Dziekan – dr hab. Igor Mikoda, prof. UAP
 • Prodziekan – dr hab. Jarosław Bogucki, prof. UAP
 • prof. dr hab. Janusz Bałdyga
 • prof. dr hab. Karolina Komasa
 • dr Łukasz Gruszczyński, ad.
 • prof. dr hab. Kazimierz Raba
 • prof. dr hab. Wiesław Koronowski
 • dr hab. Rafał Górczyński, prof. UAP
 • dr Marta Bosowska, ad.
 • dr Michał Wielopolski, ad.
 • Studentka Iga Martin


Rady Programowe Kierunków

Składy Rad Programowych Kierunków znajdują się w odpowiednich zakładkach dotyczących dokumentacji kierunków → link


 • Autor: Szymon Dolata
 • Opublikowano: 12.11.2020, 13:33
 • Ostatnia edycja: 29.09.2023, 12:16